Home

Latinská Amerika obyvatelstvo

  1. Latinská Amerika ‒ obyvatelstvo 5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)
  2. Obyvatelstvo Latinské Ameriky. Počet Dnes (2003): 868 mil. obyvatel. Z toho: Severní Amerika Amerika 503 81 mil. (St Anglosaská 545 Amerika mil. 3. 23 mil. řední mil.) Latinská Amerika
  3. Jako Latinská Amerika jsou označovány země amerického kontinentu jižně od USA, ve kterých se mluví jedním z románských jazyků: španělsky, portugalsky nebo francouzsky.. Do prostoru Latinské Ameriky spadají geograficky také Belize, Falklandy, Guyana, Surinam, Trinidad a Tobago a řada ostrovních států a závislých území v Karibiku, jazykově ale do tohoto prostoru.
  4. Počet obyvatel Latinské Ameriky je asi šest set milionů lidí. Nejvíce obyvatelnými zeměmi jsou Brazílie (200 milionů), Mexiko (120 milionů), Argentina (41 milionů) a Kolumbie (47 milionů). Hustota obyvatel Latinské Ameriky je31 osob na kilometr čtvereční
  5. Počet obyvatel 2003 Anglosaská Amerika Latinská Amerika Střední stav obyvatelstva 323 mil. 545 mil. narození 4,5 mil. 11,2 mil. zemřelí 2,7 mil. 3,3 mil. Saldo migrací 1,2 mil. - 0,8 mil. Přirozený přírůstek 1,8 mil. 7,9 mil. Celkový přírůstek 3,0 mil. 7,1 mil

Latinská Amerika. Mexiko. zeměpis. Zobrazit dokumenty autora. Š68 - Obyvatelstvo a státy Latinské Ameriky.pdf. 112×. Latinská Amerika, Karibik Populácia mapa. Mapa miest a hustoty obyvatelstva.Najmenša červená bodka označuje mesto s počtom obyvateľov minimálnych 5000. červené kruhy označuju mestá s počtom obyvateľov od 50.000 až 10+ milióny. Môžete priblížiť / presunúť mapy vidieť detaily Latinská Amerika - nerostné bohatství, obyvatelstvo, hospodářství, zemědělství Antonín Věžník OP VK Inovace výuky geografickýc ­ Latinská Amerika = Mexiko + Stř. Am. + Karibik + J. Am 1) Poloha ­ S, J, Z polokoule 2) Členitost pobřeží - mezi Tichým a Atlantským oceánem - Karibské moře, ze severu lemováno: Velké Antily, Malé Antily, Bermudy - Galapágy - jih - Ohňová země - oddělena od pevniny Magalhaensovým průlivem - Chilské fjord

Latinská Amerika - to je ale především přibližně 530 miliónů lidí. V Latinské Americe přibývá obyvatelstvo nejrychleji na světě. Mládež do 15 let tvoří 40% obyvatelstva a nové miliony mladých lidí každoročně dosahují věku, kdy by mohly pracovat AMERIKA - OBYVATELSTVO b) Kolonizace Španělé + Portugalci Latinská Amerika (úřední jazyk = španělština, portugalština) Britové + Francouzi Anglosaská Amerika (úřední jazyk = angličtina, francouzština) Úkol: zjisti úřední jazyky v těchto státech: USA, Kanada, Mexiko, Venezuela, Peru, Argentina, Brazíli

AMERIKY Obyvatelstvo Latinské Ameriky. Počet Dnes (2014): 966 mil. obyvatel Z toho: Anglosaská Amerika 354 mil. Latinská Amerika 612 mil. V roce 1900 Anglosaská. Obyvatelstvo Ameriky (Poznámka: kapitola nebyla dosud převedena do podoby souvislého textu) Historie Původní obyvatelstvo Ameriky při příchodu prvních Evropanů: 60 mil. stav obyvatelstva narození zemřelí Saldo migrací Přirozený přírůstek Celkový přírůstek Anglosaská Amerika Latinská Amerika 323 mil. 4,5 mil. 2,7 mil. Název Latinská Amerika se používá pro území prostírající se od jižních hranic USA až po Ohňovou zemi. Tento název dali Jižní Americe Španělé a Portugalci, kteří ji kolonizovali. Obyvatelstvo • žije zde asi X miliónů lidí X = (počet spolkových zemí Německa x 33) + počet hlavních měst v Bolívii. Latinská Amerika má velmi vysoký Hospodá řství Jižní Ameriky se formovalo po dlouhé období . Modernizace dopravy snížila ekonomickou vzdálenost od trh ů Evropy a Severní Ameriky a umožnila využití dalšíc h JI }N AMERIKA- obyvatelstvo, hospod Ystv Author Makroregiony světa Latinská Amerika ‒ obyvatelstvo 5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-l

LATINSKÁ AMERIKA . Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Servic - poloha: od Rio Grande po Ohňovou zemi- rozloha: asi 20,5 mil. km2 = 15% souše- asi 475 mil (Latinská Amerika, Zeměpis referát LATINSKÁ AMERIKA: OBYVATELSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ, POLITIKA. Osídlení Ameriky Teorie: ze severu ve třech vlnách, ale z relativně malé populace 15. stol.: prakticky V Severní Americe byl demografickýkolapsopožděný(17.-.

Kolonizace Jižní Ameriky probíhala od počátku 16. století a jednalo se o historické procesy osídlování a kontroly kontinentu nejprve a nejvýrazněji Španěly a Portugalci, později v menší míře také Nizozemci nebo Francouzi. Jižní Amerika byla postupně kolonizována až do počátku 19. století, kdy zde vznikly formálně nezávislé státy SEVERNÍ AMERIKA -OBYVATELSTVO Latinská Amerika Je označení pro území, kde jsou úředními jazyky románské, odvozené od latiny - především španělština a portugalština. Jedná se o státy Střední Ameriky, části Belize a Karibiku Nejvýznamnějším latinsko-americkým státem je Mexiko. Metropolitní oblasti Severní.

Latinská Amerika - Wikipedi

Latinská Amerika. Oficiální název: Kolumbijská republika (República de Colombia) Rozloha: 1 138 910 km2 Obyvatelstvo: 42 954 279 Národnostní složení: 58 % mestici, 20 % běloši, 14 % mulati, 4 % afrokolumbijské obyvatelstvo, 3 % sambové, 1 % původní indiánské obyvatelstvo Latinská Amerika (od Mexika na jih) • Hlavní kolonizátoři? _____ • Co se dělo s Indiány? ____ • Míchaly se rasy? ____ Přepiš si tabulku z prezentace. Do sešitu zapisuj rozdíly, jak byla postupně osidlována Amerika Obyvatelstvo Ameriky - zápis • Celkem 1 miliarda obyvatel, hustota zalidnění: 34 os/km REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 9. přednáška Obyvatelstvo Latinské Ameriky Počet Dnes (2003): 868 mil. obyvatel Z toho: Severní Amerika (Střední Amerika Jižní Amerika 503 mil. 81 mil.) 364 mil. Anglosaská Amerika 323 mil. Latinská Amerika 545 mil. V roce 1900 Anglosaská Severní Amerika 90 mil., Latinská Amerika 75 mil Latinská Amerika se dělí na Střední a Jižní. Říká se jí latinská, protože se zde mluví převážně španělsky a portugalsky, tedy latinskými jazyky (byla kolonizována latinskými národy - objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492 - od 16. století kolonizována) Latinská Amerika . Termín Latinská Amerika označuje oblast od jižních hranic USA na severu po Ohňovou zemi na jihu; latinská - původně kolonizována latinskými, tj. románskými národy - tedy Španěly a Portugalci - žije v ní necelých 600 milionů lidí - samostatné státy zde vznikaly od počátku 19. stolet

Počet obyvatel Latinské Ameriky: počet a složen

Video: Obyvatelstvo a státy Latinské Ameriky datakabinet

Latinská Amerika, Karibik: Obyvateľstvo 202

Obyvatelstvo Ameriky - 8OO mil., 3/4 žijí ve městech Noví Američané - kolonozátoři a) Anglosaská Amerika - Angličané a Francouzi, dnes běloši a černoši b) Latinská Amerika - Španělé a Portugalci, dnes míšenci, Indiáni a běloši c) černoští otroc Latinská Amerika zahrnuje pouze země, kde se mluví o romantickém jazyce / latinském jazyku, zatímco jižní Amerika je domovem mnoha evroých a domorodých jazyků. Jako obyvatelstvo je Latinská Amerika mnohem větší než Jižní Amerika. Geograficky Latinská Amerika pokrývá mnohem více území než Jižní Amerika Výsledkem mísení tří hlavních ras je obyvatelstvo Latinské Ameriky. Co je Latinská Amerika? Střední a jižní Amerika, část Ameriky, kterou kolonizovali Španělé a Portugalci a její obyvatelstvo dnes hovoří španělštinou a portugalštinou. Mestici jsou míšenci mongoloidní a europoidní rasy

35. Přírodní podmínky a obyvatelstvo Latinské Ameriky A ..

Latinská Amerika - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Obyvatelstvo - geografie latinské ameriky - Karibsk

Civilizace Inků je bezpochyby nejznámější předkolumbovskou civilizací Jižní Ameriky. Tento týden si můžete otestovat, kolik toho o ní víte. Latinská Amerika (128) Jižní Amerika (92) Argentina (18) Bolívie (18) Brazílie (22) Chile (20) Ekvádor (15) Guyana (1) Kolumbie (22) Paraguay (7) Peru (17) Surinam (1 Amerika leží na 1 polokouli. Dělí se na 2 Ameriku, 3 Ameriku a 4 Ameriku. Latinská Amerika je souborné označení pro 5. Oběma částmi světadílu prostupuje pohoří 6. V Jižní Americe je nazýváme 7. Rozsáhlými vysočinami Jižní Ameriky jsou 8. Amerika zasahuje do 9 podnebných pásů

Původní obyvatelstvo Indiáni Kolonizace Ameriky Zavlečené obyvatelstvo - otrokářství Rasová struktura Míšení ras Jazyková struktura Angloamerika Latinská Amerika Nejlidnatější státy Ameriky Angloamerika 17.11.2015 10:48. Vymezení USA Základní charakteristiky Administrativní členění Přírodní podmínky Národní parky. Pojem Hispanoamerika se občas nepřesně chápe jako synonymum k pojmu Iberoamerika nebo Latinská Amerika. Obyvatelstvo této části světa tvoří převážnou část hispanofonních obyvatel mimo Španělska, kam přináleží obyvatelé dřívějších španělských kolonií na celém světě. Jedná se přibližně o 380 miliónů lidí obyvatelstvo 12 a na samém spodku se nacházeli černoši při vezení jako otroci z Afriky či . Latinská Amerika byla jedním z nejrychleji rostoucích regionů světa, kdy Sa počet zvyšoval len veľmi pomaly v neolite sa vývoj zrýchľuje, ale v ďalšom období sa počet obyvateľov zvyšoval veľmi pomaly. Oživenie rastu vyvolala priemyselná revolúcia 1800 - 1950 prebieha demografická revolúcia a po nej nastáva populačná explózia v menej rozvinutých krajinách Afrika, latinská Amerika, Ázia

Amerika = 2. nejlidnatější světadíl. 940 000 000 obyvatel. Severní Amerika - 352 mil. obyv. Latinská Amerika - 588 mil. obyv. počet obyvatel stále roste. vysoký přírůstek má Střední a Jižní Amerika. Základní údaje(k roku 2010 jiŽnÍ amerika - obyvatelstvo 1 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufina... Author: Jitka Křížov

Makroregiony svta Latinsk Amerika obyvatelstvo 5 Autorem

Obyvatelstvo Původní obyvatelstvo Indiáni Název kvůli Kryštofovi Kolumbu Intuité (Eskymáci) Cca před 30 000lety přišli z Asie Různé kmeny se lišily Jazykem LATINSKÁ AMERIKA ANGLOSASKÁ AMERIKA Původní Ameriku změnilo Kolonizována16.-18.st. Kolonizována 17.-19.st Kolonizácia Južnej Ameriky bol dlhodobý proces osídľovania a zakladania kolónii v Južnej Amerike.Za začiatok kolonizácie sa pokladá objavenie Ameriky Krištofom Kolumbom v roku 1492.Od vtedy začali španielski conquistadori postupne dobývať a kolonizovať jednotlivé územia až do začiatku 19. storočia, kedy tu vznikli formálne nezávislé štáty Naučte se definici 'Latinská Amerika'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'Latinská Amerika' ve velkém čeština korpusu Severní a Latinská Amerika Fyzická, socioekonomická a politická charakteristika se zaměřením na nejvýznamnější státy (USA, Mexiko, Brazílie), objevování světadílu, integrace, cestovní ruch, hlavní rizika a problémové oblasti, analýza SWOT. ČR - obyvatelstvo a hospodářství.

Latinská Amerika ‒ obyvatelstvo 5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV Anglosaská Amerika - zahrnující Kanadu a USA. Angloamerika - zahrnující území Ameriky, kde se hovoří anglicky. Frankofonní Amerika - zahrnující území Ameriky, resp. Kanady, kde se hovoří francouzsky, Haiti a Francouzské Guyany. Latinská Amerika - zahrnující země na jih od hranice Mexika s USA včetně Karibik #Entretenimento jižní amerika obyvatelstvo. - 07/03/2 Amerika, Součastnost - Coggle Diagram: Amerika (Obyvatelstvo, Přírodní podmínky, Vodstvo (Odvodňovány do Atlantského oceánu , Odvodňovány do Tichého a Severního ledového oceánu, Hranice USA a Kanady), Po objevení Ameriky se v Evropě zdomácnila, Jazyk a historie, Povrch (Leží na 3 litosférických deskách, Významná pohoří), Podnebí (Ovlivňuje, Všechny podnebné pásy. Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed

Latinská Amerika 4,5 8,6 6,5 9,1 Severní Amerika 5 5,1 8,4 4,4 Oceánie 0,4 0,5 0,5 0,5 Uvedené změny v rozmístění světové populace a zastoupení jednotlivých regionů na celkovém poþtu obyvatel světa jsou odrazem dynamiky v růstu obyvatelstva v posledním století Amerika: povrch, obyvatelstvo a hospodářství Oddíl zaměřený na obyvatelstvo uvádí rasové typy obyvatel Ameriky a podává přehled urbanizovaných oblastí. Zbývajícím částem práce je společná tématika hospodářství, je zde pokryta oblast zemědělství, těžby či dopravy.. Geograficky je samostatnou součástí Severní Ameriky i Amerika Střední, která se rozprostírá mezi Tehuatepeckou šíjí v Mexiku a Panamskou šíji v Panamě. V Mexiku, Střední a Jižní Americe se mluví převážně španělsky a portugalsky, proto se tato oblast z pohledu socioekonomické sféry někdy označuje jako Latinská. poloha - severní Amerika, latinská hlavní město - Mexico City 1,97mil km 2; 107,5 milionů obyvatel - rychle se zvyšuje státní zřízení - republika - federativní (Spojené státy Mexické) úřední jazyk - španělština nadmořská výška Mexico City - přes 2000 metrů (patří mezi nejzalidněnější města na světě

LATINSK AMERIKA OBYVATELSTVO nrody Latinsk Ameriky pochzej

15. Latinská Amerika 16. Země ommonwealthu 17. Evroé postkomunistické státy 18. Jižní Evropa 19. Západní Evropa 20. Střední Evropa 21. Skandinávie 22. Mezinárodní organizace 23. území České republiky 24. obyvatelstvo České republiky 25. hospodářství České republik Sídlo gymnázia Gymnázium Vodňany Bavorovská 1046 389 01 Vodňany. Telefon/fax +420 383 313 431 E-mail kancelar.gymnazium@zsgvodnany.cz. č. účtu Školní online pokladn Asie, Amerika, Afrika: zeměpisná charakteristika. Kategorie: Zeměpis. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce představuje soubor referátů ze zeměpisu charakterizujících vybrané světové územní celky. Seznamuje s přírodními podmínkami, obyvatelstvem a hospodářstvím. Latinská Amerika Úvod » Argentína » Obyvateľstvo. Obyvateľstvo. 30. 3. 2008. Obyvateľstvo. Rast obyvyteľstva v období od roku 1869 do 2015. Argentína má asi 38,6 milióna obyvateľov (odhad sa zakladá na sčítaní ľudu z 2001, Prameň: ). Toto zodpovedá hustote asi 13 obyvateľov/km² Historie amerických intervencí v Latinské Americe a v karibské oblasti. Vzhledem k tomujakou silou Američané disponují a co ve světě dělají,ve srovnání s ostatními jim nelze přisuzovat ohrožování jakýchkoliv demokratických režimů, napsal nám jeden čtenář. Nevím, jestli by s ním souhlasili obyvatelé karibské.

PPT - Nové modulové výukové a inovativní programy

Kolonizace Jižní Ameriky - Wikipedi

Latinská Amerika zahrnuje jižní země Severní Ameriky a centrální oblasti, stejně jako ostrovy západní Indie. Podle úrovně svého hospodářského rozvoje tato část zaostává za severoamerickými zeměmi. pevnina America . Obyvatelstvo a země v Severní Americe Nejen tři navštívené země, ale samozřejmě celá Latinská Amerika, sdílí dědictví španělského (respektive portugalského) koloniálního panství. František si dobře uvědomuje, nakolik kolonizace Ameriky zasáhla původní obyvatelstvo, jež bylo v některých zemích téměř úplně vyhlazeno a v jiných marginalizováno. Obyvatelstvo Spojených států amerických je poměrně pestré, jelikož území státu bylo osídleno převážně imigranty, kteří do USA přijeli z celého světa.Několik kolonizačních vln mělo různé složení v závislosti na zemi původu. Lidé sem přicházeli za lepším životem, utíkali před chudobou a před náboženským utlačováním Záporné migrační saldo má Latinská Amerika, Asie, Afrika Pozn. Přistěhovalci z chudých zemí sice vyrovnávají záporný pohyb obyvatelstva z vyspělých zemí a mohou finančně podpořit své rodiny z původní vlasti, ale také jsou příčinami chudinských čtvrtí, sociálních nepokojů a náboženských srážek 10 nejkrásnějších míst Jižní Ameriky Nachází se zde celkem 12 států a v každém z nich by se dal najít nespočet překrásných míst, která stojí za to vidět. Se změnami zeměpisné šířky i délky se dramaticky mění také charakter krajiny, který náhle nabízí jiná, ovšem neméně pozoruhodná, panoramata

Latinská Amerika - CK Solead

3. vysoký pokles porodnosti - nízká úmrtnost (Evropa konec 20.stol., dnes: latinská Amerika, S Afrika) 4. nízká porodnost + nízká úmrtnost (ČR, Německo, maďarsko společně i s nižší porodností než úmrtností) obyvatelstvo v zemědělství, lesní a vodní hospodářství, těžba Latinská Amerika je nejstarší oblastí spontánní masové mezikontinentální imigrace a v důsledku toho začalo docházet k širokému střetávání diametrálně rozdílných kultur. Kulturně zcela nové prvky přinesl do Ameriky nejen příchod Evropanů, ale i nucené migrace Afričanů a po zrušení otroctví také příchod levn Latinská Amerika. Info - Tisknout - Poslat(@) - Stáhnout - Uložit->Moje referáty - Přidat referát - poloha: od Rio Grande po Ohňovou zemi - rozloha: asi 20,5 mil. km2 = 15% souše - asi 475 mil. obyvatel = 8% světové populace - obyvatelstvo: · původní Indiáni (Kečua), běloši a mestic

Geografie Latinské Ameriky - otázka ze zeměpisu Studijni

Obyvatelstvo a sídla Latinské Ameriky (dotace 2/2) a. Latinská Amerika - rozvoj služeb, cestovního ruch a mezinárodní dělba práce: 5. Komplexní geografická charakteristika zemí Střední Ameriky (dotace 2/2) a. Země pevninské střední Ameriky, specifika: b Guyana, plným názvem Guyanská kooperativní republika (anglicky Co-operative Republic of Guyana), je stát v Jižní Americe.Jeho sousední státy jsou Brazílie, Surinam a Venezuela.Je jediným státem Commonwealthu na jihoamerické pevnině. Leží při pobřeží Atlantského oceánu.Leží severně od rovníku.Je třetím nejmenším státem Jižní Ameriky, rozloha odpovídá. do vnitrozemí. Původní obyvatelstvo vyvraždili nebo porobili. Na práci dováželi otroky z Afriky (Afroameričné), kteří dlouhá staletí nebyli rovnoprávní. Kolonizaci zahájili Španělé a Portugalci - ovládli Střední a Jižní Ameriku - (španělština, portugalština) - jazyky vznikly z latiny - Latinská Amerika Obyvatelstvo Jižní Ameriky (původní obyvatelstvo-indiáni, říše Inků, španělští dobyvatelé a kolonizace razílie, jazyky španělština a portugalština, nejvíce bělochů (Latinská Amerika), v USA anglicky a v Kanadě anglicky a francouzsky /Quebec (Anglosask

Přírodní podmínky Latinské Ameriky - Uč se online! - Vše

Obyvatelstvo. USA s neustálým přílivem milionů přistěhovalců z celého světa vykazují mimořádnou etnickou rozmanitost. Jsou proto označovány jako tavicí kotel národů a kultur. Tento názor je však v některých ohledech zavádějící. Zejména Kanada, stejně jako celá Latinská Amerika jsou silně závislé na. Amerika. referáty; Státy střední Ameriky. prezentace zde; zapište zápis z prezentace; přečíst v učebnici str. 25-28; PL - státy stř. Ameriky - zde-do 15.11. řešení zde; 2. - 6. 11. Amerika. referáty - nezapomeňte mi je poslat do mailu, v google prezentacích; Latinská Amerika. prezentace zde; zapište si zápis z prezentace. Přečtěte si nejnovější zprávy dne k tématu Latinská Amerika: Lékař v Mexiku byl hospitalizován po očkování vakcínou Pfizer, Rusko dodá do Latinské Ameriky 100 milionů dávek vakcíny proti koronavir

Kolumbie - CK Solead

Hledat video, audio, obrázky a další soubory Hledat soubory. Nahrát soubory Zpět. Men 1- Latinská Amerika: Brazílie, Mexiko, Argentina a Andské státy, Karibské: 1- Latinská Amerika: Brazílie, Mexiko, Argentina a Andské státy, Karibské státy, Karibské státy (Kuba, Haiti, Venezuela, Nikaragua, Jamajka, Panama, Francouzská Guayana, Guayana, Honduras, BASIC INFORMATION, Guatemala, Kostarika, Salvador, Surinam, Portoriko (USA), Belize, Bermudy (GB), Bahamy. Latinská Amerika. Veľkú časť územia Latinskej Ameriky vypĺňajú horské pásma. Morfologicky najvýraznejšie sú Kordillery, ktoré v severnej časti Strednej Ameriky tvoria dve pásma a vysokohorské náhorné plošiny. Postupujú cez kontinentálny most do Južnej Ameriky pod názvom Andy a lemujú tichomorské pobrežie Južnej Ameriky Latinská Amerika 1. Latinská Amerika - vymezení, fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika 2. Brazílie - charakteristika státu 3. La Platské země - Argentina - charakteristika státu 4. Andské země - charakteristika regionu 5. Orientace na mapě Obyvatelstvo je hlavní složkou socioekonomické sféry.Jednotlivé slžky této sféry-obyvatelstvo,sí­dla,zemědělství,prů­mysl,doprava,služ­by a cestovní ruch jsou objektem studie vědních oborů socioekonomické geografie. Obyvatelstvo se rozděluje podle rázu hospodářské činnosti do čtyř sektorů: Primární-činnosti spojené se získáváním základních surovin-lov.

PPT - Lidské rasy PowerPoint Presentation - ID:4762207Villa Epecuén – Wikipedie

9 - obyvate - Geografie Latinské Ameriky - Karibsk

Latinská Amerika má díky své geologii spoustu zajímavých těžebních projektů, ale kvůli nadzemním rizikům je často obtížné je realizovat. Latinská Amerika byla od získání nezávislosti poznamenána politickou nestabilitou s častými obdobími vojenské vlády a většina zemí se vrátila k demokracii až v posledních 40. Obyvatelstvo ČS . Latinská Amerika ‒ obyvatelstvo 5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785 Latinská Amerika je podle této cambridgeské studie regionem, který může kvůli úbytku opylovačů ztratit nejvíc. Plodiny opylované hmyzem, jako jsou kešu, sója, káva a kakao, mají zásadní význam pro regionální zásobování potravinami a mezinárodní obchod na celém kontinentu

Latinská Amerika (Všechny státy na jih od Mexika - včetně) Povrch. Litosférické desky: Severoamerická, Jihoamerická, Karibská, Kokosová Obyvatelstvo. urbanizace přes 75% . Rasové složení obyvatel . USA, Kanada. Běloši (europoidní r.) - převažují. Kuchyně Latinské Ameriky mají mnoho společných rysů, a přesto se i hodně liší podle oblastí, tradičních surovin k přípravě jídel a vývoje osídlování. Předně původní obyvatelstvo — Indiáni — naučili jíst přistěhovalce své plodiny a některé úpravy jídel latinskÁ amerika Genderový návrh zákona v Belize ztroskotal Návrh zákona, který měl zajistit rovnost a antidiskriminaci v Belize, byl stažen poté, co biskup Lawrence Nicasio a další katoličtí představitelé kritizovali, jak tento návrh pojednává o sexuální orientaci a genderové identitě Latinská Amerika - vymezení regionu, osídlování kontinentu, přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářství a cestovní ruch, problémy oblasti, závislá území, modelové státy - Mexiko, Brazílie, Argentin Obyvatelstvo - studií obyvatelstva se zabývá demografie - růst počtu, rozmístění, věkové složení, zaměstnanost, vzdělanost, sídla Růst počtu obyvatelstva: - v současnosti je na Zemi kolem 7 miliard obyvatel - rovnoměrně se zrychluje - na území ČR - 1810 4 mil., 1910 10 mil., 2010- 10 mil - k největšímu nárůstů došlo v době průmyslové revoluc