Home

Skloňovat podstatné jméno

Větné členy přívlastek | přívlastek

Internetová jazyková příručka: Skloňování mužských jmen

Skloňování podstatných jmen - Procvičování online - Umíme

Podstatné jméno kůň má v jednotném čísle pravidelné tvary podle vzoru muž, v množném čísle má tyto tvary: 1. koně, 2. koňů - koní, 3. koňům - koním, 4. koně, 5. koně, 6. (o) koních, 7. koni - koňmi. Je-li podstatné jméno koně podmětem, může pak být zřejmě pravopisným problémem shoda s přísudkem, tedy. Podstatné jméno pojmenovává základní věci a skutečnosti, které nás obklopují v běžném životě, ale i např. duševní stavy (láska, nenávist, zloba). Podstatné jméno = ohebný slovní druh. Podstatná jména řadíme mezi tzv. ohebné slovní druhy (společně s přídavnými jmény, zájmeny, číslovkami a slovesy). To. Obdobnou tendenci projevuje i podstatné jméno album: speciální albumy na samolepky, chlubil se albumem fotografií z dovolené. U některých substantiv došlo k jistému rozlišení významu (např. cirkus); xalbumy hodnotíme jako nespisovné; datumy někteří obhajují. Chtějí totiž rozlišit kalendářní a počítačová data Skloňování (deklinace) je jmenná flexe, tedy ohýbání slovních druhů, jako jsou podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, členy apod. Je obdobou časování sloves.. Skloňování spočívá v obměnách tvarů slovní jednotky (), aniž by přitom došlo ke změně jejího základního významu.Děje se tak obvykle pomocí afixů, nejčastěji koncovek, anebo. Podstatná jména rodu ženského mají 1. pád jednotného čísla jednak s koncovkou, jednak bez koncovky.. U podstatných jmen ženského rodu s koncovkou (-a nebo -e) rozlišujeme podle dané koncovky dvojí skloňování, a máme tedy pro ně 2 vzory: tvrdý (-a) a měkký (-e). U podstatných jmen ženského rodu bez koncovky rozlišujeme podle tvaru ve 2. pádu dvojí skloňování, a.

Jak skloňovat podstatné jméno lidé - Moje čeština

Skloňování slova Ledce Text dotazu. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak skloňovat místní podstatné jméno Ledce. Odpověď. Dobrý den, dle knihy Naše místní jména a jak jich užívat patří místní jméno Ledce do skupiny mužských pomnožných jmen zakončených na -ce SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO Český jazyk pro 7. ročník. Mužský rod Pomáháme si ukazovacím zájmenem→ → TEN (otec) Připomeňme si, že u mužského rodu rozlišujeme: Podstatné jméno č.j.,v 1. pádě (kdo,co?),sleduji koncovku Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., je vědecké pracoviště zabývající se výzkumem českého jazyka v nejrůznějších aspektech - zkoumá češtinu současnou i historickou, spisovnou i nespisovnou, psanou i mluvenou Jak skloňovat podstatné jméno šprot? Alena Polívková [Short articles]-Šprot (šprota) je ryba z čeledi sleďovitých, která žije ve velkých množstvích v Atlantském oceánu, v Černém a Baltském moři. Loví se spolu se sledi a zpracovává v konzervárnách

Jak skloňovat podstatné jméno směs - Moje čeština

  1. Co znamená skloňovat podstatné jméno? Nahoru. 1 příspěvek • Stránka 1 z 1. Podobná témata. Odpovědi Zobrazení.
  2. Podstatná jména podle vzoru hrad Podstatné jméno den má v 1. pádě množného čísla dva tvary: dny i dni (v přísudku je u obou tvarů -y, tj. dny / dni ubíhaly) ! ! ! Poznámka: Zřídka se můžeme setkat s tvarem dnové (pánové), který se ale objevuje spíše v knižním stylu. V přísudku je pak -i (Jeho dnové se naplnili.
  3. Velikonoce patří mezi podstatná jména pomnožná - jde o výraz, který má v našem jazyce pouze tvar množného čísla (bez ohledu na to, jaké množství označuje). Do této skupiny slov dále patří třeba podstatná jména šaty, neštovice, prázdniny či dějiny.. Slovo Velikonoce při skloňování kolísá mezi vzory růže a stroj a jakožto pomnožné podstatné jméno má.
  4. Dokážete skloňovat podstatné jméno OSTROPESTŘEC? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Dokážete skloňovat podstatné jméno OSTROPESTŘEC?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac
  5. A není sám. Ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva k tomu podotýká, že obecným zvykem u nás je ženská jména přechylovat. V tomto tvaru je Bradáč mužské jméno. Pokud ho nese žena, tak se to asi skloňovat nedá, protože pokud bychom k tomu přidali mužské skloňování, tak to skloňujeme nesprávně

čeština: ·tradiční křesťanské svátky slavené na jaře Myslím, že o Velikonocích pojedeme lyžovat do Alp.··tradiční křesťanské svátky slavené na jaře angličtina: Easter arabština: عيد الفصح běloruština: Вялікдзень m bulharština: Великден čínština: 復活節 dánština: påske c esperanto: Pasko. podstatné jméno (3) rod mužský neživotný; vlastní jméno; pomnožné; význam (zastarale, knižně) genitiv plurálu substantiva Němce. Důležitou cestu, vedoucí šumavským hvozdem od Domažlic do Němec, opatrovali od nepaměti Chodové, lid jadrný, otužilý, mysli udatné. synonyma (neutrálně) Německ kuře (Kdo, co? 1.p.) kuř e. (Bez koho, čeho? 2.p.) Bez kuř ete. Koncovka v 1.p. č.j. je -e, v 2.p. č.j je -ete Pozor! Vzor kuře má v 2. pádě koncovku -ete, na rozdíl od vzoru moře (bez moře).. Zadání: Určete, jaké -i/-y se píše ve větě: Mluvil o selet-i.. V podstatných jménech vzoru kuře můžeme určit i/y podle toho, zda vyslovujeme koncovku měkce -ti nebo tvrdě -t

Jak skloňovat podstatné jméno směs na dvou místech je překlep: V 2. pádu a 6. pádu množného čísla má být v 3. a 6. pádu... Každopádně ale za Vaše stránky velice děkuji, jsou mi pomocníkem téměř.. podstatná jména 4. ročník - Základní škola Dr. Peška. vzory podstatných jmen peníze. množné číslo, Podstatné jméno peníz je také mužského neživotného rodu a skloňujeme ho podle vzoru stroj (peníz bez peníze jako stroj bez stroje). Pozor si dejte především na 6. pád množného čísla Fyzika plazmatu, nebo plazmy? Antonín Tejnor [Drobnosti]-Naši fyzikové přicházejí někdy do rozpaků, mají li v odborném textu skloňovat podstatné jméno plazma (psané též plasma).Slovník spisovného jazyka českého zařazuje toto podst. jméno k ženskému rodu a uvádí jen, že se ho řidčeji užívá také jako podst. jména rodu středního Pracovní list s rozlišováním podstatných jmen od sloves, rodu podstatných jmen, skloňování, vzory, pády. Tabulky slouží k rozlišování rodů, vzorů podstatných jmen. Nejdříve zařadíme rozlišování podstatných jmen od sloves, rody, pády. Následně s každým rodem pracujeme jednotlivě, rozstříháme podstatná jména a přiřazujeme je k vzorům, skloňujeme vybrané. skloňovat podstatná jména a přídavná jména další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby: mentální postižení - lehké: Klíčová slova: podstatné jméno, číslo jednotné, číslo množné, podstatné jméno hromadné, podstatné jméno pomnožné, seznamovat, přehlednos

Skloňování jmen on-lin

Přejaté podstatné jméno rikša řadíme k podstatným jménům rodu muž. živ., pojmenovává‑li člověka, který řídí/tahá lehký vozík pro dopravu lidí; sám tento vozík se nazývá rovněž rikša, ale v tom případě toto podstatné jméno řadíme mezi podstatná jména ženská a skloňujeme ho podle vzoru ženského Doufám, že jsem vám do skloňování podstatných jmen vnesla zase o trochu víc struktury a vhledu a že tato podstatná jména budete skloňovat správně. V případě, že se vám tento článek líbil, mrkněte na tento >>. Ten se vám bude hodit ještě o kus víc ;

Tam, kde v dokladech bylo užito 7. pádu, bylo to vždy ve spojení s přídavným jménem nebo zájmenem, kdy pád je vyjádřen koncovkou přídavného jména nebo zájmena a podstatné jméno samo zůstává nesklonné. ( antény jsou střídavě spojovány klíčovacím relé, poděkoval obvyklým slovním klišé apod.) Jak skloňovat podstatná jména, která končí na -um. Skloňování některých slov v češtině nám dává zabrat stále dokola. Používáme je často, ne vždy však víme, jak s nimi správně zacházet. Patří k nim například podstatná jména středního rodu zakončená na -um. Stále ještě nevíte, o která slova jde

Mluvnické kategorie = to, co u podstatných jmen určujeme. Pro starší studenty doplním, že tytéž mluvnické kategorie určujeme také u přídavných jmen, zájmen a číslovek. Tedy u všech ohebných slovních druhů, které můžeme skloňovat. Výjimkou jsou slovesa, která časujeme a určujeme u nich tyto mluvnické kategorie vzorů podstatných jmen rodu ženského. Žáci třídí podstatná jména ženského rodu podle příslušnosti ke vzorům. Autor Marcela Kunartová (Autor) Jazyk čeština Očekávaný výstup Skloňovat podstatná jména. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova vzor, žena, růže, píseň, kost, podstatné jméno. Skloňování slova ostrov. Při psaní jednoho článku jsem byl nucen skloňovat slovíčko ostrov. A protože jsem si nebyl jistý, zda jej skloňuji správně, nezbylo mi nic jiného, než se vydat studovat Pravidla českého pravopisu. Věřím, že mnohým z vás se bude následující tabulka také hodit. Toto podstatné jméno se.

Budeme--li mluvit o Přešticích, zapamatujeme si, že je to podstatné jméno ženského rodu a že v 3. pádě může mít dvě podoby - k Přešticím i k Přešticům (podobně k Budějovicím i k Budějovicům). Pokud jde o Klenčí, tady musíme skloňovat podle vzoru stavení (cesta z Klenčí, blížíme se ke Klenčí, vyprávění o. Akronym, tedy spojení počátečních slabik několika slov, je vhodnější než zkratka, a to z jednoho prostého důvodu -⁠ dá se skloňovat jako podstatné jméno, díky čemuž je snazší o firmě mluvit

Stalo-li se obecné podstatné jméno ženského či středního rodu příjmením, došlo k charakteristickým změnám. Většinou nabývá mužského zakončení (kapka - Kapek , udice Udic, koleno - Kolen) a skloňuje se podle mužských vzorů Přídavná jména jsou ohebný slovní druh. Označují vlastnosti podstatných jmen a vztahy vlastnictví. Příklady přídavných jmen: starý, pěkný, dlouhá, Petrův, bobří, odvážná, chorvatský. Přídavná jména dělíme tvrdá, měkká a přivlastňovací (viz druhy přídavných jmen).. U přídavných jmen dále rozlišujeme tři stupně

Vzory podstatných jmen. K naučení pravopisu je potřeba naučit se určit vzor podstatného jména. Když přiřadíte podstatné jméno ke správnému vzoru, zjistíte: jak slovo správně skloňovat, jestli psát v koncovce i nebo y, pokud je slovo zakovčeno obojetnou souhláskou (vzory jsou totiž zakončené buď souhláskou. ling. jména konatelská označující zejm. osoby, tvořená od podstatných jmen označujících předmět prováděné činnosti (např. včelař, zahradník, bankéř) konkrétní: ling. podstatné jméno konkrétní podstatné jméno, které pojmenovává fyzické předměty: křest: křestní jméno rodné jméno: křížov

To, že stejné podstatné jméno budeš skloňovat, tak se z něj nic jiného nestane. Anonym. Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly. Vložit: Obrázek. Související diskuze-co je to instrukce (1)-Pojedu jaký slovní druh (1)-Jaký slovní druh je pojedu (2 C) Každé z těchto slov je možné skloňovat. D) Každé z těchto slov obsahuje tvrdou souhlásku. Zdůvodnění Podstatné jméno lež a sloveso nelhat mají stejný kořen (svědčí o tom např. tvar nelže), jde tedy o slova příbuzná. Tvrzení uvedená v možnostech B), C) a D) jsou prokazatelně nepravdivá

Urči pád tučně vyznačených podstatných jmen. U podstatných jmen můžeme určit tyto mluvnické kategorie: Navazuje video číslo podstatných jmen. Rod mužský, rod ženský a rod střední. 3 měnit tvar podstatného jména podle pádu a čísla znamená skloňovat podstatné jméno Leden - 27 lekcí. červen - celá učebnice. Na test jsou vždy 3 pokusy, min. 50% bodů. Nezalezi mu na dochazce, dulezite jsou testy. Str. 9 gramatika podstatných jmen. Vynecháme slovesa, budeme skloňovat jenom podstatné jména a přídavné jména a někt. předložky. Podstatné jméno jako cca v ČJ. Pád, číslo, rod Je jediným českým hokejistou. Každé podstatné jméno má svůj vzor, se kterým se shoduje v koncovkách. Stačí, aby sis zapamatoval pár vzorů, včetně jejich skloňování, a dokážeš správně napsat koncovky všech českých podstatných jmen! :-) Autor testu: Mgr. Veronika Krejčí. START skloňovat podstatné/ přídavné jméno: skloňovat: probírat s žáky skloňování přídavných jmen: stupňovat: stupňovat přídavn. 'skloňování' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.

Skloňovat znamená, měnit tvary podstatných jmen podle čísla a pádu. Správné i/y po obojetných souhláskách v koncovkách podstatných jmen se budeme učit zdůvodňovat ve 4. třídě přídavné jméno podstatné jméno přídavné jméno podstatné jméno slazené dopisy horká čokoláda kreslené nápoje pečená holčička hořká koupel poslušná kačena koupené seriály neodeslané zákusky 4. Nahraď podstatná jména vhodnými zájmeny: Nebudu ji zatěžovat. (tu Ivanu - i) Pozdravuj ho. Řeknu jí to

O problémech skloňování některých podstatných jmen Plze

Přejaté podstatné jméno rikša řadíme k podstatným jménům rodu muž. živ., pojmenovává‑li člověka, který řídí/tahá lehký vozík pro dopravu lidí; sám tento vozík se nazývá rovněž rikša, ale v tom případě toto podstatné jméno řadíme mezi podstatná jména ženská a skloňujeme ho podle vzoru ženského. Pracovní list č. 18 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Skloňování podstatných jmen rodu středního 1. Do slov doplň vynechané i/í nebo y/ý. Za každé podstatné jméno připiš jeho vzor. podstatné jméno vzor podstatné jméno vzor obydlí stavení pískle moře sídliště moře krmítko měst 5. Doplň y/i v.

Dobrý den Lenko, moc děkujeme za dotaz. Nejdříve k určení, zda se jedná o přídavné jméno tvrdé, či měkké. Tvrdá přídavná jména podle vzoru mladý se dají skloňovat a přebírají koncovku podle rodu podstatného jména, na které se vážou (hezký chlapec, hezká dívka, hezké štěně atd.) Pokud bychom změnili rod bagety, získáme podstatné jméno baget, které budeme skloňovat podle vzoru pán, říká Pavel Předpona. Nekonkrétní podniky Profesor Lidumil předpovídá, že tak jako po zákazu kouření začaly vznikat tajné kuřácké kluby, začnou Přídavná jména rozvíjející podstatné jméno v daném množství. Zde mám na mysli případy typu sklenice dobrého vína apod. V takovýchto slovních spojeních je třeba přídavné jméno skloňovat (protože stojí před substantivem), a to tak, že je vždy v témže pádě jako podstatné jméno, jejž rozvíjí

Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje jméno či frází ve všech.. драма. тлумачэнне слова: драма, -ы, жаночы род 1 Slovo tužka je podstatné jméno, protože se jedná o název věci. Můžeme si na tužku ukázat (ta). Můžeme u tužky určit rod, můžeme ji skloňovat - opravdu je podstatné jméno. Nemůže být jiným slovním druhem Komentáře . Transkript . Skloňování podstatných jmen v němčin Jmeno jo nebo ne - poradna, odpovědi na dotaz. Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jmeno jo nebo ne. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informace 1/10 Kolik je slovních druhů? 10; 12; 5; 11; 2/10 Slovní druhy jsou: ohebné a neohebné; pouze ohebné; pouze neohebné; ani jedno; 3/10 Ohebné slovní druhy znamená, že se dají

Pokud si na podstatné jméno můžete ukázat zájmenem ve tvaru jednotného čísla (ten, ta, to), tak se pak rozhodujete mezi látkovým a hromadným číslem. Oba typy označují jednotné číslo! Hlavní rozdíl je v tom, že hromadná podstatná jména označují více věcí téhož druhu (listí se skládá z jednotlivých listů. Většinou podstatné jméno přívlastky předcházejí, například Králův Dvůr, ale v případech jmen míst, která patřila královně, je přívlastek až na místě druhém jako u jmen Dvůr Králové, Hradec Králové, Městec Králové. Přípona -ec bývala zdrobňující, šlo tedy zpravidla o malý hrad a malé město Podstatné jméno nesklonné. Např. jméno atašé je dokonce nesklonné, a přesto ho řadíme ke jménům podstatným (substantivům), protože jde o název osoby.Pro adjektivní skloňování (tj. s koncovkami přídavných jmen) má čeština zvláštní vzory podstatných jmen, totiž hajný, průvodčí - hajná , průvodčí - telecí podstatné jméno nesklonné - poradna, odpovědi.

Podstatná jména - aneb jak na ně vyzrát! PRAVIDLA

U těchto podstatných jmen pro změnu mluvnická kategorie čísla neodpovídá počtu dané věci (např. mluvnické číslo je množné, ale podstatné jméno označuje pouze jednu věc). Podstatná jména hromadná mají tvar jednotného čísla, označují však více věcí (např. vojsko, skot, uhlí) Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Projekt Skloňování podstatných jmen a příjmení — Sklonuj.cz ; Hromadné skloňování v 5. pádě. Zadejte jména či příjmení, která chcete skloňovat (každé na samostatný řádek) a nástroj vytvoří oslovení v 5. pádě ; Numerologie Jména a. Je možné skloňovat název podle vzoru pán a koncovky přidávat místo koncového -e: 2. p. dronta. 2. Je možné přidávat zájmenné koncovky za celé jméno: 2. p. dronteho. Frekvence tohoto pojmenování je příliš nízká na to, abychom mohli prohlásit jednu variantu za noremní či alespoň častěji užívanou

Zkušenost zprostředkovaného učení v praxi – český jazykPPT - Anotace : Slovní druhy - Slova ohebná, neohebnáPPT - Anotace : slovní druhy, částice, citoslovce AutorChybami se člověk učí: S kalhotami - Moje čeština

Zadává se podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno v prvním pádě jednotného čísla, nebo číslovka. U pomnožných jmen (např. boty) se zadává první pád množného čísla. Po stisku tlačítka dojde k vyskloňování slova Slovo tužka je podstatné jméno, protože se jedná o název věci. ůžeme si na tužku ukázat (ta). ůžeme u tužky určit rod, můžeme ji skloňovat - opravdu je podstatné jméno. emůže být jiným slovním druhem :-) Jen škoda, že překladatel neumí skloňovat podstatné jméno kněz, tolik zajímavých novotvarů už jsem dlouho neviděla. Ale ke čtení doporučuju. mulat Ostropestřec mariánský - výskyt, pěstování a účinky Co to je ostropestřec. Ostropestřec mariánský (latinský název Silybum marianum; v angličtině znám jako Milk thistle nebo St. Mary's thistle) je známá jednoletá či dvouletá bylina. Pěstuje se jako letnička a plodí až v druhém roce