Home

Test 2 světová válka 5. ročník

2/15 Kdy začala 2.světová válka? 1.září 1939; 21.září 1939; 14.záři 1939; 15.září 1939; 3/15 Jak se jmenovala válka, která byla vedena od září 1939 do jara 1940? blesková válka; podivná válka; ponorková válka; nesmyslná válka; 4/15 Čím byl ještě dříve Winston Churchill, než byl premiérem? Ministr zahraničí. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici 2. světová válka - průběh Zobrazit informace o testu Skrýt informace o testu. Název: 2. světová válka - průběh. Předmět: Dějepis. Třída: 9. Téma: Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky. Navštiv také: Matematika pro prvňáčk ROČNÍK. TEST Z DĚJEPISNÉHO UČIVA - VLASTIVĚDA 5. ROČNÍK. 1. Vyřeš správně otázku, po vyřešení některých otázek stiskni Kontrola. 2. Každá otázka je po správném vyřešení zvlášť procentuálně vyhodnocená. 3. Z jedné otázky na druhou se posuneš tlačítky => nebo <=

2. světová válka - Dějepis, Test par

  1. 5.ročník Příspěvky. Město Moravská Třebová Od 1. světové války po odtržení Sudet. 12. 6. 2011 . Procvičovací kvíz 3 Celý příspěvek | Rubrika: 5.ročník. Od vzniku manufaktur po vznik Rakouska - Uherska 1867. 12. 6. 2011 . Procvičovací kvíz 2
  2. 1. světová válka. 8. 5. 2011 Prezentac
  3. Vlastivěda-pracovní listy 5.roč. Odkazy. 01_Bingo_čr [PDF, 207 kB] 02_Němcová, Rettigová, Borovský [PDF, 265 kB] 03_Díla, autoři [PDF, 250 kB] 04_Národní divadlo [PDF, 188 kB] 05_1. světoví válka [PDF, 252 kB] 06_Bingo_historie_01 [PDF, 208 kB] 07_2. světová válka [PDF, 213 kB
  4. ZŠ - První světová válka (14) 17.05.2012 | 38 087 zhlédnutí | V kategorii 1. polovina 20. století - testy , Novověk - testy Jedna z nejzásadnějších události 20. století je rozhodě první světová válka
  5. 1.Vznik českého státu - Napoleon Bonaparte- běhavka 2.národní obrození - běhavka 3.národní obrození a společenský život 4.národní obrození- omalovánka 5.osobnosti 19.století - kameny NO 6.revoluční rok 1848 7.rok 1848 - omalovánka 8.národní divadlo - vystřihovánka 9.hospodářský rozvoj českých zemí po roce 1850 10.vynálezy 19.století - přesmyčky 11.
  6. 1. světová válka (1914) Moderní dějiny ø 49.8% / 4498 × vyzkoušeno; 2. světová Moderní dějiny ø 46.8% / 6119 × vyzkoušeno; Občanská válka v USA Novověk ø 63.3% / 3841 × vyzkoušeno; 2. světová válka (1941) Moderní dějiny ø 38% / 3324 × vyzkoušeno; Novověk Novověk ø 75% / 1454 × vyzkoušeno; poslední.
  7. Vlastivěda - 5. ročník ZŠ Jméno žáka: Důležité skutečnosti a postavy z novějších českých dějin - 1. světová válka - vznik Československé republiky - III. Test: (správnou odpověď zakroužkuj) 1. První světová válka zachvátila: a) celou Evropu b) střední Evropu c) celý svět 2. První světová válka začala

Starověký Řím. 2. světová válka. ZŠ - První světová válka (14) ZŠ - Lucemburkové (15) ČSR v letech 1945 - 1968. Starověké Řecko. ZŠ - Velká francouzská revoluce (10) ZŠ - První republika (15) České země v 2. polovině 19. století Děkujeme za návštěvu, a doufáme, že tyto stránky Vám pomůžou! Prohlášení o Cookie 2. světová válka - nejhorší konflikt v dějinách lidstva, - souboj totalitních ideologií (fašismus, nacismus) a demokratických států (sporná je pozice SSSR, šlo o totalitní stát, který na počátku války úzce spolupracoval s Německem a okupoval východ Polska Tematický celek: Vlastivěda - dějepisná část (4. a 5. ročník) Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_04_16 Druhá světová válka Mgr. Iveta Hosová Anotace: učební materiál obsahuje informace o druhé světové válce Metodika: animovaná prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabul

DUMY.CZ Materiál 2.světová válka - křížovka - 5.roční

5. ročník - Člověk a jeho svět - Vlastivěda - První světová válka. autor VM: Bc. Jan Růžička. období vytvoření VM: září 2011. anotace: Výukový materiál je určen pro žáky 5. ročníku vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, vyučovacího předmětu Vlastivěda, tematického okruhu - Lidé a čas 2; 3; 5; 4; Autor: pavlík, 2006 Další testy 2. světová válka 15 dějepis Data a události druhé světové války 12 dějepis Hlavní města Evropy 15 zeměpis Joseph Haydn 10 hudba. Testy. IQ testy; Angličtina; Biologie; Český jazyk; Dějepis; Film; Hudba

Vlastivěda - 2. světová válka - ZŠ1 5. ročník. Celkem 5 kurzů Skrýt / Zobrazit Konec 2. světové války. Vlastivěda / ZŠ1 5. ročník. 1 2 2. světová válka. 28,- CZK Detail Začít. Lidice, Ležáky Kurzy a testy. Podle předmětů. VLASTIVĚDA - 5. ROČNÍK: 1. pololetí - DĚJEPISNÉ UČIVO: 1. Život poddaných: 2. Doba osvícenská: 3. Obrození českého jazyka: 4. Buditelé českého národ 2 světová válka test 5. ročník. Předmět: Dějepis. Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět. Cílové kompetence: Věková skupina: 14 - 16 let. Získá ucelený přehled o průběhu 2.světové války v Evropě. Umí zařadit události v časové posloupnosti a souvislostech. Určení: pro potřeby školy. Citace: www1.zsostrov.cz Bilance nejkrvavějšího konfliktu historie: 1943-1944. Francouzský dokumentární cyklusV říjnu 1942 se začala radikálně měnit situace v Africe. Montgomeryho vo..

DUMY.CZ Materiál 2. světová válka . 5. ročník - Člověk a jeho svět - Vlastivěda - První světová válka. autor VM: Bc. Jan Růžička. období vytvoření VM: září 2011. anotace: Výukový materiál je určen pro žáky 5. ročníku vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, vyučovacího předmětu Vlastivěda, tematického okruhu - Lidé a čas Adresa: Základní škola. Dějepis: 1. světová válka Novověk ø 65.1% / 2498 × vyzkoušeno; 1. světová válka(2.) Novověk ø 70.7% / 13036 × vyzkoušeno; První světová válka Moderní dějiny ø 76.6% / 786 × vyzkoušeno; 1.Světová válka Moderní dějiny ø 74.6% / 2564 × vyzkoušeno; 1.Světová válka Novověk ø 68.7% / 3492 × vyzkoušen Vlastivěda - 1. světová válka - ZŠ1 5. ročník. Celkem 1 kurz Skrýt / Zobrazit 1. světová válka. Vlastivěda / ZŠ1 5. ročník. 1 2 1. světová válka. 28,- CZK Detail Začít. Kurzy a testy. Podle předmětů; Podle stupně vzdělání. Záminka války. První známky konfliktů vedoucích k první světové válce se objevily na . Celá čekala pouze na záminku k zahájení konfliktu. Tou se stal atentát na následníka trůnu a jeho manželku Žofii Chotkovou. Stalo se tak v , Rakousko-Uhersko obvinilo z atentátu . Útočníkem byl , kterého později věznili v Terezíně

Test

2. světová válka . Prověrka 2. sv. válka I. 17. 1. úterý!. Prověrka 2. sv. válka II. 24.1. úterý! Be happy! Sloužil jsem ve wehrmachtu. Dobová média o 2. světové válce (interaktivní projekt idnes). Český rozhlas - interaktivní přehled událostí 2. světové války Klí čové události Bitvy o Británii BBC. Kartičky chronologie 2.sv.válka WOR 1. 9. 1939; 8. 5. 1945 (kapitulace Německa); pro Komunisty 9. 5. 1945; atentát na Hendricha (nevyšel) = Hendrichiáda doporučení uč. povídka Vyšší princi 1938, ročník XX, číslo 236, s. 1. Přebudovaný stát bude žít dál. Večerní České slovo, sobota 8. 10. 1938, ročník XX, číslo 236, s. 3. Druhá světová válka (1939-1945) Druhá světová válka - příčiny. Druhá světová válka - vzestup Osy. Druhá světová válka - síly se vyrovnávají. Druhá světová válka.

9. ročník. 1. světová válka (Mgr. Helena Kopřivová) Ruské revoluce a občanská válka (Mgr. Helena Kopřivová) Pařížská mírová konference - Versailleský systém (Mgr. Helena Kopřivová) Společnost národů (Mgr. Helena Kopřivová) Odboj a vznik Československa (Mgr. Helena Kopřivová ČSR, 2. světová válka test test, opakování učiva ID: 1524758 Language: Czech School subject: Vlastivěda Grade/level: grade 5 Age: 10-11 Main content: Opakování ČSR, 2. sv. válka Other contents: Add to my workbooks (6) Download file pdf Embed in my website or blo 5.ročník Zeměpis Dějepis Habsburkové českými králi Jak se žilo na zač.novověku Marie Terezie a Josef II. Vynálezy 18.a 19.století 2.polovina 19.stl. 1.světová válka Vznik Československa 2.světová válka Naše republika po válc Dobrý den, posílám pracovní list do Vlastivědy - Válečná a poválečná léta , 2. světová válka. Děti si text doplní podle učebnice. V pátek pošlu vyplněný list na kontrolu. Dále v příloze posílám pracovní list- Konec války, Vznik Československé republiky, Cesta k zániku ČSR- děti si vypracují , jako test na známky

testy znalostí z historie. Otestujte si svoje znalosti jednoho z nejznámějších stíhacích letadel druhé světové války - test pro znalc Tetsy pro 5. ročník. Otázky a slovíčka. Dějepis (VL-Ď) Třicetiletá válka. Doba bronzová. 1. světová válka . 2. světová válka. letouny (rok 1940) Tanky (rok 1940) Testy pro 7. třídu. Zeměpis (VL-Z) Hlavní města-Evropa. Rakousko a Švýcarsko. Slovensko. Testy pro 2. třídu About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Testy a písemné práce. Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk a literatura Dějepis Matematika Německý jazyk Prvouka Přírodověda Vlastivěda Zeměpis. Všechny předměty. Všechny předměty. Anglický jazyk. Český jazyk a literatura. Dějepis. Matematika

Test Z Dějepisného Učiva - Vlastivěda 5

www.brumlik.estranky.cz - Vlastivěda - 5.roční

opakovací test Jitka Aberlová (Základní škola a mateřská škola, Ptení 157, Ptení) Kategorie: Dějepis → 9.ročník → 2. světová válka Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) Typ souboru: Alf Počet úloh 1 Test - 1. světová válka 1. Příčinou vypuknutí 1.světové války byla: a) Burská válka b) snaha o přerozdělení kolonií a mocenské zájmy 2. Záminkou pro vypuknutí se stal: a) atentát na následníka trůnu Ferdinanda d´ Este b) spor mezi ruským carem a německým císařem 3 Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 9. ročník ZŠ / Dějepis / Rozdělený a integrující se svět / Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi; politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření / Test DĚJ-DK 003 Dějiny 20. stolet Vyjmenuj 5 zbraní, užitých během II. světové války. Která zbraň této války byla nejničivější a proč? Kde byla tato zbraň použita? Jmenuj 2 důležité události či bitvy II. světové války. Kdy II. světová válka skončila v Evropě? Kdo osvobodil Ostravu, Plzeň a Prahu? Kdy a čím končí II. světová válka ve světě

www.brumlik.estranky.cz - Vlastivěda - 5.ročník - 1 ..

Vlastivěda-pracovní listy 5

vlastní příprava na zítřejší test. ČT: ČJ. NUTNÉ MÍT 2 PRAVÍTKA !!!!! ČLOVĚK A SVĚT. DĚJINY ČR pondělí. procvičuj si učivo zde: dějepis-5.ročník; 2. světová válka -. Na základě nového učiva si v PS na str. 32 vypracuj cv. 1 a 2 dole. MATEMATIKA: Vypracuj si jednoduchý test na desetinná čísla v příloze. Probíralo se 1. a 2. 6. - vypracuj 3.6.2021. ČESKÝ JAZYK: Písemná práce na shodu přísudku s podmětem, pracovní list - psaní mě/mně, vše v příloz úkol na 27.5. Úkol do 20.5. vyber si ze dvou možností a zpracuj: 1) zbraně 2.světové války. 2) nějaká bitva, událost, osobnost 2.světové války. V elektronické podobě ulož do složky, v papírové přines 27.5. do školy Zápisky probírají zejména politickou, ale také hospodářskou situaci českých zemí za první světové války do ledna 1917. Dějepis na střední škole Obsáhlé, ale zároveň přehledné zápisky z hodin dějepisu na střední škole se v úvodu zabývají obecnou problematikou studia dějin a poté sledují světovou a českou.

Test na první světovou válku - Dějepisně

TEST TEST TEST TEST !!!!! 11. 6. 2010 - příprava na test vědy, kultury a 1. světové války je zde: test_1. sv. válka . Než začne Velká válka (tak se té první světové říkalo, než přišla ještě větší druhá), ještě něco kultury a vědy pátek 28. 5. - test - Řecko - 3. část (Athény za Perikla, Peloponéská válka, Makedonská nadvláda, Kultura Řecka) pátek 11. 6. - test - Řím - 1. část (Řím - úvod, Etruskové, Království, Římská republika, Punské války) Oprava známky ze školního sešitu je možná NEJPOZDĚJI do pátku 11. 6. PL.

• Materiál - test • 5. ročník • Opakování - průmysl, kultura, války • Slouží k ověření znalostí o historii našeho státu • Ověřeno 14. 6. 2012 Písemná práce z Vlastivědy 1) Kdo napsal českou hymnu Kde domov můj? 2) Co je to revoluce? (vlastními slovy 5. Žáci prostřednictvím obrazové a textové prezentace se seznamují s počátkem samostatného Československa, s prvním prezidentem a poměrech v našich zemích 18. Život za okupace 5. Žáci prostřednictvím obrazové a textové prezentace se seznamují s důvody vypuknutí 2. světové války, její

5. ročník Vlastivěda historie - www.skolabelkovice.c

Bilance nejkrvavějšího konfliktu historie: rok 1941. Francouzský dokumentární cyklusVálečný rok 1941 začínal zdánlivě méně dramaticky. V Atlantiku probíhala. Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 36 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V. B Datum: 12. 12. 2013 První světová válka - úvod Předmět: Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Přibližný čas využití: 1 vyučovací hodin 2: prŮmyslovÁ revoluce (new) 3: habsburskÁ monarchie po napoleonskÝch vÁlkÁch (new) 4: revoluce ve 20. a 30. letech : 5: revoluce 1848: 6: porevoluČnÍ francie: 7: sjednocenÍ itÁlie a nĚmecka: 8: americkÁ obČanskÁ vÁlka: 9: habsburskÁ monarchie po roce 184 Typická věková skupina 13 - 14 let / 8. ročník Období tvorby DUM 5/2013. Tak vypadala Evropa v roce 1914 . K příčinám světové války patřil boj mezi světovými 2. světová válka. Uveřejněné odkazy [cit. 2013-5-7]. Dostupné pod licencí Wikipedia na WWW

9. ročník. Češi za první světové války. 1. světová válka a ruské revoluce - zápis do sešitu. 1. světová válka - prezentace. 20. léta 20. století - stručný přehled. Druhá světová válka 1. fáze. Druhá světová válka 1939-1945. Druhá světová válka 1939-1941 ppt. Druhá světová válka 1941-1943 pp Testy pro střední školy 1. ročník; 2. ročník; Všechny testy Vložit test O nás Použitá literatura › Všechny testy › 1. světová válka 1 - 9. třída ZŠ. 1. světová válka 1 - 9. třída ZŠ. pátek -test abc Napoleonské války Dějepis 9. ročník. Učivo: Druhá světová válka. Opakování: Opakovací otázky, viz www.dejepis.capsa.cz - ústní zkoušení pro všech. čtvrtek -test 1938-1941 významná data Opakování: Opakovací otázky, viz www.dejepis.capsa.cz - ústní zkoušení pro všech. Dějepis 9. ročník Jugoslávie po 2. světové válce; Karibská krize; Konec 1. světové války; Maďarsko po 2. světové válce; Meziválečné období; Rozpad Československa; Rumunsko po 2. světové válce; SSSR a Čína v 60. letech 20. století; SSSR v 80. letech 20. století; USA v 60. letech 20. století; Vietnamská válka (1965-73 Česká meziválečná próza, první světová válka ve světové a naší literatuře, nástup moderního umění, česká poezie ve 2. polovině 19. století, balada Zápisky z hodin českého jazyka a literatury seznamují s autory a díly české meziválečné prózy, obrazem první světové války v naší a světové literatuře.

Učivo: Ruská revoluce, Češi za 1. světové války Opakování: Velký test první světová válka 9.A v úterý 26.9., 9.B ve středu 27.9. viz capsa Učivo 18.-22. zář Název materiálu Druhá světová válka Cíl dle ŠVP Žák uvede cíle válčících stran, charakter 2. světové války a určí zbraně použité za 2. světové války. Anotace Přehledový test Metodický pokyn Žák zakroužkuje v otázce vždy jednu správnou odpověď. Test slouží k souhrnnému opakování učiva o 2. světové válce

Pokračujte v prohlížení. Další alba autora. Podobná alb Materiál zpracovává téma 1. světové války v literatuře. Nabízí texty tří autorů - E. M. Remarque (Na západní frontě klid), Romain Rolland (Petr a Lucie), E. Hemingway (Sbohem, armádo a Stařec a moře). Na začátku pracovního listu je položeno několik otázek týkajících se 1. světové války, poté následuje vždy: - životopisný medailonek autora (doplň slova z. Úvod do kapitoly první světová válka Společnost před první světovou válkou Mezinárodní situace na přelomu 19. a 20. století Vypuknutí první světové války První světová válka - První a druhá etapa války (1914-1916) První světová válka - třetí a čtvrtá etapa války (1917 - 1918) První světová válka.

Úvodní stránka > 9. ročník > 1. světová válka. 1. sv. válka. Prověrka 1. sv. válka a pařížská mírová konf. čtvrtek 14.6. pouze otázky 1 - 18 (bez mírové konference) křížovka 1. sv. válka a ruské revoluce + řešen Testy znalostí. Shrnující test 1.světová válka Tak, jak jsme se domlouvali během telekonference - zkuste si udělat následující testík, bez toho, abyste nakukovali do učebnice či zápisů. Zjistíte sami, jak na tom jste, co jste si zapamatovali. Je to učivo, na které budeme navazovat na začátku školního roku. A tam budu chtít, abyste znali Šablona I/2 10292; Šablona II/2 4577; Šablona III/2 76623; Šablona IV/2 4019; Šablona V/2 7624; Šablona VI/2 701 Šablony SŠ 28067. Šablona I/2 689; Šablona II/2 1382; Šablona III/2 23864; Šablona IV/2 518; Šablona V/2 985; Šablona VI/2 629; Triangl 20. Triangl 20; Podpora přírodovědných oborů 14. Podpora přírodovědných.

TEST Z DĚJEPISNÉHO UČIVA - VLASTIVĚDA 5

Video: 1.Světová válka - Novověk — testi.cz, online test

Play this game to review History. 2. světová válka začala Preview this quiz on Quizizz. QUIZ NEW SUPER DRAFT. 2. světová válka. 0% average accuracy. 0 plays. 2nd grade . History. 24 minutes ago by Mix otázek z předmětu Dějepis [Dějepis]. Tento test je velice zábavn Hlavní strana - Publikace CEVRO - CEVRO Revue (online čísla) - CEVRO 4/2005 - Vědomostní test: II. světová válka. Zpět na CEVRO 4/2005. Vědomostní test: II. světová válka. 27. dubna 2005 - René Šifta. 27 Dub. 1. V roce 1937 se Velká Británie rozhodla, že bude prosazovat politiku usmiřování s agresivními fašistickými a.

1. Život poddaných: 2. Doba osvícenská: 3. Obrození českého jazyka: 4. Buditelé českého národa: 5. Vynálezy mění svět: 6. Romantismus: 7. Politické. Procvičování. Základní škola MOCHOV. Menu a widgety. ÚVOD; Předměty. Matematika. 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník Učební materiál je určen pro opakování dějin druhé světové války. Jde o soutěž pro dvě skupiny žáků Sedmý ročník. Poslední Přemyslovci-ukázky testů Bojiště první světové války-test . Situace po první světové válce - test . Pařížská mírová konference - pracovní list . Periodizace II.světové války-test . Rozvoj průmyslu v českých zemích na konci 19. stol.-pracovní list a test Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

Vlastivěda 5. třída Téma: 2. světová válka (smutný život za okupace) Učebnice: 36-38, otázky 1-5/38 (promyslet), zápis do sešitu - viz Prezentac Určeno pro ročník: pátý Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Vlastivěda Tematický okruh: Lidé a čas Téma: Průmyslová revoluce a 1. světová válka Anotace: Pracovní list pro opakování a procvičení daného tématu. Lze použít pro samostatnou, skupinovou, nebo společnou práci, nebo jako test Test pro kvartu osmiletého gymnázia - 2. světová válka. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Věra Fiřtová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. 1. světová válka - pracovní lis Druhá světová válka v karikaturách Antonína Pelce (31.5.2013) Vzpomínáme na válku (3.5.2013) Českoslovenští piloti v bojích na západní frontě za 2. světové války - prezentace (15.3.2013) Výcvik v Británii a osudy nejvýznamnějších letců - pracovní list (8.3.2013 Play this game to review History. Kdy začala druhá světová válka? Preview this quiz on Quizizz. QUIZ NEW SUPER DRAFT. 2. světová válka. 0% average accuracy. 0 plays. 9th grade . History. kucerova_anezka_85989. 5 days ago. 0. Save. Share. Edit. Copy and Edit. QUIZ NEW SUPER DRAFT První Československá republika. Druhá světová válka. Přechod k demokracii. Počet stran: 56 celobarevných stran A4 + Příloha s časovou osou novodobých českých dějin. Bonusové materiály. Bonusový materiál: na každých 15ks získáváte 1ks Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny - učebnice. Detail produktu

Učebna 32Jízdní řády 2021 - idos umožňuje vyhledání spojení vNejvětší zbraně 2 světové války, představení zbraně mg 42dějepis - Stránky třídy 9

První světová válka. Mezinárodní vztahy před válkou. Sarajevský atentát. Vypuknutí války. Mým národům. Blesková válka. Válečné fronty. Západní fronta na mapě. Yperit. Vstup USA do války. Čtrnáct bodů. Revoluce v Rusku. Závěr války. Důsledky války. Mírové smlouvy. Oběti Válečná technika. Češi a Slováci za. Video - Druhá světová válka - animace (1:59) Video - 17. listopad 1939 (3:59) Video - Osvobození - DUČN. Video - Atentát na Reinharda Heydricha (7:03) Video - TOP 10 - Druhá světová válka (2:59) Video - TOP 5 - nejpodivnější zbraně 2. světové války (6:11) Video - Nicholas G. Winton (Všichni moji blízcí. 8.5.1945-Berlínské vedení podepsalo kapitulaci v Remeši den ukončení druhé světové války; SSSR se zavázal, že pomůže USA bojovat proti Japonsku; 8.srpna 1945-SSSR vyhlásil válku Japonsku; 6.a 9.8.1945-svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki; 2.9.1945-Japonsko kapituloval 2. Vyjmenovat státy, které se imperialismu účastnily + území, které tyto státy ovládaly 3. Vysvětlit pojem rasové teorie + jak se to projevovalo v praxi 4. Který kontinent byl kolonizován ve 2. pol. 19. st. a proč 5. Popsat vztahy mezi kolonisty a původními obyvateli 6 Oficiální stránky švýcarského letectva věnované období 2. světové války jsou zde. Prameny: Tomáš Polák: Proti všem, In Plastic Kits Revue č. 16 a č. 17, ročník 1993 Miroslav Šnajdr: Messerschmitt Bf 109, Evropa 1939-1940 (Rubico Olomouc 23.11.2015: 2.světová válka - viz text v učebnici po atentát na Heydricha Hodnotící test bude ve čtvrtek 14.1.2016. Zopakujte si orientačně vše od počátku školního roku - projděte si otázky za jednotlivými kapitolami v učebnici.j 2.5.2016: Německo, viz učebnice str. 40. HT bude 26.5.2016! 5.5.2016: Rakousko, str. 43.