Home

Čtyřúhelníky příklady

Příklady na čtyřúhelní

Příklady na čtyřúhelník Čtyřúhelník je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník se čtyřmi vrcholy a čtyřmi stranami. Čtyřúhelníky mohou být konvexní (vypouklé) nebo nekonvexní (konkávní, vyduté). Patří sem i rôznobežník, rovnoběžník, obdélník, kosočtverec, čtverec, lichoběžník, deltoid příklady Author: martin Created Date: 3/29/2014 11:30:54 AM Keywords (). Čtyřúhelník je geometrický obrazec, který má čtyři vrcholy (strany). A, B, C, D... vrcholy čtyřúhelníku AB = a, BC = b, CD = c, DA = d... strany čtyřúhelníku... vnitřní úhly čtyřúhelníků AC = e, BD = f úhlopříčky čtyřúhelníku Vrcholy se popisují proti směru hodinových ručiček

Příklad 5 Sestrojte lichoběžník PQRT, znáte-li délky jeho ramen q, t, jeho úhlopříčky |QT| = f a velikost úhlu | PTQ| = τ. ŘEŠEN Příklady na čtyřúhelník. Čtyřúhelník je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník se čtyřmi vrcholy a čtyřmi stranami. Čtyřúhelníky mohou být konvexní (vypouklé) nebo nekonvexní (konkávní, vyduté). Patří sem i rôznobežník, rovnoběžník, obdélník, kosočtverec, čtverec, lichoběžník, deltoid

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad ČTYŘÚHELNÍKY, ROVNOBĚŽNÍKY - Výukové materiály - Martina Balová. 6. ČTYŘÚHELNÍKY, ROVNOBĚŽNÍKY. 1. Čtyřúhelník. Součet velikostí vnitřních úhlů je 360°. 2. Rovnoběžník. Každé dvě protější strany jsou rovnoběžné a mají stejnou délku Přepočítej si příklady na Obvod a obsah rovinných útvarů. Obvod i obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kruhu či lichoběžníku najdeš na Priklady.com Příklady k procvičování učiva matematiky 6. a 7. třídy ZŠ VÝSLEDKY 2 XI. Čtyřúhelníky 1. 33 m 2. 2 400 m2 3. 200 m 4. 1 : 1 000 5. 0,4 m 6. 3,75 kg barv

Zatím nejsou řešené příklady Testy splněno na - % Různoběžník, lichoběžník, rovnoběžní Čtyřúhelníky - příklady. zpět na II.Mm. vzorečky . vyberte si příklad. Příklady. Tětivové čtyřúhelníky jsou například čtverec, obdélník a rovnoramenný lichoběžník. Vlastnosti. Pro rozměry tětivového čtyřúhelníku platí Ptolemaiova věta: Součin (délek) úhlopříček ve čtyřúhelníku je roven součtu součinů (délek) jeho protějších stran

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Obecný (nesouměrný) tečnový čtyřúhelník. Čtyřúhelník, kterému je možné vepsat kružnici, označujeme jako tečnový . Jeho strany jsou tečnami vepsané kružnice Přijímací zkouška č. 8. 1) Je dáno číslo . K číslu a urči: číslo opačné. číslo převrácené. číslo o 50% menší. 2) Je dán zlomek: . Pro které reálné číslo x je zlomek: roven 0 3.1.05 Mnohoúhelníky příklady 3.1.06 Čtyřúhelníky příklady 3.1.07 Kružnice, kruh příklady 3.2 Základní planimetrické věty 3.2.01 Shodnost trojúhelníků I příklady 3.2.02 Shodnost trojúhelníků II příklady 3.2.03 Podobnost trojúhelníků I příklady 3.2.04 Podobnost trojúhelníků II příklady Konstrukce čtyřúhelníku - řešené příklady pro 3. ročník osmiletého gymnázi

Čtyřúhelníky - vzorce pro vypočítání obvodu (O) a obsahu (S) zpět na II.Mn, II.N. příklady . Čtyřúhelníky 1.docx Úprava na součin.docx cast 2 Algebraické vzorce.doc Celá čísla I.docx Celá čísla II.docx Desetinná čísla.docx Dělení desetinných čísel.xls Hranoly - síť, povrch, objem.doc Konstrukce trojúhelníků.docx Kružnice opsaná trojúhelníku.docx Kvádr - objem.doc Kvádr - síť a povrch.doc Matematické. Čtyřúhelníky Čtyřúhelník. Mnohoúhelník o čtyřech vrcholech se nazývá čtyřúhelník. Jeho vrcholy se označují po sobě jdoucími velkými písmeny v abecedě, a to proti směru hodinových ručiček Výborné učebnice s podrobným řešením příkladů: 1) Eva Davidová, Řešení konstrukčních planimetrických úloh (Davidová 1) 2) Eva Davidová, Konstrukční úlohy řešené shodnostmi, stejnolehlostí a výpočtem (Davidová 2) 3) Herman - Chrápová - Jančovičová - Šimša, Geometrické konstrukce, Prometheus 1998 (HCH Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky.

Příklady jsou seřazeny do kapitol podle tematických celků a korespondují s doporučeným obsahem osnov matematiky pro 6. a 7. třídu ZŠ vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2011. Doposud jsme připravili sedm kapitol, další budeme postupně doplňovat Čtyřúhelníky - čtverec - obsah: 01: Zobrazena cvičení 1-1 (0 bonusová skryta) Zadat jako úkol * Skupina: Vybrat členy * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv. Zadat. Čtyřúhelníky Příklad 1: Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li dáno: Příklad 2: Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li dáno: Příklad 3: Sestroj rovnoběžník.

Čtyřúhelníky (krokovaná řešení z učebnice) Řešení k cvičením z učebnice Matematika s nadhledem od prváku k maturitě - Planimetrie I (6. díl) . TIP: Pro přechod mezi stránkami použij šipky vlevo a vpravo na klávesnici vyskytují symboly + i −. Budeme zkoumat, zda existují čtyřúhelníky, které nejsou rovnoběžníky a přitom mají některou z těchto vlastností. Zaměříme se nejprve na vlastnosti uvedené v řádcích 3, 4, 6 a 11. Existuje čtyřúhelník, který není rovnoběžníkem a jehož každé dvě sousední strany jsou shodné Dnes si na to dáme pár jednoduchých příkladů. Podívej se na přiložený obrázek. Jsou na něm 2 čtyřúhelníky, ve kterých známe tři úhly a počítáme chybějící, čtvrtý. V prvním příkladu je to úhel GAMA, ve druhé příkladu je to úhel ALFA. Oba příklady se řeší stejně příklady - materiál, který slouží k procvičování učiva, Tento týden se podíváme na poslední látku, která nás čeká - čtyřúhelníky. Přečtěte si pozorně rozdělení čtyřúhelníků, zkuste si je jednotlivě načrtnout, popsat společné vlastnosti, atd. Opět si dáme jeden test pomocí odpovědí do formuláře na. Konstrukční úlohy - čtyřúhelníky (včetně diskuse počtu řešení), Thaletova věta, množiny bodů dané vlastnosti; Lineární rovnice, Rovnice se zlomky, Rovnice - určení počtu řešení, slovní úlohy k rovnicím; Doporučuji se podívat na různé příklady k dotčeným případům v pracovních sešitech

Konstrukční úlohy - Řešené úloh

  1. Čtyřúhelníky (14h) Základní pojmy a rozdělení čtyřúhelníků (3h) Květen. Rovnoběžníky (5h) Lichoběžníky (4h) Úlohy na závěr (2h) Hranoly (7h) Opakování a doplnění učiva o kvádru a krychli, seznámení se základnímy kolmými hranoly, povrch hranolu (4h) Objem hranolu (3h) Červen. Závěrečné opakován
  2. Čtyřúhelníky - prezentace. Euklidovy věty - prezentace. Určení hodnot goniometrických funkcí. Trojúhelník v MFCHT. Vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníku. Obvody a obsahy části kruhu a čtverce. Kruh a jeho části. Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru. Trojúhelník plný vět. Lineární rovnice a nerovnic
  3. Nyní nás čekají čtyřúhelníky a jejich poměrně velká rodina. Také v geometrii budete nadále dostávat příklady k procvičení a příklady určené ke kontrole. Kontrolní úkoly ofoťte a pošlete na mailovou adresu prasivkova@zsstjicin.cz V geometrii se rýsuj
  4. 07 čtyřúhelníky II. M8 - Obsah, obvod trojúhelníku, čtyřúhelníků. ANO míru, NE válce! Příklady na procvičení před 3. čtvrtletní písemnou prácí.
  5. Čtyřúhelníky Dnes nás čeká téma z geometrie - čtyřúhelníky. Naučíme se vypočítat jejich obvod a také velikosti jejich vnitřních úhlů. Řešené příklady + procvičení. Animovaný výklad a test na konci

Čtyřúhelník - slovní úlohy z matematiky (strana 2

Řešit jednoduché příklady na výpočet úroků. Shodnost, středová souměrnost. Určit shodné útvary. Užívat věty o shodnosti útvarů sss, sus, usu. Čtyřúhelníky, hranoly. Rozlišovat jednotlivé druhy rovnoběžníků a znát jejich vlastnosti Řešení některých příkladů ze zadání 1 - 11 : ČTYŘÚHELNÍKY: Čtyřúhelníky, vlastnosti rovnoběžníků, lichoběžníky : Vlastnosti rovnoběžníků : Konstrukce čtyřúhelníku : Vše o čtverci : Vše o obdélníku : Geometrické symboly a zápisy - procvičování : HRANOLY: Druhy hranolů podle obrázk

DU-na prázdniny do 23.2.2015. Příklad 1: Strana kosodélníku a je dvakrát delší než strana b.Jeho obvod je 78 dm. Vypočítejte délky stran kosodélníku. Příklad 2: Určete obvod kosodélníku, je-li jeho obsah 100 cm 2, délka výšky na stranu a je 5 cm a na stranu b je 4 cm. Příklad 3: Pole tvaru kosodélníku se stranou 650 m a výškou na příslušnou stranu 0,7 km se má. Čtyřúhelníky - vzorce pro vypočítání obvodu (O) a obsahu (S) zpět na II.Mm. příklady . Čtyřúhelníky mohou být konvexní či nekonvexní (viz rys). V této kapitole se budeme věnovat především konvexním čtyřúhelníkům, pro zjednodušení tedy pojmem čtyřúhelník budeme označovat konvexní čtyřúhelník. Čtyřúhelník - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na. Věra Hudcová - informace pro žáky ZŠ Ondřejov. Prohledat tento web. Úvodní stránk

Čtyřúhelníky - příklady (obsah, obvod, úhlopříčky, výška

6. ročník. Matematika ZŠ » 6. ročník » . aktualizováno: 1. 10. 2020 12:51. 1: Opakování z obecné školy. 010101: Desítková soustava: Lekce; Příklady. Moje PPT v PDF , ukázka postupu řešení příkladů zde, E-learning s ukázkami řešení, E-learning s příklady(Aj), video s postupem, test 1 - zde, test 2 vyber správnou odpověď, test 3 zde, test 4 zde, test 5 zde test 6 zde test 7 zde online cvičení zde, short test Mnohočlen..

29. 3. 2019 byl zadán domácí úkol z tématu Trojúhelníky a čtyřúhelníky. Zadání domácích úkolů najdete zde. 7. 6. 2019. Krychle a kvádr. Goniometrické funkce ostrého úhlu. Povrch a objem krychle a kvádru. Příklady. 31. 5. 2019. Prostorová představivost. Procvičování prostorové představivosti b) opakování konstrukce trojúhelniku - video zde: ( zapiš příklad do sešitu) - video zde: ( zapiš příklad do sešitu ) c) zopakuj si, jaké znáš čtyřúhelníky a jaké mají vlastnosti video zde: d) konstrukce čtyřúhelníku video zde: ( zapiš příklady z videa do sešitu) učivo 4.6. - 5.6 Střechy se dají konstruovat také. Matematika ZŠ. realisticky.cz když (se) chcete naučit... Opakování geometrie. Matematika ZŠ » 6. ročník » Opakování geometrie » . aktualizováno: 7. 11. Příklad : Určete pravoúhlý průmět trojúhelníka ABC, který leží v : a) v rovině kolmé k π; b) v rovině různoběžné s rovinou π. Řešení : 21 7. ročník - 6. Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly a) Pravoúhlým průmětem trojúhelníka ABC ležící v kolmé rovině je úsečka. V našem případě úsečka A1B1 Samostudium Matematika 7.B, 25. 5. - 29. 5. 2020 2 Příklady k procvičení: 1. Pojmenujte čtyřúhelníky na obrázku, přiřaďte jejich správný název z nabídky. 2. Přiřaďte správně názvy částí lichoběžníku

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky - Procvičování online

následuje soubor neřešených příkladů s výsledky, který je opět rozdělen do čtyř podkapitol odpovídajících opět tematickým okruhům podle RVP ZV. Za každým neřešeným příkladem je uveden správný výsledek. Dále žák v praktické části najde dotazník, Vstupní a Výstupní test, které byly zadány žákům, ale. Všechno jsou to čtyřúhelníky. Všechny mají 4 strany, 4 vrcholy a 4 úhly. 1 úhel, 2 úhly, 3 úhly, 4 úhly. protože je je zajímavý. tohoto čtyřúhelníku. podle jejich vlastností. na konkávní (nekonvexní) a konvexní. Takže máme konkávní a konvexní. je, že vypadají trochu jako jeskyně Čtyřúhelníky - příklady na obvody a obsahy - z internetu Planimetrie - trojúhelníky, čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice: teorie + kalkulačka výpočtů - z internetu Planimetrie - obvodový a středový úhel - z interne Čtyřúhelník konstrukce. Konstrukce: k p q q' A D 7. ročník - 6.Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly 2 Obsah čtyřúhelníku je roven součtu obsahů dvou trojúhelníků, na které je možné čtyřúhelník rozdělit úhlopříčkou. 6.2 Diskuze: Tento postup dá při korektním zadání právě jedno řešení až do bodu 11, kde bod D nemusí existovat nebo mohou existovat dva. Také je důležitá vzájemná poloha bodu D a bodu dotyku s vepsanou kružnicí na polopřímce AX.Výsledek ještě může být ovlivněn v bodě 16, kde bod C buď nebude existovat, nebo doplní ABD na deformovaný čtyřúhelník, to je takový.

Několik typů čtyřúhelníků má zvláštní názvy - těmi se budeme zabývat zde.Ostatní budeme vyšetřovat v rámci n-úhelníků Čtyřúhelník - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol M7_Ctyruhelnik_Lich.ppt (1,3 MB) 5.1.2

Lichoběžník rovnoběžník - lichoběžník je rovnoběžník

GV Čtyřúhelníky - příklady na obvody a obsahy - z internetu Planimetrie - trojúhelníky, čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice: teorie + kalkulačka výpočtů - z internetu Planimetrie - obvodový a středový úhel - z interne . 7. Procenta. 7.1 trojúhelníky, čtyřúhelníky a šestiúhelníky. Ve třetí kapitole si procvičíme výpočty obsahu a obvodu kruhu či jeho částí a v závěrečné kapitole jsou uvedeny složitější úlohy. Ve jednotlivých kapitolách je důraz kladen zejména na vzorově řešené příklady a další úkoly k procvičení

Příklad: Manipulace jako pomůcka při důkazu Pythagorovy věty Na obrázku je pravoúhlý trojúhelník se čtverci nad přeponou a nad oběma odvěsnami. Tyto čtverce jsou rozděleny na barevné čtyřúhelníky tak, aby čtyřúhelníky stejné barvy byly shodné. Prostým porovnáním pak vyplývá, že součet obsahů těchto. matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument Čtyřúhelníky - příklady na obvody a obsahy - z internetu Planimetrie - trojúhelníky, čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice: teorie + kalkulačka výpočtů - z internetu Planimetrie - obvodový a středový úhel - z intern

6. ČTYŘÚHELNÍKY, ROVNOBĚŽNÍKY - Výukové materiály ..

  1. V týdnu 7.-11.6. procvičujeme veškeré numerické postupy, z geometrie rýsujeme čtyřúhelníky. Ve středu píšeme pololetní opakovací práci. Výkladový sešit: Aritmetika. Geometrie. Příklady k procvičován
  2. MA3 - Planimetrie. Autor: Mgr. Jana Uhlíková (1-7, 11, 13), Mgr. Martin Mach (8-10, 12, 14-20) 08 - Mnohoúhelníky 09 - Čtyřúhelníky 10 - Obsah a obvod čtyřúhelníků - pracovní list 11 - Obvody a obsahy čtyřúhelníků a mnohoúhelníků - příklad Planimetrie. Matematika SŠ » Planimetrie » . aktualizováno: 31. 5
  3. 20. 10. Trojúhelník - má 3 vrcholy, 3 strany, 3 vnitřní úhly. Čtyřúhelníky - 4 vrcholy, 4 strany, 4 vnitřní úhly - čtverec, obdélník, kosočtverec.
  4. Učebnice matematiky pro 7. ročník - geometrie obsahuje učivo: shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly. K učebnici náleží pracovní sešit 7. Konstrukční geometrie - testy k procvičení 7. 10 řešených příkladů z konstrukční geometrie pro žáky 8. a 9. tříd. Nabízíme všechny materiály z této sekce na.
  5. Příklady Přidat . Zastavit. 8 Týž vědec vysvětluje, trojúhelníky, ovály, čtyřúhelníky —, vždy bohatě ozdobené geometrickými lepty. 8 Hulle pragtige kristaldoosdeksels kom volgens dieselfde wetenskaplike voor in 'n verstommende verskeidenheid vorms—sirkels, vierkante, skilde, driehoeke, ovale, reghoeke—altyd.
složené příklady, dělení se zbytkem, početní řetězceMatematika 7 třída | online cvičení matematika, bohatá

Priklady.com - Sbírka úloh: Obvod a obsah rovinných útvar

procvičování učiva matematiky 6

Sčítání a odčítání úhlú - příklady online s výsledky. Násobení celých čísel je vysvětleno na tomto videu. 20.5.2015 - Téma Čtyřúhelníky - základní pojmy, str. 46 19.5.2015 - Téma Středově souměrné útvary, pokračování, str. 4 Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky ze 7. ročníku Čtyřúhelníky - kosodélník - obvod (A) 01: Zobrazena cvičení 1-1 (0 bonusová skryta) Zadat jako úkol * Skupina: Vybrat členy * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv. Zadat. Kliknutím vyberte jména autorů jejichž příklady chete zobrazit. Alvarez Pedro 3 př. Bulawová Iveta 1 př. Czudková Alena 2 př. Červenková Kateřina 474 př. Červinková Eva 11 př. Dudková Barbora 3 př. Eliášová Taťána 2 př. Filipová Ölga 1 př. Hanáková Marcela 1 př. Hanzlík Daniel 170 př. Hudcová Věr Příklady k procvičení: 1) Na základě obrázku zapište symbolicky následující skutečnosti. S a) bod R náleží polopřímce b) úsečka YP je částí polopřímky c) úsečka XY neleží na polopřímce [a) , b) , c)

Teorii či další příklady k procvičování najdete v 3. dílu učebnice kolem strany 55. 6.-9.4.2021. Podíváme se na další čtyřúhelníky. V pátek by se vám mohl hodit tento obrázek - kdo chce, může si ho vytisknout (tabulku nalepit do sešitu a názvy a útvary vystříhat - budou se lepit do tabulky) opakování - čtyřúhelníky a trojúhelníky čt 7.11.2019 25 opakování - čtyřúhelníky a trojúhelníky pá 8.11.2019 26 opakování - čtyřúhelníky a trojúhelníky příklady z maturitních písemek: po 11.11.2019 27 1. čtvrtletní práce čt 14.11.2019 28 oprava čtvrtletní práce pá 15.11.2019 29 kruh a kružnice po 18.11.2019 3 Na začátku jsou řešené příklady a na konci příklady na samostatné procvičení, které prověří zda žáci pochopili danou látku. Klíčová slova Čtyřúhelníky , lichoběžník , základna , výška , konstrukc Dokončovali jsme práci z pátku - orientace mezi čtyřúhelníky a trojúhelníky. Procvičovali jsme s některými dělení větších čísel. 28. 5. Na známky dělení. Orientace na geoboardu, porovnávání čtyř- a trojúhelníků. 27. 5. P rocvičování dělení příkladů typu: 63 : 3

b) příklady k procvičení - pracovní list - vypracuj a pošli na mail: safarikova@zsnyrskokom.cz do 7.5. ( pracovní list si můžeš vyzvednout a odevzdat ve škole - po, st, pá -8,00- 11,00 Lichoběžník: postrádá rovnoběžné strany, příklady jsou symetrický lichoběžník a asymetrický lichoběžník. Konkávní a konvexní čtyřúhelníky. Když jsou čtyřúhelníky jednoduché, lze je rozdělit zásadně na dva typy: konkávní a konvexní Rozpoznat kosočtverce, obdélníky, a čtverce jako příklady čtyřúhelníky a čerpat příklady čtyřúhelníků, které nepatří do žádné z těchto podkategorií. Lekce Úvod Mají studenti představit, že jsou trojúhelníky a pak se zeptejte se jich na několik otázek

Sierpinského trojúhelník - Naše webovkaLineární rovnice řešení

Rovinné útvary - vyřešené příklad

Dokončení příkladů z minulé hodiny. 14. 5. 2019. Krychle a kvádr. Výpočet hodnoty sinu 30 °, 45 °, 60 °. Strategie řešení úloh na prostorovou představivost. Čtyřúhelníky. Opakování vlastností těžnic a středních příček. Odvození vzorečku pro obsah trojúhelníku. Vlastnosti čtyřúhelníků. Prezentace. 19. Čtyřúhelníky - čtverec, obdélník. Na začátku jsou řešené příklady a na konci příklady na samostatné procvičení, které prověří zda žáci pochopili danou látku. Inovativnost je v tom, že se zde vyskytuje řada moderních interaktivních prvků. Máme zde názorné grafické animace, obrázky, komentáře k řešení.

UČENÍ ONLINE největší vzdělávací portál pro ZŠ | jazyky

Čtyřúhelníky - Katedra didaktiky matematiky MFF U

Geometrie - Procvičování online - Umíme matik

Opakování čtyřúhelníků (článek) Khan Academ

Čtyřúhelníky - ucitelpapez

Matematika 3. 5. - 7. 5. 2021. Projděte si postupně příklady v učebnici a snažte se z každého cvičení udělat alespoň jeden příklad. Vše dělejte do cvičných sešitů. Nemusíte nikam posílat, ale vezmete si s sebou, až půjdete v pondělí 10. 5 skládá se z pěti tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Středová souměrnost,Shodnost trojúhelníků, Čtyřúhelníky, Obvody a obsahy a Hranol obsahuje aktivizační úlohy, které demonstrují probíranou látku na situacích z běžného života příklady jsou značeny třemi barvami dle stupně náročnosti skládá.

Příklady na počítání složených zlomků (1) Příklady na počítání složených zlomků (2) Příklady násobení a dělení zlomků (1 Klí čová slova: sčítání, od čítání, p říklady se závorkami, násobení, dělení, po četní operace, slovní úloha Druh u čebního materiálu: Pracovní list Cílová skupina: Žák 1. Jaký je rozdíl mezi jednoduchým harmonickým a periodickým pohybem? Odpověď 1: Jednoduchý harmonický pohyb vs periodický pohyb. Periodické pohyby a jednoduché harmonické pohyby jsou dva velmi důležité typy pohybů ve studiu fyziky. Jednoduchý harmonický pohyb je dobrým modelem pro pochopení složitých periodických pohybů Ředitel Mgr. Bc. Jaroslav Volf Kontakty Kancelář školy - 380 422 500 Školní jídelna - 382 216 588 Mateřská škola - 382 216 278 email: info@zstsobra.cz Autobusové spojení Zastávka: Písek, Za Kapličko