Home

Separace a ideová partenogeneze

Separace a ideová partenogeneze 58 Lhostejnost 59 2.2.2 Manipulativní techniky 61 Tertium non datur 61 Podsouvání argumentů 61 Vyhrožování 62 Nálepkování 63 Zesměšňování 64 Falešné apely 64 Slibování 65 Logická salta 66 Zavádějící srovnávání 66 2.3 Efektivní komunikace 67 2.3.1 Užitečné návyky 68 Sebepřijetí 6 Separace a ideová partenogeneze - černobílé vidění světa, my a oni. Lhostejnost - rezignace na komunikaci. logo. B. Manipulativní techniky. Tertium. non . datur - představuje, že existují pouze 2 možná řešení. Podsouvání argument b) separace a ideová partenogeneze, c) Tertium non datur, d) zavádějící srovnání, e) lhostejnost. 8. Označte správný příklad manipulativní techniky Tertium non datur: (4 body) a) představuje, že existují pouze 2 možná řešení

Grada Publishing KOMUNIKACE A PREZENTACE Umění mluvit, slyšet a rozumět - 2., doplněné vydání U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 8 6 0 6 Nikdo mě tak dobře nepochválí aneb O autorovi -- Malý úvod do praktické psychologie -- Osobnost -- Zděděné vrstvy osobnosti -- Naučené vrstvy osobnosti -- Chování -- Jak fungujeme -- Proč vlastně myslíme -- Vývoj -- Psychické zrání -- Životní křivka -- Sdělování a naslouchání -- Modely komunikace -- Komunikační buňka -- Komunikační kanály -- Komunikační.

V novém vydání knihy uznávaného lektora a konzultanta se dozvíte, jak se chovat v nejčastějších komunikačních situacích - když potřebujete něco pochopit, něco vysvětlit, vést s někým rozhovor, řídit diskusi, zařídit, aby si někdo něco pamatoval, někoho o něčem přesvědčit či dokonce motivovat k určitému jednání RNDr. Jiří Plamínek, CSc. Komunikace a prezentace Umění mluvit, slyšet a rozumět 2., doplněné vydání autor kapitoly 3.3: Daniel Franc, MS Contents Nikdo mě tak dobře nepochválí aneb O autorovi Malý úvod do praktické psychologie Osobnost Zděděné vrstvy osobnosti Naučené vrstvy osobnosti Chování Jak fungujeme Proč vlastně myslíme Vývoj Psychické zrání Životní křivka Sdělování a naslouchání Modely komunikace Komunikační buňka Komunikační kanály Komunikační hladiny Komunikační pasti.

Univerzitní knihovna OU - Úplné zobrazení záznam

  1. Jiří Plamínek A PREZENTAC
  2. Komunikace a prezentace - Bibliography of UJCA
  3. EO
  4. Keine Ergebnisse gefunden

Suchoptionen

Creator Academy