Home

Mno(oh)2 název

Oxid manganičitý - Wikipedi

Oxid manganičitý (chemický vzorec Mn O 2) je jedním z oxidů manganu.V přírodě se vyskytuje jako načernalý nebo hnědý minerál pyroluzit (starším českým názvem burel).Čistý oxid manganičitý je černá práškovitá látka s výraznými redoxními schopnostmi, nerozpustná ve vodě ani v kyselině dusičné.Je však dobře rozpustná v kyselině chlorovodíkové za studena a. Výskyt. V přírodě je mangan velmi rozšířen a většinou doprovází rudy železa.Vyskytuje se převážně v minerálech pyroluzitu (oxid manganičitý - MnO 2), hausmatitu (oxid manganato-manganitý - MnO . Mn 2 O 3), manganitu - MnO(OH), braunitu (Mn 2 O 3 - oxid manganitý) nebo dialogitu (uhličitan manganatý - MnCO 3).Dále může být obsažen v minerálních vodách a v. MnO 2: oxid manganičitý (OH) 2: hydroxid vápenatý (vodný roztok) (40 - 42 % vodný roztok) 1 - diamant a grafit nejsou triviální názvy, ale názvy modifikaci uhlíku. 2 - ozon neni triviální název, ale název modifikaci kyslíku. Slovníček minerálů a hornin Hledání: Ctrl + F vzorec název 1. SO 2 (OH) 2 II - nat 3 Cr O 3 Hg 2 O MnO 2 I 2 O 7 CaO FeCl SO ZnO Fe(OH) 3 Al 2 O4 Mg(OH) 2 NaOH SnCl KF CuBr 2 NaI MgCl 2 Ni(OH) 2. 10 37_Práce s hydroxidy: používáme ochranné pomůcky, nebereme do rukou ve vodě rozpustné hydroxidy a jejich koncentrované roztoky (louhy) jsou žíraviny

Periodická tabulka prvků: Manga

Slovníček triviálních názvů

 1. Vzorec název 1. SnI 2 2. CaB 4 O 7 3. K 3 MnO 4 4. As 2 O 5 5. BeSO 4 6. NH 4 N 3 7. HIO 3 8. Po(SO 4) 2 9. RbBr 10. SCl 11. KIO 4 12. RaSO 4 13. LiNO 3 14. Ca 2 Sb 2 O 7 15. PBr 3 16. MgTiO 3 17. BaMnO 4 18. H 2 TeO 4 19. K 3 PO 4 20. Sn 2 P 2 O 7 21. HSCN 22. F 23. SrSO 4 24. Mg 3 P 2 25. Bi 2 Te 3 26. TlClO 3 27. NH 4 OH 28. BI 3 29. Ga 2 Te
 2. erálech: pyroluzitu (oxid manganičitý - MnO 2), hausmatitu (oxid manganato-manganitý - MnO .Mn 2 O 3), manganitu - MnO(OH), braunitu (Mn 2 O 3 - oxid manganitý) nebo dialogitu (uhličitan manganatý - MnCO 3)
 3. íslem > I je nutné uvádt skupinu OH v závorce. Nap. hydroxid sodný NaI(OH)-I NaOH hydroxid amonný (NH ) (OH)-I 4 NH 4OH hydroxid vápenatý Ca OH-I 2 Ca(OH) 2 , nikoliv CaOH 2 hydroxid hlinitý Al OH-I 3 Al(OH) 3, nikoliv AlOH 3 Tvoení názvu hydroxid Název je tvoen z podstatného jména hydroxid a pídavného jména odvozeného z názv
 4. NiCO 3.2Ni(OH) 2.4H 2 O (am.) - zel.; r = 2,5-2,7; tvrd. 3-3,5 zeolity hlinitokřemičitany s otevřenou kostrou používané jako měniče iontů, molekulová síta a katalyzátor

 1. OH, CN, HS apod.), se vkládají do kulatých závorek. [Fe(CN) 6]-3 [Fe(CN) 5 (NO)] 2-V názvech koordinačních částic se název centrálního atomu uvádí až po názvech jednotlivých ligandů. Názvy jednotlivých ligandů se uvádějí ve stejném pořadí, jako je ve vzorcích koordinačních částic (ligand, který začíná na.
 2. FeI 2 : K 2 S : SiO 2 : SF 6 : Hydroxid hlinitý : hydroxid dusičný : hydroxid hořečnatý : kyselina dusičná : kys. jodovodíková: HClO 4 : H 2 SiO 3 : H 2 MnO 4 : HClO 2 : KNO 3 : LiCO 3 : SbSO 4 : Cr(SO 4) 3 : BaCrO 4 : Hg(NO 2) 2 : AgNO 3 : Fe(SiO 3) 3 : dusičnan vanadičný : chlorečnan křemičitý : uhličitan sodný : síran.
 3. Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují aniontovou skupinu OH-. Podobně jako oxidy, vznikají odtržením 1 atomu vodíku z molekuly vody (H 2 O). Proto mají hydroxidy ve svých sloučeninách oxidační číslo I-. Maximální oxidační číslo atomu třetího prvku, nejčastěji kovu, je v těchto sloučeninách IV+
 4. MnO 2 CaO Fe 2 O 3 P 2 O 5 NaCl oxidu křemičitého oxidu hlinitého kyseliny sírové H 2 SO 4 hydroxidu vápenatého Ca(OH) 2 datum 20.2.2013 název DUM Procvičování - rovnice, názvosloví, výpočty metodická poznámka
 5. A manganistan je obecný název pro chemickou sloučeninu obsahující manganičnan (VII) ion , ( MnO 4 ). Protože mangan je v +7 oxidačním stavu , je manganistanový (VII) ion silným oxidizinem g agent . Ion má čtyřbokou geometrii . Roztoky manganistanu mají fialovou barvu a jsou stabilní v neutrálním nebo mírně alkalickém prostředí
 6. mn(oh) 2 + o 2 → mno 2 + 2 oh Reaction Information Manganese Hydroxide + Dioxygen = Manganese Dioxide + Hydroxyl Radica
 7. Mno Oh 2. If you are looking for Mno Oh 2 you've come to the right place. We have 10 images about Mno Oh 2 including images, pictures, photos, wallpapers, and more. In these page, we also have variety of images available. Such as png, jpg, animated gifs, pic art, logo, black and white, transparent, etc

Cu(OH)2 hydroxid měďnatý. Cu(SCN)2 thiokyanatan měďnatý. Cu2Br(OH)3 bromid-trihydroxid měďnatý. Cu2Cl(OH)3 chlorid-trihydroxid měďnatý. Cu2O oxid měďný. Cu2S sulfid měďný, minerál chalkosin. Cu2Se selenid měďný. Cu2SO4 síran měďný, síran diměďný, tetraoxosíran měďný, tetraoxosíran diměďný. Cu2Te tellurid. 3 2_PL: NÁZVOSLOVÍ anorganických sloučenin - řešení název vzorec vzorec název oxid siřičitý SO 2 HgCl 2 chlorid rtuťnatý oxid dusičný N 2 O 5 NaF fluorid sodný oxid sírový SO 3 ZnBr 2 bromid zinečnatý oxid manganistý Mn 2 O 7 Cr 2 O 3 oxid chromitý chlorid zinečnatý ZnCl 2 MnO 2 oxid manganičitý jodid hlinitý Al I

PYROLUZIT MnO 2 BROOKIT ANATAS WOLFRAMIT COLUMBIT URANIN [RAMSDELLIT γ − MnO 2] 2+ O(OH) MANGANIT MnO(OH) (WAD) práškovitá forma Mn-oxidů, resp. jejich směsí název směsi minerálů. - [] označuje minerály z geologického pohledu většinou nevýznamné či nepříliš. Mangan jest prvek kovový, železu podobný.Značka Mn, atomová hmota 55,0, když O = 16,00. V přírodě není volný, sloučeniny jeho jsou však značně rozšířeny. Nejobvyklejší rudou jest burel (pyrolusit), jenž jest kysličník manganičitý (MnO 2), dále jiné kysličníky manganu: braunit (Mn 2 O 3), hausmannit (Mn 3 O 4), manganit (MnO 2 [OH] 2); i uhličitan manganatý (MnCO. Triviální název Vzorec Název sloueniny magnesit MgCO 3 uhličitan hořečnat (OH) 2 hydroxid-uhličitan měďnatý FeO oxid chromito-železnatý molybdenit MoS 2 disulfid molybdenu millerit NiS sulfid nikelnatý burel MnO 2 oxid manganičitý. OH- hydroxide: CN-cyanide CH 3 COO-acetate: MnO-4: permanganate: CO 2-3: carbonate: HCO-3: hydrogen carbonate: PO 3-4: phosphate: HPO 2-4: hydrogen phosphate: H 2 PO-4: Cr 2 O 2-7: dichromate: go up. Názvosloví dvojprvkových kovalentních látek. Název kovalentní látky se v anglickém jazyce tvoří ze dvou slov. První slovo.

Název přechodné vyjadřuje postavení těchto prvků v periodické tabulce prvků. MnO 4-+ 2H 2 O + 3e-® MnO 2 + 4OH-- v silně alkalickém na manganany: (OH) 4] + H 2 . Výroba Zn: z uhličitanu - převedením na oxid, který se redukuje koksem, někdy se také vyrábí elektrolyticky z roztoku síranu zinečnatého. Permanganate is a manganese oxoanion and a monovalent inorganic anion. It is a conjugate base of a permanganic acid. Generally purplish colored. Soluble in water. Noncombustible, but accelerate the burning of combustible material. If the combustible material is finely divided, the mixture may be explosive Cu 2 CO 3 (OH) 2: Malta : Ca(OH) 2 + SiO 2 + H 2 O: směs hašeného vápna, písku a vody: Markazit : FeS 2: disulfid železnatý (kosočtverečný nerost) Mazut: MnO 2: oxid manganičitý 2 - ozon není triviální název,. Název takového aniontu tedy musí nést koncovku - anový. Konkrétn pro oxida ní íslo +VII, které nese atom manganu, bude koncovka názvu tohoto aniontu -ist anový, správný název je proto anion manganist anový. c) Se 2- - anion selenidový. Správn. d) P 3- - anion fosforitý

Triviální názvy - Tiscali

1) 1. 1,82 gKClO 3. 2. 40,7 gKClO 3. 3. Umožňuje život ve vodě, je potřebný k dýchání vodních organismů. 2) 1. 16 cm 3 vody. 2. zvýšení rychlosti - MnO 2, Pt, krev. snížení rychlosti - H 2 SO 4, močovina. 3. k bělení, k dezinfekc 7. Urči oxidační čísla prvku: N 2 O, O 2, Al 2 O 3, CaO, N 2, MnO 2, HF, WO 3, Cl 2 O 7, H 2 S, Al, Na 2 O, Au 2 O 3, H 2 Dvouprvkové sloučeniny 1. V následujících oxidech doplňte ke značkám prvků vázaných s kyslíkem oxidační čísla a za vzorec každého oxidu napište jeho název. CuO, ClO 2, Ag 2 O, CrO 3 2 TGSČ - chemie - seminář Ludmila Horká 7. Binární sloučeniny Sloučeniny s vodíkem: 1.triviální názvy: voda H2O, amoniak NH3, hydrazin N2H4 2.název vzniklý spojením názvů prvků mezi které se vloží písmeno o: HCl chlorovodí H 2 SO 4 MgSO 4 Třídění solí 1. Soli bezkyslíkaté: halogenidy: KCl, CaCl 2 sulfidy: PbS, ZnS 2. Soli kyslíkaté: sírany: Na 2 SO 4, MgSO 4 dusičnany: AgNO 3, KNO 3 uhličitany: (NH 4) 2 CO 3, CaCO 3 siřičitany: K 2 SO 3, ZnSO 3 dusitany: NaNO 2, CuNO 2. Názvosloví 1. Soli bezkyslíkatých kyselin a. vzorec ----> název K I Cl-I.

Příklad.Zn(MnO 4) 2 MnO 4-- oxidační číslo manganu je +VII; podle tabulky použijeme pro název aniontu koncovku -istan, t. j. manganistan. Zn +2 - kationt zinku s oxidačním číslem +II. Podle tabulky má koncovku -natý, t. j. zinečnatý. Manganistan + zinečnatý = manganistan zinečnatý 1. Jaký je triviální název O 3 2. Jak se nazývají dvouprvkové sloučeniny kyslíku 3. V jakém skupenství se kyslík nejčastěji vyskytuje 4. Do jaké chemické skupiny patří kyslík 5. Jak se nazývá látka, která obsahuje hydroxylovou skupinu (-OH) vázanou na benzenové jádro 6. Křestní jméno autora českého názvu.

2 + 2 H 2 O + O 2 4 Fe(OH) 3 + 8 CO 2 Pro odstranění manganu se používají manganové filtry. Voda se filtruje přes písek nasycený manganistanem draselným. Proběhne tato chemické reakce: 4 KMnO 4 + 6 H 2 O 4 KOH + 4 MnO(OH) 2 + 3 O 2 MnO(OH) 2 má adsorpční a oxidační účinky a váže na sebe manganaté soli: Mn(HCO 3) 2 + MnO(OH. MnO b. V 2 O 3 c. OsO 4 d. P 4 O 10 e. BaO f. K 2 O . d. Ni(OH) 2 Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Kyseliny se skládají z vodíku a nekovu. Vodík má v kyselinách vždy oxidační číslo +I. Číslovková předpona Název předpony 1 mono 2 di 3 tri 4 tetra 5 penta 6 hexa 7 hepta 8 okta 9 nona 10 deka 15.. Mg + 2 HCl → MgCl 2 + 2H. 5 H + MnO 4 - → H + + Mn 2+ + 4 OH - Původně fialový roztok manganistanu se postupně (přes hnědou) odbarvuje. 4 Postup. Do zkumavky opatrně odlijte 3-5 cm 3 roztoku KMnO 4, přilijte několik cm 3 roztoku HCl. Následně do zkumavky vhoďte granulku hořčíku nebo zinku a zkumavku uzavřete zátkou KMgCl3 CaMg(CO3)2 (NH4)2Cu(SO4)2 KFe(SO4)2 chlorid draselno-hořečnatý uhličitan vápenato-hořečnatý síran diamonno-měďnatý síran draselno-železitý Smíšené soli obsahují aspoň dva druhy aniontů, které se v názvu i ve vzorci uvádějí v abecedním pořadí symbolů prvků nebo centrálních atomů

Názvosloví anorganických sloučenin - pracovní seši

Fe2+ + 3 H2O - e → Fe(OH)3 + 3H+ Mn2+ + 3 H2O - 2e → MnO(OH)2 + 4 H+. Oxidace je závislá hlavně na pH. Se zvyšujícím se pH se zvyšuje rychlost reakce. Přítomnost organických látek reakci zpomaluje (vznik odolnějších organokovových komplexů) Chemický vzorec Systematický název riviálníT název Mineralogický název (NH 4) 2CO 3 uhli£itan amonný £ichací s·l, cukrá°ské kvasnice (NH 4) 2e(SOF 4) 2 6 H 2O bis(síran) amonno-ºeleznat,ý Mohroav s·l hexahydrát NH 4NO 3 dusi£nan amonný amonný ledek NiS sul d nikelnatý mileri

Video: Triviální názvy - vyřešené příklad

CO2 se v laboratoři připravuje reakcí uhličitanů s kyselinami a tepelným rozkladem uhličitanů Chemikálie HCl, CaCO3, Ba(OH)2, Ca(OH)2 Pomůcky frakční baňka s hadičkou, dělicí nálevka, zkumavky, pH papírky Postup Sestavte aparaturu, která se skládá z dělicí nálevky a frakční baňky s ha-dičkou 2. Jaká CAS RN má: wolframan vápenatý; zeolit, uhlí. 3. Jakou má CAS strukturu, výhody, nevýhody? 4. Seřaďte uvedené látky podle oxidaních schopností: fluor, chlor, kyslík, železo, ozón, peroxid vodíku. 5. Který systém je silnějším oxidaním inidlem: KMnO 4-MnO 2 (OH-), NaMnO 4-MnO 2 (H+), MnO 2-Mn 2 +(H+)? 6 b) P2O5 + Pb(OH)2 → Pb3(PO4)2 + H2O Napiš název sloučeniny/sestav strukturní vzorec: a) b) penta-1,4-diyn c) d) penta-1-en-3-yn Domácí úkol: a) K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH b) KClO3 + KI + H2SO4 → K2SO4 + KCl + I2 + H2O 1. Vypočti kolik látky musíš rozpustit a v jakém množství vody, abys připravil 1450 g roztoku s. 3 13 • Kovalentní hydridy Názvosloví hydridů • Iontové hydridy (di-, tri-, ) mezinár. název prvku -an CaH2 hydrid vápenatý 14 • Kovalentní hydridy SiH4 silan Si2H6 disilan SinnH2n+2 Si4H10 tetrasilan PH3 fosfan P2H4 difosfan BH3 boran B10H14 dekaboran AlH3 alan SbH3 H2S sulfan H2Te 1

Přehled minerálů, jejichž jméno začíná písmenem m. Prodej sbírkových a dekorativních minerálů, fosílií, šperků s drahými kameny, kamenných lamp, svícnů a dalších originálních výrobků z kamene Název heterocyklu: a) prefix označuje heteroatom OH OH OH. Pyridox l. N OH O OH. Pyrid al MnO. 2, H 2. SO. 4. N OH NH. 2. OH. Pyridoxylamin 1) N H. 2. O 2) [H] b) Pyridin. Pyritinol Nootropikum Odvozen od vitaminu B. 6. N OH OH N HO HO S S. N OH OH OH N OH Br Br. HBr vod EtOC(=S)S-K + (xantogenan) N OH Br S S EtO N OH OH. NH. 3, EtOH vod. Příklad.Zn(MnO 4) 2 MnO 4-- oxidační číslo manganu je +VII; podle tabulky použijeme pro název aniontu koncovku -istan, t. j. manganistan. Zn +2 - kationt zinku s oxidačním číslem +II. Podle tabulky má koncovku -natý, t. j. zinečnatý.Manganistan + zinečnatý = manganistan zinečnatý. GRAFICKÉ VZORCE Grafické vzorce znázorňují nejen složení molekuly, ale i způsob vazby. NAPIŠTE VZOREC ČI NÁZEV 1) As 2 S 3 2) oxid dusitý 3) AlBr 3 4) jodid titaničitý 5) KHS 6) H 3 PO 2 7) kyselina hexahydrogentelurová 8) H 2 Cr 2 O 7 9) kyselina trithiouhličitá 10) KHSO 3 11) (NH 4) 3 AsS 3 12) jodičnan barnatý 13) křemičitan lithný 14) K 2 MnO 4 15) kyselina hexahydrogendikřemičitá 16) CaCl 2 17) bromitan. Fe8Si6O15[(OH)2,Cl]10 ferorichterit: Na2Ca(Fe2+,Mg)5Si8O22(OH)2 ferosalit: diopsid : hedenbergit cca 1 : 2 feroselit: FeSe2 ferosilit: Fe2(Si2O6) ferostrunzit: Fe2+Fe23+(PO4)2(OH)6.6H2O ferotantalit: Fe2+Ta2O6 ferotapiolit (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6 ferotellurit: FeTeO4 ferotin: částečná pseudomorfóza hematitu po magnetitu ferotschermakit: Ca2(Fe2.

Název anionu MnO4? - Ontol

přídavné jméno udává název kationtu nebo elektropozitivn ější sou části, nap ř. oxid rubidný, bromid strontnatý, hydroxid thallitý, síran železnatý, chloristan kademnatý apod. - ve vzorcích je naopak uvád ěn nejprve kation, pak anion: Rb 2O, SrBr 2, Tl(OH) 3, Fe 2(SO 4)3, Cd(ClO 4) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2018-114 2. Článek 6 odst.1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: Cena za zhotovení díla podle čl.3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši: Cena dle SOD v Kč bez DPH 105 877 124,78 Kč Cena dle dodatku č.1 v Kč bez DPH 1 06 687 558,42 Kč Cena víceprací dle ZL 3 v Kč bez DPH 1 O 656 733. MnO 4-- oxidační číslo manganu je +VII; podle tabulky použijeme pro název aniontu koncovku -istan, t. j. manganistan. Zn +2 - kationt zinku s oxidačním číslem +II. Podle tabulky má koncovku -natý, t. j. zinečnatý

Chemické názvosloví - anorganik

Periodická tabulka prvků: Mangan - Verze pro tis

Balance the reaction of MN(OH)2 + O2 = MNO(OH) + H2O using this chemical equation balancer Aluminium oxide is a chemical compound of aluminium and oxygen with the chemical formula Al 2 O 3.It is the most commonly occurring of several aluminium oxides, and specifically identified as aluminium(III) oxide.It is commonly called alumina and may also be called aloxide, aloxite, or alundum depending on particular forms or applications. It occurs naturally in its crystalline polymorphic. 2*1 + x + 4*(-2) = 0 x=6. Jde tedy o kyselinu selenovou. Lze samozřejmě využít i analogie se známou kyselinou sírovou (H 2 SO 4). U iontů je postup stejný, pro SeO 4 2-x + 4*(-2) = -2 x = 6. Jde tedy o selenan. Předpony slouží k vyjádření počtu funkčních skupin nebo molekul rozpouštědla v solvátu

I- + 2 MnO4- + 3 H2O IO3- + 2 MnO(OH)2 + 2 OH- 67. Halogenidy název vzorec název vzorec 1. SbF5 1. PbCl4 2. SbF3 2. Více . viz zde - Uspornedomy.cz. ROZetA k RADiÁtORŮM 15/22mm | komerce Více . Prezentace aplikace PowerPoint. Terciární alkoholy se dehydratují E1 mechanismem.. Mezi další používané vápenaté pigmenty patří svatojánská běloba Ca(OH) 2 ·CaCO 3, kostní běloba Ca 3 (PO 4) 2 ·CaCO 3 nebo blancophon BaSO 4 ·CaCO 3. Fosfid vápenatý Ca 3 P 2 slouží jako rodenticid a má značné využití v pyrotechnice jako součást samozápalné munice 有mn(oh)2这种物质吗? 高手分析分析!! - _____ 简说mn(oh)2与hmno4都是mn的氢氧化物 武汉大学《无机化学》,有两句话,抄录如下: 1、位于Ⅱa族和Ⅰb族之间的,Ⅲb Ⅳb Ⅴb Ⅵb Ⅶb Ⅷ族,称为过渡族,其所含元素,称为过渡元素. 2、过渡元素氧化物的水化物,低价显碱性,高..

Mangan - Rodicka.c

Mangan - Multimediaexpo

Chemie názvosloví. Jaký je vzorec a název kyselinotvorného oxidu, který má štiplavý zápach, je dobře rozpustný ve vodě a je výraznou součástí kyselých dešťů. Do ovzduší se dostává při spalování nekvalitního uhlí s vysokým obsahem síry. SO 3; oxid sírový. SiO 2; oxid siřičitý NÁZEV TÉMATU: Analýza materiálů na bázi MnOx pro kladnou elektrodu palivových článků (MnO x). Hlavním cílem je prostudovat p edloženØ postupy na p ípravy r zných modifikací oxidu manganu jako 2 + 2 OH-fi 2 H 2O + 2 e-(2) 6 Reakce na katod : a) Kyselý elektrolyt: O 2 + 4 e-+ 4 H + fi 2 H 2O (3) b) Alkalický. d) K2SO3 + 2 HCl ⎯→ 2 KCl + SO2 + H2O vytěsnění slabší kyseliny e) Fe + H2SO4 ⎯→ FeSO4 + H2 reakce kyseliny s neušlechtilým kovem za každou správně zapsanou reakci 0,5 bodu, za správný název 0,5 bodu, celkem 5 bodů 2. Solanka je nasycený vodný roztok chloridu sodného. 0,5 bodu 3 Mn(oh)2. 3 Mn OH 2 s H 2 O 2 aq MnO 2 s 2 H 2 O l MnO 2 is generally insoluble in acids but does react with hot concentrated hydrochloric acid to release chlorine gas.The REACH registered factsheets were further updated on 21st December 2020. Mn has been oxidised to 4 and MnO OH 2 appears as a brown precipitate SO 2 + Ca(OH) 2 H 2 O + CaSO 3 SO 3 + 2 NaOH H 2 O + Na 2 SO 4 Podstatné jméno je odvozeno od názvu aniontu kyseliny, přídavné jméno označuje název kationtu. Koncovka v názvu určuje zároveň jeho náboj i oxidační číslo. MnO 4-manganistan: VIII: H 2 OsO 5

Složení a vlastnosti minerálů, rud a horni

6. Název uhlovodíkového zbytku je: a) benzyl b) o- tolyl c) 2- benzyl d) 2- toluenyl 7. Kolik kovalentních vazeb obsahuje H 3 O+ : a) 3 b) žádnou c) 2 d) 1 8. Bazicita amoniaku se dokáže reakcí s : a) NaOH b)Al c) H 2 O d) C 6 H 6 9. Tento uhlovodík tvoří základ: a) vitaminu B b) kofeinu c) steroidům d) kaučuku 10 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, MnO 2+ 4HCl→Cl 2 + MnCl 2 + 2H 2 O 2KMnO 4+16HCl→ 2KCl +2MnCl 2 +5Cl 2 +8H 2 O K 2 Cr 2 O 7+14HCl→3Cl 2 (OH) 2 + 2Cl 2 → Ca(ClO) 2 + CaCl 2 + 2H 2 O

Komplexní sloučeniny - Názvosloví

Příklad.Zn(MnO 4) 2 MnO 4-- oxidační číslo manganu je +VII; podle tabulky použijeme pro název aniontu koncovku -istan, t. j. manganistan. Zn +2 - kationt zinku s oxidačním číslem +II. Podle tabulky má koncovku -natý, t. j. zinečnatý. Manganistan + zinečnatý = manganistan zinečnatý. Důležité soli: Chlorid sodný (NaCl) kuchyňská sůl, nerost halit, známý jako sůl. CHO - cvičení, FSv, ČVUT v Praze Úlohy ukázkové II. V dalším textu budeme řešení vyčíslování rovnic uvádět takto: [2-3-1-6]. 1. Vhodíme - li kousek vápence do kyseliny dusičné, budeme pozorovat bublinky (vývo

Chemie - praktická část - Názvoslov

Hydroxid amonný vzorec •Vzorec zapíšeme Al(OH) 3. Hydroxid amonný NH 4 OH •Vodný roztok amoniaku NH 3 −NH 3 + H 2 O → NH 4 + + OH •Amoniak - velmi dobře rozpustný ve vodě, a to při 0 °C 1 148 cm³ ve 100 cm³ vody, za vzniku zásaditého roztoku, který se nazývá čpave Ca(OH) 2 + 2 HNO 3 → Ca(NO 3)2 + 2 H 2O 2. Reakce kovu s kyselinou - s kyselinami častou reagují pouze neušlechtilé kovy (Zn, Mg, Na, K, Al, Fe) Mg + 2 HCl → H 2 + MgCl 2 3. Reakce kovu s nekovem Cu + S → CuS 4. Srážecí reakce - je reakce dvou roztok ů solí, p ři které vzniká sraženina ( )

Hydroxidy - Názvosloví

2 −COOH+CH 3 −COOH ∙redukceketonů→sekundárníalkoholy(prudkouredukcí→uhlovodíky) ∙halogenace:(aceton→1-brompropan-2-on→1,1-dibrompropan-2-on) ∙CH 3 −CO−CH 3 Br 2 Br−CH 2 −CO−CH 3 Br 2 [1]Br 2 −CH−CO−CH 3 Úkol 1)Určetenázevsloučeninya)CH 2−CH−CHO,b)(vizníže) 2)Napištevzoreca)naftalen-1,2. Pyrolusit č. burel jest minerál skrytě krystallický, jenž se vyskytuje ve pseudomorfosách po manganitu, vláknitý i zemitý a práškovitý Tvrdost 2 - 2 1 / 2, ale zemité odrůdy i mezi prsty se roztírají a barví.Hustota 4,73 - 4,86. Barva jest kovově černá na povrchu i na vrypu, někdy s odstínem poněkud modravým. Jest kysličník manganicitý MnO 2, vždy však bývá.

Pracovní list: Chemické reakce 3 1. Do tabulky dopl ň vzorce a názvy kyselin a hydroxid ů, ze kterých vznikají uvedené soli (pojmenuj je) Nejběžnější oxidační stavy manganu jsou +2, +3, +4, +6 a +7, i když všechny oxidační stavy byly pozorovány od -3 do +7. Mn v biologických systémech často soutěží s Mg. Sloučeniny manganu, kde je mangan v oxidačním stavu +7, které jsou většinou omezeny na nestabilní oxid Mn 2 O 7, sloučeniny intenzivně purpurového aniontu manganistanu MnO 4 a několik oxyhalogenidů. 5 Názvoslov íkoordina čních slou čenin názvy: 1. L první (po řadí jako ve vzorci), M poslední 2. kationty - p řípona podle oxida čního stavu M anionty - + koncovka -an(ový 2) Doplňte do tabulky název nebo vzorec iontu: Název iontu Vzorec iontu Anion dusičnanový Kation barnatý SO 4 2- O → MnO 2 + H + q) S 2 O 3 2- + I 2 + OH - → SO 4 2- + I- + H 2 O r) Cu2+ + I-→ CuI + I 2. Title: TÉMA: ROVNICE Author: Karel Barták Created Date: 5/16/2014 5:18:18 PM.