Home

Hradištko evidence skotu

ČMSCH, a.s. - Úvo

 1. telefon na infolinku ÚstŘednÍ evidence 257 896 335 pracovní doba: po - Čt: 6:30 - 15:30 pá: 6:30 - 14:30 obnovenÍ osobnÍch nÁvŠtĚv od 18.5.202
 2. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i. V BRNĚ a ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, A.S. HRADIŠTKO POD MEDNÍKEM. Evidence of diseases and treatment of cattle in the application Diary of Diseases and Treatment
 3. EVIDENCE NEMOCÍ A LÉČENÍ SKOTU V APLIKACI DENÍK NEMOCÍ A LÉČENÍ Autoři Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.1 (55,0 %) MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.2 (10,0 Hradištko Oponenti: doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D. Katedra veterinárních disciplín, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita.
 4. Hradištko. Naplánovat trasu. Web. Zabýváme se vedením ústřední evidence hospodářských zvířat. Zajišťuje především normotvornou a metodickou činnost pro plemenářskou práci v chovu skotu, prasat, ovcí a koz a pro kontrolu mléčné užitkovosti. Fotogaleri

Hradištko pod Medníkem www.cmsch.cz Plemdat, s.r.o. -Hradišťko pod Medníkem (výpočetní středisko) www.plemdat.cz •vedení ústřední evidence hospodářských zvířat a ústřední databáze h.z. •provozování laboratoří pro rozbor mléka (LRM), inspekční činnost KU a zastoupení ČR v ICA Cílově nový Registr zvířat směřuje k tomu, aby se ulehčila komunikace mezi chovateli a pověřenou osobou a chovatel měl zadarmo k dispozici nástroj, pomocí něhož bude plnit zákonné povinnosti v oblasti evidence zvířat podle § 23 Plemenářského zákona a podle vyhlášky č. 136/2004 Sb. S touto ambicí souvisí postupné. ⭐️ Chov skotu - v okrese Hradištko a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ⭐️ 10 firem, živnostníků a institucí

Výzkumný ústav živočišné výroby, v

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s., Benešovská, Hradištko, výpis z obchodního rejstříku - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s Důležitá aktualizace programu Registr skotu verze 1.11 Informační linka Ústřední evidence - pracoviště Hradištko pracoviště: Ústřední evidence, pr 8.2.200 Označování ovcí a koz je stanoveno vyhláškou 134/2001 Sb., která byla vydána podle § 33 zákona 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a označování hospodářských zvířat a vstupuje v platnost 1. 4. 2002. Ústřední evidence se řídí Pokyny k vedení ústřední evidenci ovcí a koz vydané Českomoravskou společností chovatelů, a. s. Chovatelé jsou povinni zajistit. o skotu chovaném v ČR zajišťují ve smyslu zákona č. 154/2000 sb. (novela č.130/2006 sb.): •oprávněné osoby vykonávající KU v chovech (plemenářské společnosti) •osoba pověřená výkonem ústřední evidence, vedením databází a dalšími objektivními činnostmi •uznaná chovatelská sdružení, tj. svazy chovatel

Po úspěšné online premiéře VÚVeL Festu se můžete těšit na jeho pokračování, tentokrát ponese název: Budoucnost užívání antimikrobik a evidence jejich použití v chovech skotu a uskuteční se v úterý 27. října 2020 od 10:30 do 12:00. Neváhejte a registrujte se včas Vážení chovatelé skotu, počínaje dnem 3.3.2021 dojde ke změně vystavování českých průvodních listů skotu (dále jen PLS) u importovaných zvířat. Doposud se PLS vystavil a odeslal hned po zpracování hlášení o importu zvířat v ústřední evidenci. Bez ohledu na to, jak dlouho zvířata pobývají v ČR. Nově bude PLS vystaven a odeslán až po přijetí zahraničního.

Českomoravská společnost chovatelů, a

Registr zvířat (Portál farmáře, eAGRI

 1. Údaje o majitelích jsou přebírány z ústřední evidence ČMSCH, a.s. Jedná se tedy o jméno hospodářství, kam byl býk přesun v rámci ÚE. Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů
 2. v oblasti označování a evidence zvířat řadu povinností, z nichž se některé týkají také chovu turů (skotu). Ústřední evidence (dále jen ÚE) zahrnuje sběr a zpracování údajů o narození zvířat, jejich pohybech (mezi hospodářstvími), porážkách, úhynech, ztrátách a dovozech resp
 3. 252 09 Hradištko Tento tiskopis je k dispozici: • na webových stránkách ČMSCH, a.s. na adrese: www.cmsch.cz › úst řední evidence › ke stažení › formulá ře • u všech regionálních pracovník ů úst řední evidence ČMSCH, a.s. • u všech inspektor ů ČMSCH, a.s. pro kontrolu ozna čování skotu, ovcí a ko
 4. pracoviště ústřední evidence. 252 09 Hradištko pod Medníkem 123. Na tuto adresu se zasílají veškeré zásilky dat, tj. vyplněné tiskopisy . Registrační lístek chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního ústavu Pokyny k vedení ústřední evidence skotu pro chovatele.
 5. ČMSCH, a.s. oznamuje, že počínaje dnem 3.3.2021 dojde ke změně vystavování českých průvodních listů skotu (dále jen PLS) u importovaných zvířat.Doposud se PLS vystavil a odeslal hned po zpracování hlášení o importu zvířat v ústřední evidenci bez ohledu na to, jak dlouho zvířata pobývají v ČR

Chov skotu - Hradištko, Praha - západ idatabaze

 1. hmotnost ve 120 dnech (kg) hmotnost ve 210 dnech (kg) hmotnost ve 365 dnech (kg) hmotnost při ZV (kg) 48. 204. 314. 491. 554
 2. Nemoci paznehtů krav dojeného skotu. Evidence zdraví končetin dojnic se stává pro chovatele i šlechtitele stále významnější. Na editovaném souboru retrospektivně sebraných ročních údajů o výskytu vybraných nemocí končetin a kulhání od 161 115 dojnic plemene holštýn (H) a český strakatý skot (C) byly analyzovány souvislosti mezi podílem postižených krav na.
 3. Stájového registru skotu. ~~f Mgr. Václav Cermák námestek pro informatiku Pracovišté Hradištko tel: 02/9941 380,268 e-mail: pytloun@cmsch.cz DIC: 007 - 26162539 fax: 02/9941617,491 Bankovní spojení KB Benešov Pracovišté Praha tel: 02/83870257 c.ú.501290237/0100 Zápis do obch.rejstríku:Méstský soud v Praze, oddíl B, vložka c.644
 4. Evidence skotu. Po přidělení čísla provozovny a obdržení potřebných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu. blíží se každoroční termín 15. září pro hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť do ústřední evidence chovatelů včel, ČMSCH Hradištko. Protože se jedná o.

Tiskopisy a program na vedení ústřední evidence je možné si stáhnout z našich stránek: www.cmsch.cz. Dotazy týkající se ústřední evidence zodpoví všem chovatelům pracovnice ústřední evidence a regionální pracovníci ČMSCH a.s. Hradištko p. M., tel.: 257 740 619 př., 257 896 212, 264, 335, mobil: 723 980 462, fax: 257. Hradištko, Benešovská 123, PSČ 252 09. od 14. 7. 2011 do 5. 8. 2014. Hradištko, 123, PSČ 252 09. od 12. 8. 2008 do 14. 7. 2011. kozy, k vedení ústřední evidence skotu, prasat, ovcí a podle pokynů MZe ČR k metodickému vedení a zabezpečování testování hospodářských zvířat, u kterých vede ústřední evidenci. Evidence a označování skotu. Kritéria hodnocení Způsob ověření a: Charakterizovat způsoby označování skotu, popsat a připravit potřebné pomůcky pro označování Praktické předvedení a ústní ověření b: Vysvětlit pojmy a údaje v průvodním listu skotu - části A vybrané dojnice. Nárok na přidělení číselné řady nových ušních známek vzniká chovateli, který má svůj chov zapojen do ústřední evidence, je majite lem skotu nebo prokazatelně doloží, že nakoupil březí jalovice, nebo že dovezl zvířata ze zemí mimo EU

Místo konání: Hradištko pod Medníkem Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na seminář pro chovatelskou veřejnost - Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Českomoravská společnost chovatelů, a.s., která sídlí v obci Hradištko a bylo jí přiděleno IČO 26162539.. Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP) AG info - evidence masného skotu. download Stížnost . Komentáře . Transkript . AG info - evidence masného skotu. Osobou pověřenou vedením ústřední evidence hospodářských zvířat je Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Hradištko pod Medníkem (ČMSCH). Zde přidělují evidenční čísla zvířatům, čísla hospodářstvím, vystavují též průvodní list skotu i průkaz koně Hradištko - Spolky chovatelů - Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s.. Detailní informace o firmě. Adresa, kontakty, otevírací doba, mapa vše přehledně na jednom místě

Kontakty pro informace a odeslání vyplněných registračních lístků - registrace chovů skotu, ovcí a koz: Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Hradištko 123 252 09 Hradištko . tel: 257 896 212, 257 896 264, 257 896 335, E-mail: cmsch@cmsch.cz. nebo. pracoviště Plzeň: Kašparová Marie Ing. tel.: 377 918 734, mobil: 724. plnění úkolů vyplývajících z oprávnění MZe ČR k výkonu činností uvedených v druhé, třetí , čtvrté a šesté části zákona České národní řady č.240/1991 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat v rozsahu: skot, prasata, ovce, kozy, k vedení ústřední evidence skotu, prasat, ovcí a podle pokynů. Zabývá se zejména vedením ústřední evidence velkých hospodářských zvířat. Dále zajišťuje normotvornou a metodickou činnost pro plemenářskou práci chovatelů skotu, prasat, ovcí a koz, či pro kontrolu mléčné užitkovosti. Vlastní laboratoře iGenetiky a laboratoře pro rozbor mléka Finden Sie Bewertungen, Öffnungszeiten, Fotos & Videos von Svaz chovatelu holštýnského Skotu CR - Abziehbild, Druck, Anbringung in Hradištko. TEL: 257896... Suchen Sie andere Unternehmen aus der Kategorie Abziehbild, Druck, Anbringung in Hradištko auf Infobel

Seminář Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu., 20.6.2018, Hradištko pod Medníkem Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na seminář pro chovatelskou veřejnost - Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu Seminář GENOMIKA A ŠLECHTĚNÍ NA ZDRAVOTNÍ ZNAKY U DOJENÉHO SKOTU, 26.6.2019, Hradištko pod Medníkem Datum konání : 26.06.2019 Místo konání : Hradištko pod Medníke Reakce na upozornění CMSCH ze 7.1.2010. Po lednové ověřené verzi VINFASu (asi 18.1.2010) se bude posílat rozšířené hlášení ústřední evidence skotu rozšířené na 54 znaků. Poslední 54. znak je využíván na hlášení průběhu porodu (změny 21,21). Zatím se bude u hlášení porodů doplňovat 1 = normální porod VY_32_INOVACE_136_Chov_skotu OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE SKOTU Autor: Ing. Miroslav Hu 5) V případě očkování skotu učinit záznam do průvodního listu skotu, kde uvede datum očkování a přeočkování a název očkovací látky ve formátu VacBT-datum očkování. 6) Předložit KVS nejpozději do 14 dnů od provedení očkování nebo přeočkování chovatelem odsouhlasené a podepsané potvrzení. Článek III

ČMSCH, a

Veškeré formuláře používané pro vedení ústřední evidence včetně těchto pokynů je možné najít na webové stránce ČMSCH - www.cmsch.cz v oddíle ústřední evidence - ke stažení a rovněž na regionálních pracovištích ČMSCH, jejichž seznam je uveden v kapitole 6.2. těchto pokyn NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1082/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální kontroly v rámci systému identifikace a evidence skotu (Text s významem pro EHP Evidence a označování skotu. 4. Posuzování chovného prostředí, technologie a systémů ustájení skotu. 4. Posuzování výživy a organizace krmení skotu. 4. Posuzování mléčné užitkovosti skotu. 4. Posuzování masné užitkovosti skotu. 4. Zajišťování reprodukce v chovu skotu. 4. Zajišťování péče o zdraví skotu. poštou (Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Ušní známky pro ovce a kozy, Benešovská 123, Hradištko 252 09), nebo objednávku uskutečněte přes portál farmáře (internetovou aplikaci Ministerstva zemědělství ČR mohou využívat registrovaní uživatelé portálu eAGRI po přihlášení do privátní zóny portálu mimo.

Zootechnika - Povinnosti Chovatele, Registrace Chovů

Označování skotu a evidence. Stájová evidence skotu. Míra pásková Animeter. Míra pásková Animeter. 3405. Neohodnoceno 1 z 3; 201,83 Kč bez DPH (3 ks) Skladem. Pokyny pro chovatele k vedení ústřední evidence skotu (3) Slovní a grafický popis koně, osla nebo jejich křížence si zajistí jeho chovatel u osoby provádějící označování koní.(7) Vzor části plastové ušní známky typu A a variant typu B a vzory části duplikátu plastové ušní známky typu A a variant typu B jsou uvedeny v příloze č. 2.(6) Případné změny.

Ústřední evidence skotu hradištko — hodnocení exterieru skot

 1. Evidence půdy; Zelená nafta — Evidence skotu; Evidence pastvy a pastevní deník; Hospodářský registr skotu (ovcí, koz) Produkce statkových hnojiv — Agronomické plány; Sklizeň a vážní deník; Mechanizace — Daně z nemovitostí; Akcie; Evidenční karta — Honitby; Katastr nemovitost
 2. 32008R0566 Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na tr
 3. tetování telat a evidence skotu Tetování je metoda používaná pro trvalé a nezaměnitelné označení chovných a plemenných zvířat, aby se dal kdykoliv určit jejich původ. Tetování se provádí do uší zvířat. Telatům se po narození tetují do uší přidělená čísla a pro rychlou identifikaci dostanou ještě ušní ter
 4. Chovatelské potřeby pro skot, prasata, koně, ovce, drůbež, králíky a domácí mazlíčky.Vítejte na našem e-shopu. Věříme, že si z naší široké nabídky, která čítá více jak 4100 položek (z toho cca 3300 položek skladem) zaručeně vyberete. Položky, které nejsou skladem jsou zpravidla pro zemědělství, kde je nutná specifikace zákazníkem nebo jsou na objednávku

Benešovská 123, 252 09 Hradištko tel.: +420 257 896 444 fax: +420 257 740 491 datová schránka: 4vndkx2 a.s. jakožto osoba pověřená vedením ústřední evidence Stájového registru skotu POKYNY PRO VEDENÍ ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ ýervenec 2018 ýESKOMORAVSKÁ SPOLENOST CHOVATELŮ, a. s. Benešovská 123 252 09 Hradištko pod Medníkem ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ R Národní hřebín Kladruby nad Labem 538 21 Hřebín Slatiňan Osobou pověřenou vedením ústřední evidence hospodářských zvířat je Českomoravská společnost chovatelů Hradištko pod Medníkem (ČMSCH). Zde přidělují evidenční čísla zvířatům, čísla hospodářstvím a vystavují průvodní listy skotu i průkazy koně

Zootechnika (Zemědělství, eAGRI

SYSTÉM ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ 5. REGISTRACE HOSPODÁŘSTVÍ 6. REGISTR KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ (obdobně jako u skotu). 252 09 Hradištko 123. ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ ČR. Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. 538 21 Hřebčín Slatiňany Označování skotu a evidence. Řemeny a čísla; Značkovací spreje a křídy; Značkovací pásky na nohy; Stájová evidence skotu; Napájení skotu. Kuličkové napáječky AquaGlobe; Miskové napáječky a koryta; Nezámrzné napáječky a koryta; Žlaby, jesle a krmná koryta; Krmné doplňky pro skot; Výroba mléka. Dojení; Hygiena.

ČMSCH, a

Českomoravská společnost chovatelů (ČMSCH) byla založena ve formě s.r.o. za účelem privatizace Státního plemenářského podniku (SPP).. Reviews, coupons, analysis, whois, global ranking and traffic for cmsch.cz. Learn more about cmsch.cz. Is cmsch.cz a scam or a fraud? Coupon for cmsch.c Katalog firem v oboru Vedení daňové evidence - Hradištko, Vedení daňové evidence v regionu Hradištko

Plemenná kniha - Holstei

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key Výběry a aukce na OPB Osík s rekordní účastí i prodejní cenou. Naturalu, který provozuje OPB Osík zatím nedlouhou dobu, přinesl poslední den ZV a aukcí v rámci II. turnusu dva rekordy. Nejlépe hodnocený býk dne, aberdeen angus Derik Red z Pěčína z chovu Vladimíra Lepši, byl vydražen za 192 000,- Kč Použitý způsob evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku. Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s. Hradištko 123, Hradištko 252 09, IČO : 00507024 36 36 C.1.c) Ocenění pohledávek určených k obchodování tržní.

Dobrý den , Hradištko je jen a pouze evidence zvířat a čím připouštíte je opravdu nezajímá v této republice máme na každý prd speciální kontrolory (v tomto případě plemenářskou inspekci) když u nás loni napodzim byla během jednoho měsíce už třetí kontrola a já si jí postěžoval že už pomalu nedělám nic. Doplněno Ústřední evidence prasat (dále jen EU2) - zahájení zpracování Metodika vedení evidence byla zpracována dle pokynů, které rozeslala Českomoravská společnost chovatelů, a.s. - pracoviště Hradištko. Číselníky Pro spuštění evidence prasat není definován žádný speciální přepínač Důležité odkazy a kontakty Ústřední evidence koní (ÚEK) - registr plemeníků, připouštěcí rejstříky, registrace, označení a evidence oslů, vydávání průkazů koní, hlášení změn atd Evidence turů, ovcí a koz. Stájový registr - evidence jednotlivých zvířat Průvodní list skotu - část A a B (u samců jen B.

POKYNY PRO VEDENÍ ÚST ŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ, OSL Ů A JEJICH K ŘÍŽENC Ů Březen 2016 ČESKOMORAVSKÁ SPOLE ČNOST CHOVATEL Ů, a. s. Benešovská 123 252 09 Hradištko pod Medníkem ÚST ŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ ČR Národní h řeb čín Kladruby nad Labem, s. p. o. 538 21 H řeb čín Slati ňa Evidence a označování skotu 4 Posuzování chovného prostředí, technologie a systémů ustájení skotu 4 Posuzování výživy a organizace krmení skotu 4 Posuzování mléčné užitkovosti skotu 4 Posuzování masné užitkovosti skotu 4 Zajišťování reprodukce v chovu skotu Hlášení přemístění zvířat se považuje za pozdní, pokud rozdíl mezi doručením hlášení do ústřední evidence (v případě hlášení zasílaných mailem je to datum zpracování hlášení) a datem, kdy ke změně došlo, je větší než 15 dní v případě chovů skotu a 22 dní v případě chovů ovcí. (turu, zejména skotu, ovci, koz, prasat, koni. oslù a jejich ki-ižencú — oznaéovaná zvíFata) Od 9.7.2005 platí povinnosti ts'kaiící se oznaèování a evidence výše uvedených hospodáFskýc11 iFat stanovené zúkonem C. 154/2000 Sb., (plemenáiský zákon) a jeho provádécími pFedpis Brno-Medlánky. Ošetřovatel/ka skotu - dojič/ka. Nová Ves. • Zemědělský svaz České republiky. • Plný úvazek Akciová společnost Českomoravská společnost chovatelů byla založena 9. března 2000, sídlí na adrese Benešovská 123, 252 09 Hradištko a její základní kapitál má hodnotu přesahující 58 miliónů korun

99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, a bližší podmínky výkonu rybářského práva All this time it was owned by Český svaz chovatelů masného skotu of Český svaz chovatelů masného skotu, it was hosted by Web4U s.r.o.. Cschms has the lowest Google pagerank and bad results in terms of Yandex. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Benešovská 123, 252 09 Hradištko tel: +420 257 896 444 fax: +420 257 740 491 cmsch@cmsch.c ; ALM - potřeby pro chov skotu, ovcí a koní. Prodejna: ALM centrum s.r.o. Zádveřice 485 763 12 Vizovice

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z

 1. imálně jednou ušní známkou bez popisového pole všechna kůzlat
 2. skotu celkem i dojnic v České republice. V roce 2015 byl nárůst ploch pěstování LOS o 31 %. Kvalifikovaným odhadem mohou být siláže LOS zahrnuty nyní do 48 % (max. 70 %) případů krmných dávek dojnic. Dříve, v roce 2010, to bylo maximálně do 25 %. Přitom průměrný podíl sušiny siláží LOS n
 3. JAK OBJEDNAT. ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ. 1) OBJEDNÁVKY. Plastových ušních známek pro skot (B-07, B-01A a MAXI CB-12) - nové řady, duplikáty, popř. reklamace, tzn. všechny uvedené známky s popisem = POUZE prostřednictvím ústřední evidence ČMSCH Hradíštko, u pracovnic pí. Zachařová a pí. Volešákov
 4. Výzkum chovu skotu, laboratorní rozbory, odborné konzultace, pokusná akreditovaná stáj, služby pro zemědělce. diagnostika a prohlídky konstrukcí. Účetní, daňové a ekonomické služby, vedení účetnictví, daňové evidence, mezd, účetní a ekonomické poradenství. Hradištko - Česká republika.
 5. Včelař, který nemá bankovní spojení přinese plnou moc, která bude úředně ověřená. Formuláře na rok 2017 pro 1.D a plnou moc najdete na odkazu dokumenty - formuláře. Hlášení do ustřední evidence chovatelů Hradištko musí být do 1.9.2017 a poslední termín žádosti 1.D je 15.9.2017
 6. Pokud je to váš první kůň a máte-li jej ve vlastní stáji, nastává vám povinnost vést REJSTŘÍK KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ (odbočka - při ustájení koně u jiného chovatele se kůň připíše do jeho rejstříku a vás se tato evidence netýká). Rejstřík je tvořen dvěma sešity. Obdržíte je včetně čísla hospodářství (pokud již není přiděleno pro váš chov skotu.
 7. Chov jiného skotu: 100 - 199: ČERVA EXPORT IMPORT a.s. Hostivice: Nespecializovaný velkoobchod: 100 - 199: Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Hradištko: Činnosti související se zpracováním dat a hostingem: 100 - 19

Důležitá aktualizace programu Registr skotu verze 1

Ústřední evidence ovcí a koz Náš cho

Katalog našich letošních ročků Syn jednoho z nejúspěšnějších evroých plemeníků Oasis Dreama (Green Desert), otce 110 blacktype vítězů a velmi žádaného otce plemeníků, běhal od 2 do 8 let, během nichž z 36 startů získal 6 vítězství, 10 druhých míst a 5 třetích a vydělal 292.747 liber.. Katalog-plnokrevniku.cz is tracked by us since February, 2018 Podle posledních údajÛ z ústfiední evidence, kterou spravuje âeskomoravská spoleãnost chovatelÛ a.s., se v âeské republice k 30. 6. 2014 v nedojeném systému chovalo jiÏ 202 620 krav.