Home

Měřice obilí

Míry pro měření obilí: Achtl = 11,645 litru. Čtvrt = ¼ věrtele = asi 6 litrů. Český korec = strych = 1,522 rakouské měřice = 4 věrtele = 8 achtlů = 16 velkých mírek = 93,62 litru. Kár = Viz Kára. Kára = 300 až 310 litrů Běžně používané zejména na Chodsku Pro měření obilí byl korec = 1,522 měřice (míry) = 2,9635 krychl. stop = 93,62 litru. český korec (strych) = 1,522 rak. měřice = 93,62 litru = 4 věrtele po 23,29 litru = 8 achtlů po 11,645 litru = 16 velkých mírek po 5,82 litru. rak. vědro (Eimer) Co se týče úvodních otázek, šelf je dolnorakouská dutá míra používaná v letech 1822 až 1876 také ve Slezsku pro suché měření například obilí či mouky. Jeden šelf odpovídá 93,59 dnešního litru a je největší objemovou jednotkou. Naopak malá mírka je pouhých 0,48 litru a je nejmenší jednotkou V něm byla postavena králova socha s nápisem Veritas vincit - Pravda vítězí a nad ní velký zlatý kalich, do kterého se vešly čtyři měřice obilí. Kalich údajně pocházel z prvních křesťanských časů, ale vyprávělo se, že je ještě starší

Míry duté (prostorové): - Sweb

 1. Míry obilní. 1 korec (též strych) = 1,5 měřice = 93,6 litru = 4 věrtele = 16 čtvrtí. 1 měřice = 62,4 litru = 2/3 korce. 1 věrtel (z německého Viertel) = ¼ korce = asi ¼
 2. Práce žneče a jeho odběračky byla těžká ale dobře placená (platívalo se od měřice (od míry) t.j. 2000 m2 80 krejcarů až celá zlatka, podle stavu obilí, za polehlé se platilo více). Mlatci -řemeslo už dávno zaniklé - přicházeli po žních, až bylo obilí vyschlé. Napřed snopy svázané, potom se obilí rozložilo do věnce a cepy začaly vyťukávat rytmus
 3. Měřice = asi 2000 m 2. Měřice vídeňská 2/3 korce = 0,191821 ha. U nás platná v letech 1764 - 1876. Míra = 535 čtverečých sáhů = ⅔ korce = ⅓ jitra = 1918,213 m 2. Palec čtverečný = 1 coul čtverečný (čtvercový) = 6,938 cm 2. Palec řemenový vídeňský = 0,0499535 m 2. U nás platný v letech 1764 - 1876
 4. Ráno nebylo po písaři ani památky a ve zdi zela díra, do které by se podle tehdejších měřítek vešlo půl měřice obilí. Obraz byl znehodnocen, potom prý úplně zanikl. TAJEMSTVÍ VĚŽ
 5. Stránka byla naposledy editována 9. 8. 2021 v 10:45. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních údajů; O Wikipedi
 6. Převodník jednotek pro snadné vzájemné převody jednotek všech veličin. Přeřevod jednotek v soustavě SI i mimo ní. Sekce - Objem

Staré české měrné jednotky. zdroj informací k této tabulce je článek z časopisu PRAKTIK. hodnoty v závorce uvádějí jiné hodnoty získané z různých pramen měřice obilí (ta měla 53,55 litru). Přitom na 1. a na 2. bonitní třídě se sela jedna měřice na 600 čtverečních sáhů (v dnešních jednotkách asi 0,19 ha). Na třetí bonitní třídě se ale pěstoval oves, který se sel řidčeji. Takže jedna měřice na 3. bonitní třídě měla 700 čtverečních sáhů (asi 0,22 ha)

Martina šest denárů a z kteréhokoli popluží orné půdy čtvrt hřivny stříbra a tři měřice obilí, totiž jednu žita, druhou pšenice, třetí ovsa. Rovněž měsťanům povolujeme, aby byl svobodný les, který dostali k vykácení do třiceti let, aby kterýkoli z nich v něm mohl kácet Müllerovo mapování z roku 1720, 1: 132 000; I. vojenské mapování - josefské; II. vojenské mapování - Františkovo; III. vojenské mapování - Františko-josefsk Vaší knížecí Milosti něco obilí, abychom mohli alespoň upéct chléb. Větší část jsme již stačili vyrovnat, avšak dosud nám zbývá dodat 25 měřic obilí a v nynějším nepřízni-vém roce jsme nebyli schopni dodat ničeho. Nad to jsme ještě zavázáni zaplatit za 10 ½ měřice obilí z knížecí sýpky v penězích

Staré míry, váhy a peníz

Váš košík je zatím prázdný. Registrace Přihlášení. Navigac Kronika Mimoně - díl sedmý Publikováno: 3. listopadu 2016: V našem dalším díle kroniky Mimoně, kterou sepsal kamarád Osvald Hons se budeme věnovat dosti obsáhlé kapitole a tou je podnebí a počasí A pravil k boháči: Já vím, že mi těžko dáte něco jen tak, ale stojím tu před vámi jako chudák, kterému voda teče do bot a sahá mu až po samý krk, moje děti hladovějí, půjčte mi čtyři měřice obilí. Boháč se na chudáka dlouho díval a první teplé paprsky štědrosti pomalu rozehřívaly led jeho lakoty Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili Měřice zrní je dnešních 62 litrů, váha obilí však byla rozličná, jinak vážilo žito a jinak pšenice a zase ječmen a oves. Čím více měřice obilí vážila, tím bylo obilí jadrnější a tedy lepší, vydatnější a také cennější na trzích. Průměrná váha měřice obilí byla 40 až 45 kg, oves pak značně lehčí

gymnasium (trnavské) 54 habáni v. novokřtěnci hajduci 266, 267 hajní (hejní) 210, 211, 253 hejní radějovští 211, 245 - strážničtí 113, 24 Historie - Oficiální stránka města Kelč Měřice obilí se prodávala za 20 - 30 zlatých. Lidé pekli chléb z otrub a řepných pokrutin, v létě pařili trávu a jedli ji. Jedna z příčin byla spatřována v rozrůstajícím se alkoholismu. 1848 - zrušení roboty. Lid nepochopil pravý význam svobody, každý si dělal, co se mu zachtělo: sekli trávu na panských loukách. Měřící přístroje a měřidla - míry, váhy, teploměry, vlhkoměry, termometry - potřebujete změřit prase nebo koně? Odvážit jim krmivo? Změřit teplotu a vlhkost v líhni, ve stáji, v seně, slámě, senáži, siláži, v hromadách obilí, v silu V tomhle ohledu není tereziánská sýpka, do níž byly kdysi odváděny naturální dávky z velkopavlovického panství a která dokázala pojmout 12 000 až 14 000 měřic (jedna měřice byla 70,6 litru) obilí, ničím výjimečná

Víte, jak se dříve ve Slezsku měřilo obilí a mouka

 1. Měřice, prsten a pohár Dům rodu Bassensteinů dlouhý čas bral úroky z úrody města Spinal a k měření obilí používali právě onu kouzelnou mocí nadanou měřici. Poznámka 1 - Lotrinsko (Lorraine) je historické území, které se nyní nalézá v sv.Francii, jejíž pevnou. součástí je od roku 1945. Od středověku bylo.
 2. Tehdy byla veliká láce obilí. Měřice pšenice stála jen 34 kr., ačkoliv se od r. 1695 pohybovala v ceně kolem 11/2 až 2 zl. Jako úrodná pro obilí byla obecně chválena léta 1702 a 1706. V roce 1704 se platilo za měřici pšenice 14 gr., v roce 1708 za máz vína 3 kr., za měřici žita 17 gr., za pšenici 1 zl..
 3. ný, Časy, Třebosice, Popkovice, Mnětice, Drozdice.
 4. Dokazovali, že člověk vedle obilí, chleba, při nedostatku polní úrody, má v přírodě ještě jiné výživné látky, kterých buď vůbec nezná, nebo zná, ale nevšímá si jich ze zvyku, nebo zošklivuje si je. Islanďané tvrdí, že dvě měřice mouky z toho mechu připravené jsou tak výživné, jako jedna měřice.
 5. 1846 měřice 4 - 5 zl 300 K na černém trhu 1863 100 kg 2 zl 1921 200 Kč --1874 1 měřice 1 zl - 1 zl 47 kr 1922 100 - 250 Kč na jaře 12 - 15 Kč na podzim 1875 40 kr 1923 350 Kč -- 1878 1 hl 1 zl 88 kr 61 Kč úřední cena 1883 1 zl 20 kr - 3 zl 1924 80 - 140 Kč. Plocha a délka nových cest je daleko větší, než ve starém stavu

Ta by se časem splatila z nově zavedeného příspěvku trhovníků na dlažbu v podobě půl nebo jednoho krejcaru z každé měřice obilí, dovezené na hodoníské náměstí na trh, žádala obec. Správce tehdy slíbil, že žádost obce předloží ředitelství císařských statků ve Vídni, ovšem reakce eráru byla překvapivá Pro srovnání uvádím, že kolem roku 1750 (za císařovny Marie Terezie) se pro potřebu stanovení daní počítala cena krávy za 1 zlatý 30 krejcarů, koza stála 22 1 krejc. cena obilí se pohybovala v rozmezí 45 krejc. až 1 zlatý za 1 měřici (měřice= 65,5 litru = 45 kg pšenice) Navíc se rozlišovalo několik druhů lánů, např. lán královský, na který bylo možno vyset 64 korce obilí. Korec je objemová jednotka; dnes bychom řekli 94 litry. Lán býval také panský, neboli zemský či zemanský. Na něj se vysely asi 53 korce obilí a o 10 korců méně se potom vešlo na lán selský neboli poplatný

Jako školák naložil si na trakač dvě a půl měřice obilí a zavezl do mlýna, jako by to nic nebylo. Vypravuje se, že pověstný obr Drásal vyrostl v takového velikána proto, že denně chodil před východem slunce se umývat k léčivému prameni v Bludově prýštícímu na hraběcím poli, které sám oral Dále měl splatit dluh na kontribučenskou sejpku kasovního obilí žita 3 měřice 1 11/16 věrtele, ovsa 2/16 věrtele. Jako výměnek pro sebe a svou manželku si odstupující hospodář Václav Bretšnajdr vymínil vedle teplého, pokojného, svobodného bytu s hospodářem, každoročně ještě 3 strychy pšenice, 4 strychy žita, 1 ½. Z obilí na zimu vysetého bylo: 10 zlatých - pšenice 2 měřice 8 věrtelů po 4 zlatých, 39 zlatých - žita 13 měřic po 3 zlatých, Na jaro pak bylo vyseto: 6 zlatých - ječmene 3 měřice po 2 zlatých, 2 zlaté - hrachu ½ měřice. 4 zlaté - čočky 1 měřice po 4 zlatých, 9 zlatých - ovsa 9 měřic po 1 zlatém

Situace přiměla císaře Josefa II. vyhlásit v březnu královskou cenu, takže měřice (61,49 litru) se směla prodávat za 2 zlaté a 30 krejcarů. Nařídil dovoz obilí z Uher a Egypta Roli na 3 měřice na dílech od Příkaz a hračice. Louky na fůru 2 měřice. Žně ve vzpomínkách pamětníků z Nákla Zralost zrna se poznala podle toho, že bylq moučné, že se dalo přelomit přes nehet, případně skusem mezi zuby. Obilí se sekalo podle pořadí: žito (ryž), pšenice, ječmen a jako poslední oves

Kudy z nudy - Týnský chrám - kostel Matky boží před Týne

Sun-c' ping fa Mistr Sun O VÁLEČNÉM UMĚNÍ Kniha o plánu Kniha o přípravě bitvy Kniha o důmyslném útoku Kniha o podobě Kniha o postavení Kniha o prázdném a plném Kniha o střetnutí vojsk Kniha o devíti změnách Kniha o pochodech vojs a tři měřice obilí, totiž jednu žita, druhou pšenice, třetí ovsa. Rovněž měšťanům povolujeme, aby byl svobodný les, který dostali k vykácení do třiceti let, z nichž již deset minulo, aby kterýkoli z nich v něm mohl kácet. Dále z královské moci přikazujeme, aby jim byly zachovány svobodné a pokojné hranice jejic Ve výklenku štítu byla v husitských vdobách umístěna socha krále Jiřího z Poděbrad s nápisem Veritas vincit - Pravda vítězí a nad ní velký pozlacený kalich, do kterého by se prý vešly čtyři měřice obilí vali každému dvě měřice obilí, z Petřvaldu pak dohro-mady 36 měřic, podporu poskytli z Butovic, Staré Vsi a jiných. Z Bělé byly dovezeny 4 fůry zboží. Pomoc poskytl i císař František Josef I., poskytl 400 rynských. Arcikníže, majitel panství na Hukvaldech dal 100 zlatých, Kudielka majitel pivovaru a velkostat 3000 seln symbolika v nejstarch pamtkch v Uruk

Měřice plošná míra - měřic

Serapis je latinská verze jména řecko-egyptského boha (původní řecké znění jména je Osorápis a o něco později Σαραπις - Sarápis), jednoho z projevů helénistického náboženského synkretismu.Byl patronem egyptské Alexandrie a celé ptolemaiovské říše, v souvislosti s ptolemaiovským politickým a zejména kulturním vlivem se jeho kult od 4. století př. n. l. Řád byl nucen vyhotoviti inventář všech věcí, udati zásoby všeho obilí, dobytka, cenu apod. myslivec, bečvář a vinař 27 strychů 2 věrtele 3 a 1/2 měřice pšeničné mouky. Mouky žitné 117 strychů, ječmene na kroupy 70 strychů, hrachu 18 strychů, soli 598 žejdlíků modios [-dy-, řec.], ozn. pro rozsah zeměd. pozemků v byz. říši; používal se rovněž ve významu měřice obilí. modista Někdy též prodavač, výrobce č Miloň Dohnal: Hladové nepokoje na šumpersku před rokem 1848. Počátkem čtyřicátých let minulého století se stalo Šumpersko důležitou textilní oblastí a jedním z hlavních center plátenické výroby na Moravě

Jak se žilo na vesnici - kynican

Kostel Matky boží před Týnem patří mezi nejvýznamnější pražské kostely. Původní románský kostel patřil ke špitálu kupců v dnešním Ungeltu. Na jeho místě byl ve 13. stol. postaven raně gotický kostel. Za husitských časů býval kostel hlavní baštou husitů. Kostel Matky boží před Týnem - původní románský kostel, zmiňovaný poprvé r SLOVNÍK nespisovného JAZYKA VALAŠSKÉHO. Search and overview. V mém šuplíku je plno pohlednic zámků a hradů. K některým se váží osobní vzpomínky, některé jsem dostala. Když jsem dnes šuplík otevřela, vypadla z něj pohlednice zámku Blatná

Dyž se odvádělo na sýpku, tož si musel dvě měřice obilí na rameno zvihnút. Co néni pacholek, aji šak včíl mu ho vezmú, vydrgancujú mu a má!« Když se svobodný ožení, tu i na Slovácku přestane nositi kosárky s červenou pentlí, nosí jen šmuky; čím je starší mužák, tím méně jich UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Adam Široký Ceny a mzdy v předindustriální Evropě: Morava, 1540-1620 Praha 202 REGION - Za 21 let jsme si už zvykli, že počátek nového roku záčíná se všech městech a obcích tradiční Tříkrálovou sbírkou. V ulicích se objevují Tři králové a přichází do našich domovů s koledou. Letos je tomu však poněkud jinak. Ve chvíli, kdy v roce 2020 jsme sčítali poslední mince, naše životy zcela změnila [

Pro měření obilí byl korec = 1,522 měřice (míry) = 2,9635 krychl. stop = 93,62 litru. český korec (strych) = 1,522 rak. měřice = 93,62 litru = 4 věrtele po 23,29 litru = 8 achtlů po 11,645 litru = 16 velkých mírek po 5,82 litru Míry duté byly vlhké pro tekutiny a suché pro obilí. Tato míra se na počátku 17. století přestala používat a zůstala pouze měřice. Moravské délkové míry, které se lišily od měr vídeňských, nepřevzaly soustavu měr českých, ale vídeňských Po sklizni následovalo další počítání, tentokrát ipet (objemové jednotky, měřice) obilí. Na konci 19. dynastie nahradili tyto úředníky takzvaní písaři pro obilniny. Egyptský daňový systém v literatuře. I přes daná a neměnná pravidla rolníci často pohlíželi na státní úředníky s nelibostí. Podezřívali je z. A jedeme dál. K dalším velkým historickým mírám patří LÁN, HON, JITRO, STRYCH, KOREC, MĚŘICE nebo MANDEL. K posledně jmenované jednotce můžeme dodat, že mandel byl útvar postavený ze sena, obilí nebo slámy. Stavěl se na poli do podoby panáka. Každý z panáků obsahoval patnáct snopů

Převodní tabulka objemu. Zkr. Krychlový metr je objem krychle o hraně 1 metru. Je to odvozená jednotka SI. Litr je vedlejší jednotka soustavy SI pro objem. Původ slova je přes franštinu z řec. litra, což byla pořečtěná lat. libra. Termín byl vytvořen z řecké jednotky hmotnosti, protože původně byl litr definován jako. Koeficient Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) vejde do dané jednotky. Například 0,001 u jednotky objemu litr znamená, že 1 litr = 0,001 krychlového metru (litr je jedna tisícina metru krychlového).. Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů

přísluší k Kelči, z městečka oráči tak biskupští jako manští z každého lánu tři měřice obilí a ovsa tolikéž. Kdež přijde každého roku z Kelče faráři padesáte šest měřic obojího semena mláceného, tehdy faráři spravedlivě se zaplatí, a to jednom z rolí sedlákův kromě dvorů vědro pražské 0,0566048 Staročeská jednotka máz český 0,00141512 pinta 0,00070756 číška (asi) 0,001 453 čtvrt (asi) 0,006 hrnec (asi-krajové) 0,001 23 kbel 0,07153 koflík (14. století) (asi) 0,001 45 korec starý český (asi) 0,0936 lukno (asi-krajové) 0,15 máz moravský (asi) 0,00107 měřice (na obilí) 0,061487 měřice. Odváděny byly dávky z důchodů, obilí, vína, piva, pálenky, dobytka a vlny, mlýnů, později i domů. 3 V první se poþítala jedna měřice výsevku na 600 plošných sáhů, ve druhé na 750 a ve třetí na 900 sáhů. K změně došlo také při oceněn Doma je dal dědeček ve stodole do měřice na obilí a přikryl sítem. Nechtěl jsem od nich jít domů spát. Celé další dva dny jsem u nich seděl a myslím, že právě tam začala moje láska k holubům. I druhý dědeček Matěj Valis ze Svojšic rád vyprávěl dramatickou příhodu s holuby se šťastným koncem. Byl zedníkem, na.

Plošné míry - Sweb

 1. Mostní rejstřík uvádí, že Velká Chuchelná platila šest měřic slezských obilí ročně (1 měřice asi 60 kg) a Malá Chuchelná tři měřice. Název Chuchelná svědčí o tom, že ves zalidnili v okolí potoka Zbojničky usedlíci slovanského původu. Původ názvu se vysvětluje tak, že chuchelná je přídavné jméno k.
 2. Ceny obilí dále rostly. Jak zaznamenal badatel František Komárek ve svých Pamětech panství a farní osady Budenické, cena žita a pšenice se vyšplhala na 14 zlatých za strych. Situace přiměla císaře Josefa II. vyhlásit v březnu královskou cenu, takže měřice (61,49 litru) se směla prodávat za 2 zlaté a 30 krejcarů
 3. modios [-dy-, řec.], ozn. pro rozsah zeměd. pozemků v byz. říši; používal se rovněž ve významu měřice obilí

Jedna měřice nepřátelského obilí. se vyrovná dvaceti měřicím vlastním. Jeden pytel jeho píce. se vyrovná dvaceti vlastním. Nepřítele zabít. je jen akt zuřivosti. Pravým ziskem je. zbavit jej výhody. Tak, když jsi ukořistil deset vozů. při srážce vozeb, odměň toho, kdo vzal první vůz; na ukořistěných vozech dej. Každý z osadníků zaplativše z měřice pole v ceně 150 zlatých zavázali se ke 40 dnům roboty v roce a odevzdali 2 měřice tvrdého obilí, neb je zaplatili. Další jejich povinností bylo do dvou let alespoň pokrýt stavení střechou. Nebyli-li s tím do dvou let hotovi, propadl jejich majetek vrchnosti

medimnos (attická měřice řec.) mega (1 E6) [násobky a díly] megabyte [PC] meh (Egypt) měřice (na obilí) měřice moravská ; měsíc ; met (18. století) (asi) metek ; methuselah ; metr ; metr čtverečný za sekundu [kinematická viskozita] metr krychlový za de Sláma obilí byla krátká, ale zrno přesto sypalo dobře. 1 měřice dala 3-4 q obilí. Ceny obilí byly malé: žito 60-70 Kč za 100 kg, ječmen 70-75 Kč, pšenice 110-120 Kč. Zemáky následkem sucha zvadly a většinou se nehodily k užitku Měření probíhalo tak, že vozka zajel i s vozem až ke korci, nasypal obilí a po odměření obilí vypustil otvorem. Korec čili strych = cca 93,5 litrů , se dělil na 4 věrtele (cca 23,5 l), věrtel na 4 měřice (cca 6 l) a měřice na 12 žejdlíků (cca 0,5 l)

Záhady zámku Blatná - EnigmaPlus

vyklučovati v horách Hříběcích každému z nich na 4 měřice obilí, též na 1 měřici loukyv Hlasové. Svědci vladyka p. Mikuláš Onšík z Bělkovic a na Bílovicích a p. Dalibor Onšík z Bělkovic a na Poho-řelicích. Dán na Napajedlích, v pondělí den sv. Mikuláše 1540 (přepis český) I. 2 1570 prosince 20. v Napajedlích (měřice = 61,4878 litru) Úřední cena obilí v roce 1788: 1 měřice pšenice - 3 Zl., 15 kr . 1 měřice rži - 2 Zl., 44 kr. V zápise z roku 1874 se uvádí tato úroda (doslova se píše, že obilí sypalo tolik co pamětníků nebylo), tedy na 1 měřici : Pšenice - 1 kopa přes 4 měřice

Chystáme-li mletí pejřové řezanky zároveň s obilím, musíme dle míry dvakrát i třikráte tolik řezanky jako obilí dáti; na příklad dvě i tři měřice řezanky pejřové a jeden díl obilí; pak obdržíme dvakrát tolik mouky jako obilí, a tudíž je to mouka o polovici lacinější a předce tak vydatná, jako stejné. Mostní rejstřík uvádí, že Velká Chuchelná platila šest měřic slezských obilí ročně (1 měřice asi 60 kg) a Malá Chuchelná tři měřice. V porovnání s jinými okolními vesnicemi (např. Kobeřice 16 měřic, Sudice 9 měřic, Bělá 4 měřice, Píšť 30 měřic, Ovsiště 10 měřic, Rohov 10 měřic) je patrné, že obě.

Římské míry - Wikipedi

2. Od vrchnosti platu na penězích 50 zl., na obilí 4 měřice pšenice po 1 zl. 30 kr., 12 měřic rži po 1 zl., 2 měřice ječmene po 48 kr., 1 měřici prosa za 2 zl., dále 2 sudy piva po 7 zl. a 8 sáhů dříví po 1 zl. 30 kr., celkem 97 zl. 36 kr. III. Platu od města 25 zl., pohřebních poplatků 25 zl., místo koledy 10 zl. IV Význam si asi každý domýšlí, přesto mne zajímá Váš názor. Abych to přiblížil, tak je to ve spojitosti s vejminkem, kdy hospodář odcházející na vejminek ve smlouvě požaduje kousek pole na brambory, kousek na obilí či hrách a také třeba 2 měřice lunčete nebo lnísiete Podobné kamenné korce mívala i jiná města např. Sedlčany a Votice, ale nikde se neuchovaly. Korec čili strych = 9316 dcl, dělil se na věrtele, věrtel na 4 měřice a měřice na 12 žejdlíků. Památník padlým. Je umístěn mezi kostelem a školou a byl postaven na počest padlým v první světové válce dávce vymláceného obilí v Oseku až na pasáž o fojtovi. Uvedeno je, že jsou mnozí, kteří mají čtvrtlán a dávají půl měřice žita a půl ovsa. Rovněž tři čtvrtiny polí patří ke kostelu v Oseku (k církvi osecké) a opakuje se, že farář má možnost buď je sám vzdělávat, nebo pronajmout jiným za třetí snop

nedostatek obilí, měřice pšenice stála 18 až 20 zlatých, měřice žita rovněž ve stejné ceně, ječmen za 10 zlatých a oves byl prodáván za 7 zlatých. Po žních sice cena obilí o něco klesla a bylo vidět radostnější budoucnost, když náhle vypukl Mimo to platila obec za pastvu v panských lesích střílecké vrchnosti 54 měr obilí ročně. Farář střílecký dostával od roštínských poddaných r. 1755 desátek ze rži a pšenice, z pololánu dávali mu 6/8 měřice rži a stejně ovsa, ze čtvrti pak polovici stoh - stará váha, např. stoh dříví, obilí nebo slámy; měřice - délková míra, asi 18 arů; cent - váhová míra, jeden cent je 100 kg 6. Správné odpovědi v testu: 1. a), b), c) 2. a) 3. c) 4. b), c) 5. a) Další náměty na obměny či rozšíření, přesahy, vazby Vysušené kůrečky se hodily doma do polívky). Práce ženy byla těžká, ale dobře placená (platívalo se od měřice (od míry) t. j. 2000 m2 80 krejcarů až celá zlatka, podle stavu obilí, za polehlé se platilo více). Mlatci - řemeslo už dávno zaniklé - přicházeli po žních, až bylo obilí vyschlé Listina byla sepsána ve čtvrtek po svátku apoštola Jakuba (1.8.) za přítomnosti několika svědků. Hynek z Hlubčic založil v roce 1352, a z tohoto roku je to tedy již třetí zmínka o Rusínu, v Hlubčicích ženský klášter a zavázal se dodávat ze svého mlýna v Rusíně dvě měřice obilí ročně k výživě chudých dětí

Bednářství se rozvíjelo do 70. let 19. století, kdy upadá díky používání kovových nádob. Pracovalo se výhradně ručně a kromě pil, pořízů, hoblíků, bednářských štosů a různých kladiv nebo dlát se jiné nářadí nepoužívalo Až na jednoho žádný nedodal určené množství. Proto 22. listopadu za četnické asistence bylo obilí rekvirováno, odváženo na váze a odebráno tolik, kolik bylo předepsáno, odevzdáno do mlýna v Blansku. Mimo to nařízeno z každé měřice osázené bramborami dodati 2q k zásobení měst. obyvatelstva nezásobeného Velký Šenov historie. Obec S e v e r n í (Hielgersdorf) Obec Severní je zároveň obcí katastrální a zahrnuje území o plo še 819,77 hektarů.Horní část obce, jako starší, leží na návrší, dolní leží v údolí, které bylo v době založení obce bažinaté. Obec Severní hraničí na severu s obcí Steinigtwolmsdorf v Sasku, na východě s obcí Liščí, na jihu a.

Převody jednotek - Obje

Ve vícero případech sypalo obilí pouze jeden metrák z plochy jedné měřice. Člověk nevěděl, co napřed. Něco musel nechat na setí, něco na mletí a ostatní schovat před rekvizicí, která nenechala na sebe dlouho čekat. Veškerá úroda byla zabavena státem