Home

Manýrismus sochařství

 1. Manýrismus v antickém sochařství OLDŘICH PELIKÁN (BRNO) К ne]spornějším problémům dějin výtvarného umění patří otázka tzv. manýrismu, jíž se v poslední době věnuje hodně pozornosti, jak ukazuje jednak bohatá odborná literatura, viz J. Bousquet, Malerei des Manieri
 2. Michelangelo Buonarroti (1475-1564) - dílna Ghirlandaiů, pak se učil sochařství u Bertolda.Díla: Madona na schodišti, Boje kentaurů s Lapithy, Opilý Bacchus.Překonal realismus, vyjádřil umělecké záměry vrcholné renesance.Florentský David - ztělesňuje renesanční ideu republikánských svobod.Postava sv. Matouše pro dóm a čtyři florentští Otroci pro náhrobek papeže.
 3. Manýrismus sochařství. Manýrismus - tak nazvali počátkem 20. století němečtí kunsthistorici pozdně renesanční umění, které se od typické renesance přeci jen odlišovalo. Umělci osobitým stylem rozvinuli její základní principy, což se projevilo v malířství, sochařství, architektuře, v dekorativním umění, i v literatuře Jinak navazoval na Michelangela halvně v.
 4. Manýrismus - tak nazvali počátkem 20. století němečtí kunsthistorici pozdně renesanční umění, které se od typické renesance přeci jen odlišovalo. Umělci osobitým stylem rozvinuli její základní principy, což se projevilo v malířství, sochařství, architektuře, v dekorativním umění, i v literatuře
 5. Manýrismus Charakteristika Původ od slova maniera = strnulá schémata figur (umělé, nepřirozené kompozice) Vychází z přesvědčení, že umění je svými možnostmi a prostředky dokonalejší než příroda Za hlavní prostředek dokonalosti považovali umělci kresbu Znaky: deformace tvarů (proporce lidské postavy), šroubovitý pohyb nezvykle protáhlých postav.

Malířství a sochařství renesance a manýrismu

Manýrismus sochařství manýrismus se projevil se ve všech

 1. Manýrismus a baroko v Čechách. Stejně jako raná renesance se objevovala souběžně s pozdní gotikou a omezovala se zejména na portály, okenní ostění a vzácně i podloubí, vyvírá na povrch světa manýrismus jako možný vývojový stupeň pozdní renesance. Sochařství se stalo nedílnou součástí nového stylu. Podobně.
 2. Manýrismus, známý také jako pozdní renesance, je styl v evroém umění, který se objevil v pozdějších letech italské vrcholné renesance kolem roku 1520, rozšířil se kolem roku 1530 a přetrvával až do konce 16. století v Itálii, kdy barokní styl do značné míry nahradil to. Severní manýrismus pokračoval až do počátku 17. století
 3. • Vrcholná renesance v Římě a Benátkách: Raffael, Michelangelo, Leonardo, Belliniové, Giorgione, Tizian, Veronese; manýrismus na italských dvorech 2. Sochařství v Itálii v 16. století • Sochařství vrcholné renesance a role antiky; centra, zejm
 4. Renesance a manýrismus ve výtvarném umění. Jestliže země zaalé Evropy přizpůsobovaly renesanční výtvarný názor svým podmínkám, platí to tím spíše o českém prostředí, v němž husitské dědictví posílila nastupující reformace. Proto má česká výtvarná renesance svůj typický ráz. Postrádá monumentalitu i.
 5. Principy renesančního sochařství: když Niccolò Pisano dokončil v roce 1260 svou kazatelnu baptisteria v Pise, vytvořil zde na svou dobu mimořádně dokonalé formy, které se až za několik dalších desetiletí rozvinuly v charakteristické principy renesančního sochařství.Z nich patří k nejpodstatnějším: · uvolnění sochy z vazby na architektonický rámec stavby a její.

Rudolfínský manýrismus = italský sloh - přechod od vrcholné renesance k baroku (původně styl pozdní renesance napodobující díla Michelangela a Raffaela) - na jeho dvůr byli často povoláváni významní umělci z evroých zemí Hans von AACHEN - Portréty Rudolfa II Manýrismus Itálie - sochařství - renesance - kontrapost - antika - manýrismus Abstract The Bachelor thesis called The influence of the ancient art on Renaissance sculptors in the 2nd half of 15th - 1st half of 16th century focuses on the comparison of ancient works with renaissance works in that period Z lať. Realis = skutečný - benátský manýrismus Sochařství - velký vliv objevení sousoší Laokoon a jeho synové roku 1506 - orientace ke stylové vytříbenosti a Michelangelově dramatičnosti Benvenuto Cellini (1500 - 71) - nejvýznamnější sochař manýrismu - napsal životopis - ceněn historiografií - zlatník, medailér, socha Manýrismus a baroko - bouřlivák Carravagio, kavalír Bernini a další představitele malířství, sochařství a architektury. 7. Klasicismus vs. Romantismus - emancipace přírody, rozpor mezi ideálem a skutečností, cit, nespoutanost a vášně Pozdní renesance a manýrismus v Itálii. Stránka naposledy upravena 10:13, 19 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová. Obsah. Žádné titulky. Italské slovo maniera (způsob, styl) mělo v 16.století obecně kladný význam jako označení záměrně stylového a umělecky vytříbeného díla. Zdokonalování stylu a.

Pro renesanční sochařství je typické zobrazování nahého lidského těla v přirozeném postoji či pohybu. Pro úspěšné dosažení tohoto cíle museli renesanční umělci studovat lidskou anatomii. Sochařství bylo nejvíce ovlivněno antickým ideálem krásy, a to díky mnoha dochovaným sochám Okruhy otázek pro Státní závěreþnou zkoušku, GRAFICKÁ TVORBA MULTIMÉDIA od akademického roku 2019/2020 • Dvořák F. Současné exlibris.Odeon Praha, 1979 24. Manýrismus v italském a francouzském umění 16. století 25. Manýrismus na záalých dvorech. Literatura. Povinná literatura - renesanční umění v Čechách a na Moravě Dějiny českého výtvarného umění I/2, Praha 1984 a II/1, Praha 1989; Hlobil I., Petrů E.: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 199 Gotická architektura a sochařství. Gotické malířství. Od rané renesance k vrcholné. Vrcholná renesance a manýrismus. Barokní architektura a sochařství. Barokní malířství. Umění 18. století. Umění 19. století: od klasicismu po impresionismus. Umění 19. století: od exprese po secesi. Umění 20. století: od fauvismu k. RENESANCE Osnova Charakteristika doby Architektura Hlavní znaky Představitelé architektury Malířství Hlavní znaky Představitelé malířství Sochařství Představitelé sochařství Představitelé renesance mimo Itálii Renesance v Čechách Charakteristika doby Název renesance pochází z italského slova Umění 15

PPT - Renesanční umění v Čechách PowerPoint Presentation

Kategorie: Historie Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Výpisky z přednášek historie heslovitě pouze nastiňují důležité historické události novověku.Povrchně charakterizují humanismus a renesanci. Věnují se kladům, záporům a důsledkům zámořských objevů Gymnázium Jírovcov Manýrismus , známý také jako Pozdní renesance , je styl v Evroé umění , které se objevují v pozdějších letech italštiny vrcholné renesance kolem roku 1520 , rozšířilo se ještě do roku 1530 a trvalo další do konce 16. století v Itálii, kdy baroko Severní manýrismus upravte až do počátku 17. století Manýrismus představil myšlenku na sochy s výraznými kontrasty; mládí a věk, krása a ošklivost, muži a ženy. Manýrismus také představil figura serpentina , která se stala hlavní charakteristikou barokního sochařství. Jednalo se o uspořádání postav nebo skupin postav ve vzestupné spirále, což dodávalo dílu lehkost a.

Manýrismus - Malovani Kreslen

Hledejte: 25. MANÝRISMUS; SOCHAŘSTVÍ 20. STOLETÍ.doc Ulož.t

 1. Manýrismus v obraze - to je směr, ve výtvarném umění první poloviny XVI-XVII století. To vzniklo v Itálii v reakci na krizi humanistických ideálů, které jsou typické pro renesanci. V širším smyslu, tento pojem znamená novou kulturní trend, který byl charakteristický i pro literaturu, architekturu, sochařství, hudby
 2. Malířství, sochařství, architektura, Praha 199 - pol. 16. st.- manýrismus po celé Evropě, v Praze - malíři a sochaři rud. doby-> vzhledem k evr. úrovni průměrní - proslulosti dosáhli zlatníci a brusiči drahých kamenů -> rodina Miseroniů - po smrti Rudolfa II. -> rudolfínský manýrismus ukončil etapu renesance v Čechách
 3. Renesance — Italská renesance, Zaalá renesance, Manýrismus Baroko a klasicismus — Barokní realismus , Barokní klasicismus , Radikální baroko - sochařství , Španělské baroko , Rokoko , Klasicismu
 4. - Architektura, sochařství, malířství, a umělecká řemesla doby renesanční v Itálii; Ranná renesance, vrcholná renesance a manýrismus v dalších evroých zemích 1 ⬇ Stáhnout Renesanční a barokní sochařství levné fotky z nejlepší agentury stock fotografií rozumné ceny miliony prémiových, vysoce kvalitních, royalty.
 5. Definitions of Sochařství a architektura 15.-18. století, synonyms, antonyms, derivatives of Sochařství a architektura 15.-18. století, analogical dictionary of Sochařství a architektura 15.-18. století (Czech
 6. Manýrismus: Adrien de Vries - Pracoval pro císaře Rudolfa II. po jeho smrti pro Albrechta z Valdštejna. Dílo: Bronzové sochy kašny ve Valdštejnské zahradě. Busty, reliéfy, jezdecké sochy císaře Rudolfa II. - v Praze zůstala jen bronzová soška koně. Bronzová socha Herkula - vznikla v posledním roce jeho pražského pobyt

14.-16. století italské malířství manýrismus sochařství umění české malířství benátské malířství El Greco, 1541-1614 malířství výtvarné umění Nápověda - Podmínky užití - Napište nám - Dnes přidané knihy - Statistik 12/ Italský manýrismus (architektura, sochařství, malířství a knižní kultura) - významné památky a osobnosti 13/ Umění 16. století v českých zemích (architektura, sochařství, malířství a knižní kultura) - významné památky a osobnosti 14/ Umění na dvoře Rudolfa II Umění novověku není, podobně jako samotný novověk, přesně časově vymezené. Zahajuje jej znovuzrození klasického antického umění, tedy záměrný odklon od barbarského středověkého umění a hledání inspirace v řeckém a římském umění. Antické motivy jsou dále osobitě rozvíjeny i v baroku a klasicismu. K složité proměně umění a skončení období.

- sochařství (G. L. Bernini) - pozdní baroko a rokoko. 5. Renesance, manýrismus a baroko v Českých zemích - Renesance na území dnešních Čech a Moravy: - umění na dvoře Rudolfa II. - B. Wolmut, B. Maggi, B. Spranger, G. Arcimboldo, A. de Vriespozdní renesance a manýrismus Zrození renesance. Počátek ve Florencii na popud bankéřů a obchodníků. Postavila se proti středověku a Gotice jako symbolu slepého křesťanství. Nahradila duševno člověkem. Obnovila antickou vzdělanost - důvěra v lidské myšlení, svobodu jedince a poznání přírody. Vrací zpět antické ideály - perspektivu, anatomickou. 8.) Renesance + manýrismus v českých zemích 9.) Barokní architektura + malířství + sochařství v Evropě 10.) Barokní architektura + malířství + sochařství v českých zemích 11.) Umění doby rokoka v Evropě + českých zemích 12.) Klasicismus v Evropě + českých zemích 13.) Romantismus v Evropě + českých zemích 14. RANÁ RENESANCE. MASSACCIO (masáčo) * 1401 - † 1428, Itálie. zakladatelem raně renesančního malířství ve Florencii. jeho postavy měly nevšední výrazy opravdového citu, což bylo předtím zcela neznámé. měl schopnost přenést děj scény do gest svých postav a následně jejich výrazy polidštit. dokázal brilantně. Architektura, malířství, sochařství a umělecké řemeslo v Českých zemích v 19. století Secese (Francie, Německo, Rakousko) Architektura, malířství, sochařství v Českých zemích v 20. století Sklo a keramika Periodický zákon a stavba atomů - atom, atomové a hmotnostní číslo, mol., atomové orbitaly

Umění novověku - Wikipedi

 1. Sochařství od klasicismu po secesi Charakteristika, základní problémy, periodizace, hlavní osobnosti + - sochařství klasicismu a romantismu (Canova, Thorvaldsen, Barye, Rude) - funerální plastika a pomník - Rodin - sochařství v českých zemích v kontextu střední Evropy (bratři Maxové, Václav Levý
 2. Manýrismus - tak nazvali počátkem 20. století němečtí kunsthistorici pozdně renesanční umění, které se od typické renesance přeci jen odlišovalo. Umělci osobitým stylem rozvinuli její základní principy, což se projevilo v malířství, sochařství, architektuře, v dekorativním umění, i v literatuře MANÝRISMUS
 3. Český kubismus v malířství, sochařství a architektuře. 18. Výtvarné směry před první světovou válkou. 19. Umělecké skupiny a tendence mezi dvěma válkami. 20. Česká architektura mezi dvěma světovými válkami. 21. Arteficielismus a surrealismus v českém umění
 4. 6. České umění v 19. století / Italský manýrismus 7. Česká gotická architektura a sochařství / Rudolfinský manýrismus 8. Starověký Egypt / České umění po II. světové válce 9. České barokní malířství a sochařství / České umění v první pol. 20. st. 10. Křesťanská ikonografie / Česká barokní architektura 11
 5. Poskytnout základní informace budoucím učitelům o nejvýznamnějších tvůrcích, dílech a památkách v oblasti architektury, sochařství, malířství, hudby a literatury. Osnova. 1. Úvod do dějin kultury 2. Dějiny kultury v systému vzdělávání 3. Pravěk 4. Antické Řecko 5. Starověký Řím 6. Doba raně křesťanská a.
 6. Manýrismus se objevuje po vrcholné renesanci, v přechodném období, kdy se síly protireformace seskupují na tridentském koncilu.5 Manýrismus se vyznačuje rozvrácením harmonického řádu. Jeho typické prvky jako ostré barvy, napětí a protáhlá těla, můžeme sledovat v díle El Greca
 7. BAROKO Obecná charakteristika: - dobový sloh, zahrnující časové období 4/4 16. stol. až do pol. 18. stol. - název je dán sekundárně - nejprve jako hanlivé označení stylu, následně je barokní umění rehabilitováno a vsazeno do legitimního dějinného kontextu H. Wőlfflinem v pol. 19. stol

Ateliér restaurování nástěnné malby, sgrafita a mozaiky. Ateliér restaurování kamene. Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokument • Sochařství evroé gotiky • Italská renesance a manýrismus • Sochařství raného novověku • Barokní architektura v Itálii • Barokní architektura ve Velké Británii • Impresionismus • Evroé umění kolem r. 1900: Podmínky přijímání zájemců Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > M > Manýrismus (umění) > Evropa

Zobrazuji výsledky 1 - 1 z 1 pro vyhledávání 'monografie dějiny umění renesance manýrismus Itálie sochařství', doba hledání: 0,05 s. Upřesnit hledání Seřadit podle Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Signatury Autor Náze kniha od: José Pijoan. Šestý svazek je věnován 16. století, období, kdy v Itálii vydala své nejcennější plody renesance, kdy se s šířením jejich myšlenek otevřela nová kapitola dějin umění i v ostatní Evropě a kdy se jako její závěrečná fáze zrodil manýrismus. Jen vzácně se v historii rozvinula v poměrně. Témata: ';umění dějiny umění architektura 20. století surrealismus abstraktní umění moderní umění pop-art..

Jarda Vála: Toulka po Olomouci

manýrismus - abcdef

Zobrazuji 1 - 40 z 45 pro vyhledávání: 'Gotika'. Zobrazení výsledků Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. manýrismus . Architektura Výtvarné uměn V malířství a sochařství důraz na elegantní rafinovanost, tajemnost a neklid, dosažené pomocí bledých chladných barev, hadovitých a spirálovitých linií, prodlužování figur (tzv Jinak navazoval na Michelangela halvně v sochařství. Federico Zuccari. Ve zvláštní formě se objevuje manýrismus v tvorbě teoretika umění jménem Federico Zuccari. Ten užíval v architektuře organické a antropomorfní motivy - Vlastní palác v Římě: portály a okna pojaté jako lidské tváře s otevřenými ústy Michelangelo Buonarroti byl vedle Leonarda da Vinciho nejvýraznější osobností vrcholné italské renesance. Narodil se 6. března roku 1475 v italském městě Caprese a stal se jedním z nejuznávanějších sochařů, malířů a architektů všech dob. Už v období manýrismu byl velice uznávaný - za sochu Davida si prý vydělal více než Leonardo da Vinci za celý život

2.Manýrismus. Renesance u nás-architektura, sochařství, malířství-cestopisy-Komenský-renesanční tematika v současné literatuře (Schulz: Kámen a bolest) 3. Barokní umění-architektura, sochařství, malířství-Milton-baroko u nás-architektura, sochařství, malířství-Balbín. Referát: Barokní památky v Roudnici n.L. a v. Zaalá renesance. Manýrismus. Česká renesance. Technika tisku z hloubky. 12. Baroko v evr. architektuře, malířství a sochařství. Světelný kontrast a jeho využití. 13. Baroko v české architektuře, malířství a sochařství. Barevný kontrast a jeho využití. 14 Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed HLAVNÍ RYSY RENESANČNÍHO SOCHAŘSTVÍ . osvobozování sochařství od architektury ⇒ nebylo podřizováno architektuře změna estetiky, hledání krásy; pro sochy určené pro volné prostranství sílí tendence vytváření plastik harmonicky působících při pohledu z více stran; volná plastika nabývá v renesanci převahu nad plastikou výzdobno Zatímco v Itálii je období rané renesance od roku 1420 do 1500, k nám se dostává až na konci 15. století. V této době je u nás současně pozdní gotika. Od roku 1540 do 1580 nastává vrcholné období renesance. Do roku 1620 trvá pozdní renesance a manýrismus

Italská renesance - Wikipedi

 1. Gotické výtvarné umění Sochařství Evropa Čechy a Morava Gotické sochařství: druhy a funkce Funkce náboženská Druhy Monumentální skulptura Komorní sochařství Kamenictví a řezbářství Sochařská výzdoba katedrál Sochařská výzdoba gotických katedrál Průčelí Bible chudých Obraz středověkého myšlení Vnější výzdoba stavby galerie nad portály.
 2. 6. Manýrismus a baroko - bouřlivák Carravagio, kavalír Bernini a další představitele malířství, sochařství a architektury. 7. Klasicismus vs. Romantismus - emancipace přírody, rozpor mezi ideálem a skutečností, cit, nespoutanost a vášně. 8. Realismus - Barbisonská škola a počátky fotografie. 9
 3. Bazilika sv. Petra, Vatikán, započato 1506, dokončeno 1626 4 m. Kolektiv architektů (viz níže), Bazilika sv. Petra (v latině Basilica Sancti Petri) započato 1506 dokončeno 1626, Vatikán.Kolektiv architektů zahrnuje:Donato Bramante, jehož návrh vyhrál soutěž Julia II.Antonio da Sangallo, student Bramanteho, navrhl kapli PaolinaFra Giocondo zpevnil základyRaphael pracoval s Fra.
 4. Myslím tím malířství, sochařství, architekturu i hudbu. Tento umělecký sloh trvá asi od počátku 17. století do poloviny století 18. Ze začátku bylo baroko přijímáno velice opatrně. Často se objevovaly názory na jeho nesprávnost a směšnost. Pro období baroka je typický manýrismus. To je téměř samostatný, ale.
 5. Manýrismus v malbě je směrVýtvarné umění XVI. - první poloviny XVII. Století. Vznikla v Itálii jako reakce na krizi humanistických ideálů charakteristických pro renesanci. V širším smyslu tento koncept znamená nový kulturní trend, který byl také charakteristický pro literaturu, architekturu, sochařství a hudbu. Pozad
 6. Klasicistní sochařství - Jean-Antoine Houdon jako portrétista; Ant. Canova - zkamenělá krása. Klasicistní malířství: nový styl - nová tématika (Jacques Louis David, Přísaha Horatiů, Smrt Sokratova) *** Doporučená literatura . Renesance: Peter Burke, Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá.
 7. Italská renesance a manýrismus v architektuře a sochařství 9. Italská renesanční a manýristická malba 10. Renesance a manýrismus mimo Itálii 11. Baroko v Itálii 12. Barokní malba ve Španělsku, Flandrech a Nizozemí . 13. Baroko v Čechách 14. Rokoko a klasicismus, Francisco Goya 15..

Česká gotická architektura a sochařství / Rudolfinský manýrismus 8. Starověký Egypt / České umění po II. světové válce 9 . 8) Italská renesance Florentská, římská a benátská škola 9) Zaalá renesance a manýrismus Území dnešního Německa, Nizozemí a české země 10). - Sochařství evroé gotiky - Italská renesance a manýrismus - Sochařství raného novověku - Barokní architektura v Itálii - Barokní architektura ve Velké Británii - Impresionismus - Evroé umění kolem r. 1900: Podmínky přijímání zájemců: maturita a důchodový věk: Podmínky účasti na programu Manýrismus v Mantově Ivo Kořán, Renesanční sochařství v Čechách a na Moravě, in: Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1, Praha 1989. Jarmila Krčálová, Architektura doby Rudolfa II. 12. České umění gotické - sochařství a malířství 13. Renesanční architektura v Itálii i v českých zemích. 14. Raně renesanční sochařství, malířství v Itálii. 15. Vrcholně renesanční sochařství, malířství v Itálii a manýrismus. 16. Barokní architektura, sochařství a malířství v Itálii. 17 Zobrazuji výsledky 1 - 1 z 1 pro vyhledávání 'monografie dějiny umění renesance manýrismus Itálie sochařství osobnosti', doba hledání: 0,06 s. Upřesnit hledání Seřadit podle Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Signatury Autor Náze

Manýrismus a baroko v Čechách Lukáš Sláma, slovo k histori

Manýrismus - Mannerism - abcdef

Brunelleschi a objev centrální perspektivy - Masaccio, Ucello a Piero della Francesca - L. B. Alberti a kodifikace neoklasické estetiky - Robert Campin, bratři Eyckové a Rogier van der Weiden: skrytý symbolismus a realismus detailu - využití grafiky - pozdně gotické sochařství; Italský a středoevroý manýrismus 7. MANÝRISMUS v Itálii, Francii, u dvora Rudolfa II... a/ kalendář událostí a.. 10. GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH - Architektura, Sochařství a Malířství 11. RENESANČNÍ UMĚNÍ V EVROPĚ A ČECHÁCH (Rudolfinský manýrismus) - Architektura 12. RENESANČNÍ UMĚNÍ V EVROPĚ A ČECHÁCH - Sochařství a Malířství 13. BAROKO A ROKOKO V EVROPĚ - Architektura, Sochařství a Malířství 14 manýrismus 11) Baroko. Rokoko - barokní architektura, rysy; barokní malba, představitelé; významné památky - rokoková malba 12) České baroko - zvláštnosti doby; významné památky 13) Klasicismus, empír - Francie a české země; znaky architektury; malířství a sochařství

14. Renesance a manýrismus v Záalpí. 15. Renesance a manýrismus v českých zemích. sochařství - velmi cenné památky, nejsenzačnějším objevem je dvojportrét Menkauréa s manželkou, typický příklad umění tehdejší doby: VV - Výtvarná výchova - Gotické umění D - Dějepis - Umění, kultura,..v Evropě v 19.stol EU OPVK DVK22/15 Renesanční sochařství v Českých zemích EU OPVK DVK22/16 Renesanční malířství v Českých zemích EU OPVK DVK22/17 České fasádní renesanční malířství EU OPVK DVK22/18 Evroý manýrismus EU OPVK DVK22/19 El Greco EU OPVK DVK22/20 Rudolfínský manýrismus

Gotický sloh - architektura, sochařství, malířství; gotika v českých zemích - deskové malířství, nástěnné malířství, knižní malba. Renesance, italské raně renesanční umění - architektura, sochařství, malířství; italské vrcholně renesanční umění, benátské malířství, manýrismus, německé renesančn 11. Barokní umění III (rudolfínský manýrismus, baroko v Čechách) Doporučená literatura (další bude doplněna během kurzu): Ernst Hans Gombrich, Příběh umění, Praha 1995 Jacek Debicki a kol., Dějiny umění. Malířství, sochařství, architektura, Praha 199 Helénistické umění je umění helénistického období, které se obvykle začíná smrtí Alexandra Velikého v roce 323 př. N. L. A končí dobytím řeckého světa Římany, což je proces, který v roce 146 př. N. L. a v zásadě končí rokem 30 př. n. l. dobytím Ptolemaiovského Egypta po bitvě u Actia.Do tohoto období patří řada nejznámějších děl řeckého. Italské renesanční sochařství a malířství 11. Zaalá renesance a manýrismus 12. Evroá barokní architektura a sochařství 13. Evroé barokní malířství 14. Renesanční a barokní užité umění 15. České barokní umění 16. Francouzské umění první poloviny 19. století 17. Evroé umění 2. poloviny 19.

Vypracované státnicové otázky k bakalářským státnicím

8. Italská renesance a manýrismus v architektuře a sochařství 9. Italská renesanční a manýristická malba 10. Renesance a manýrismus mimo Itálii 11. Baroko v Itálii 12. Barokní malba ve Španělsku, Flandrech a Nizozemí 13. Baroko v Čechách 14. Rokoko a klasicismus, Francisco Goya 15. Romantismus a biedermeier 16 Renesance v českých zemích, rudolfínský manýrismus. Baroko v Itálii (architektura, sochařství, malířství, grafika. Bernini, Caravaggio). Barokní malba a grafika v evroých zemích (Holandsko, Vlámsko, Anglie. Dílo Rembrandta a Rubense). Barokní architektura a sochařství v českých zemích (charakteristika barokní. Vývojové proměny renesance jsou dokládány na dílech největších osobností architektury, sochařství a malířství. Součástí kurzu je také stručný nástin problematiky manýrismu a umění v okruhu císaře Rudolfa II. Manýrismus v severní Evropě a na dvoře Rudolfa II

Znehodnocení měny — devalvace (z lat

Italské sochařství v období renesance Raná a vrcholná renesance Manýrismus Charakteristika Druhy kamenictví (portály, oltářní soch, náhrobky) volná socha (náměstí, nádvoří, interiér) podobizna (hlava, poprsí celá postava, jezdecký pomník) Techniky kamenictví, kovolijectví štuk, polévaná terakota Náměty a. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > M > Manýrismus (umění) Vývoj sochařství v tomto období v českém umění. 17. Impresionismus a postimpresionismus. 18. Secese (Vídeňská secese, Art nouveau, Jugendstil), architektura, malířství, sochařství, užité umění. 19. Kubismus světový a český (kubismus v malířství a sochařství, fenomén české kubistické architektury). 20

Renesance a manýrismus ve výtvarném umění - Výtvarné umění

Tým – Khanova škola