Home

Kraniotrauma co to je

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Jako kraniocerebrální trauma se označují úrazy lebky a mozku. Ty mohou mít za následek smrt či těžké trvalé poškození jedince. Vyskytují se samostatně nebo jsou součástí polytraumat. Nejčastější jsou úrazy dopravní, průmyslové a sportovní Kraniotrauma . Jiří Žurek. Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno. Úvod . Poranění hlavy je hlavní příčinou úmrtí u dětí starších nad jeden rok, na třetím místě u dětí do jednoho roku věku. Výskyt poranění lebky a mozku vzrůstá úměrně k dětskému věku

Kraniocerebrální trauma - Wikipedi

kraniotrauma - řetěz přežiti- edém mozku - terapie nitrolební hypertenze Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě. V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP , které vám může poskytnout sken časopisu Co znamená kraniotomie? Význam slova kraniotomie ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny. Slovník cizích slo Umělá plicní ventilace (UPV) je způsob dýchání, při kterém je průtok plynů respiračním systémem plně nebo částečně zajištěn mechanickým přístrojem. UPV se využívá krátkodobě nebo dlouhodobě v situacích, kdy je třeba podpořit dýchací systém nemocných, u kterých došlo ke vzniku závažné ventilační nebo oxygenační poruchy nebo jsou vznikem této poruchy ohroženi [1] •Tranexamová kyselina 1g iv/10 min co nejdříve (nejsou data pro podání při KPR) Hypoxie •Obstrukce DC příčinou 13% TNZO •Intubace jen zkušenými, jinak supraglotické pomůcky •Po ROSC nižší dech. objemy a frekvence u šokového pacienta •Kapnometrie - ventilovat na normokapni kraniotrauma Se označuje úraz lebky a mozku. Vyskytuje se samostatně nebo je součástí polytraumatu MECHANISMUS Při úrazech hlavy se uplatňují dva základní fyzikální mechanismy 1.translační úraz hlavy - vzniká nárazem hlavy na nějaké cizí těleso, dojde k vzájemnému předání kinetické energi. Kraniotraumata

Další kontraindikací IVT je kraniotrauma a spinální trauma v posledních třech měsících (komoce není kontraindikací), intrakraniální a intraspinální operace v posledních čtyřech týdnech, tumory CNS (astrocytomy, gliomy, lymfomy, metastázy). Extrakraniální nádory jako meningeomy a schwanomy nejsou kontraindikací Naše nemocnice používá aktivní matrace pro každé lůžko, odsávačky, nebulizátory, ventilátor, defibrilátor a EKG. Novinkou je kašlací přístroj, který vyvolává u pacienta lechtání na dýchacích cestách a díky němu si je přirozeně uvolní Může to být mírná kognitivní porucha (anglicky Mild Cognitive Impairent = MCI), což je poměrně široký pojem používaný k popsání mírných, ale měřitelných poruch paměti či jiných poznávacích funkcí, dále kraniotrauma či neurodegenerativní onemocnění

  1. Share and download educational presentations online kraniotrauma (poranění hlavy), hypoxické postižení mozku, nádory mozku, zánětlivá onemocnění centrálního nervového systému, roztroušená skleróza, vertebrogenní onemocnění, vadné držení těla, stavy po zlomeninách, stavy, po operacích kloubů at
  2. Cílem nutriční přípravy je zlepšení nutriční-ho stavu tak, aby pacient podstupoval operaci buď bez malnutrice, nebo s jejím zmírněním. Tento požadavek je reálný v situaci, kdy operační výkon nespěchá a malnutrice je řešitelná. Dietní doporučení jsou vhodná pro pacient
  3. Je důležité si vždy před měřením ujasnit jednotky a jejich poměr v EKG záznamu! To lze určit z tzv. cejchu, který se rovná 1 mV, a rychlosti posunu papíru. Obvykle bývá 1 mm na ose y roven 0,1 mV. Při posunu 25 mm/s je 1 mm na ose x roven 0,04 s, při posunu 50 mm/s se 1 mm = 0,02 s

Kraniotrauma uLékaře

Věřím, že nepravdivá je jedna z úvah, hovořící o tom, že výtvor má naopak velmi promyšlené pozadí: účelem mohl být pokus zcela zatemnit, co vlastně která záchranná služba dělá a jak to dělá - tudíž znemožnit jakoukoliv kvalitativní a kvantitativní kontrolu a srovnání mezi jednotlivými organizacemi Zran ění - kraniotrauma, imobilizace Věk (velmi mladí, sta ří) Rezervy organismu Onemocn ěn Kapnometrie je metoda, která měří množství CO 2 ve vydechovaném vzduchu. Principem měření je výpočet množství molekul CO 2 prostřednictvím absorbance vzorkovacího plynu při osvětlení o vlnové délce 426nm. Měření probíhá buď v reálném čase metodou MAINSTREAM, kdy je přidán mezikus mezi orotracheální kanylu (OTK) a ventilační okruh - zvětšuje tedy částečně mrtvý prostor, ovšem je bez prodlevy hoto typu klinické otázky je: Jaké odborné poznatky byly publikovány k tématu kraniotrauma?. Nicméně, ve zdravotnictví většinou potřebujeme najít odpověď na specifickou otázku (např. o diagnostickém, terapeutickém či léčebném postupu), abychom ji mohli použít v praxi

Odborné téma - ZACHRANNASLUZBA

Zraková rehabilitace probíhá obvykle denně (1-3x 30 minut) v rámci lázeňských programů, poté klienti mohou v programu pokračovat ambulantní formou 1-2x měsíčně á 60 minut. Terapie trvá max. 2 roky. Čím dříve po objevení problémů (po úraze, operaci nádoru, cévní mozkové příhodě atd.) je terapie zahájena, tím je. Dětská ergoterapie. Publikoval admin v 16 června, 2021 16 června, 2021. vhodná pro děti se speciálními potřebami, jako např. s Dg.: Vývojová dysfázie. Dyspraxie. Porucha senzorického procesování. Porucha autistického spektra. ADHD - hyperaktivita s poruchou pozornosti. Porucha učení Jde o to, aby rodina věděla, co je čeká, když se něco stane. Komu zavolat, když něco potřebuje, kdo nejlépe pomůže. Na co má nárok a jak se k tomu dostane, aniž by to musela sama celé zjišťovat, shrnuje Stehlík. Dokument, který vychází z koncepce péče o veterány na další čtyři roky, bude hotový v půli roku 2018 Dobrý den. Včera jsem dobrala antibiotika (duracef), na ORL mi je předepsali kvůli bolesti v krku, nateklé levé mandli a bílému povlaku. Výtěr mi dělali dvakrát a pokaždé byl čistý. Po ATB bolesti přešly, ale čepy se mi stále dělají a v mandlích se mi udělaly takové krátery (viz. foto).. Je to normální a zmizí ty krátery časem nebo to bude napořád

Co je kraniotrauma? - encykloprdie

  1. Souhrn: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pacientů s vážným neurologickým deficitem, který vznikl následkem hypoxie mozku nebo kraniocerebrálního poranění. Tento deficit se obecně oznaþuje jako vigilní kóma a je definován jako stav kompletní porucha vědomí
  2. Co vše selhalo? theofylin, kortikoidy, manitol, Na 100 léčených je u 11-13 nemocných příznivý výsledek X placebu •CMP či vážné kraniotrauma v posledních 3 měsících • Mozkový infarkt v anamnéze u pacientůse současněpřítomným D
  3. ikánská republika zásuvky. Co se da vyrobit z krabice. Gigabit ethernet kabel. Kosmetický štětec. Best pc games 2019. Letadla vznik. Online school derivace. Amenhotep ii. Aktin blog. Kvantové vědomí pdf.
  4. Jedinou možnou cestou jak omezit následky úrazů hlavy je proto zatím prevence vzniku trvalého poškození mozku, s níž je ovšem samozřejmě nutné začít co nejdříve po úrazu, nejlépe ihned. - samostatný článek na téma kraniotrauma a kortikoidy je ZD
  5. Co se týče terapeutických možností, léčba hydrocefalu je většinou pouze chirurgická. Existuje přitom hned několik operačních zákroků, jejichž uplatnění závisí hlavně na tom, zda se jedná o akutní či chronickou formu onemocnění, a dále samozřejmě také na tom, co tyto zdravotní problémy zapříčinilo
  6. To, co víme bezpečně, je, že malnutrice zvyšuje letalitu, prodlužuje hojení a je zatížena vyšším počtem infekčních komplikací po operaci (4). Na druhou stranu nutriční podpora v době akutního onemocnění, a tím pooperační stav je, má řadu nezodpovězených otázek. Dosud ne
  7. Test TUG je využíván u celé řady diagnóz v dětském věku, například: dětská mozková obrna (Carey et al., 2016), spinální muskulární atrofie 3. typu (Dunaway et al., 2014), kraniotrauma (Katz-Leurer et al., 2008), Downův syndrom (Martin et al., 2017), sarkom na dolní končetině (Marchese et al., 2006)

U intoxikace je důležitá monitorace EKG 48 až 72 hod., UPV a sedace (v případě křečí, poruchy vědomí, závažných arytmií). Oxid uhelnatý: Afinita CO k hemoglobinu je 240krát vyšší než O2. Pokud je koncentrace COHb pod 10 % (běžně u kuřáků), nejsou patrny známky intoxikace, pokud je COHb nad 60 %, objevuje se kóma a. Např. u příkladu z bodu 1 dochází k hyperventilaci a snižuje se hladina CO 2, který je zdrojem H 2 CO 3. Metabolická acidóza - hyperventilace plic s poklesem P CO2. Metabolická alkalóza - hypoventilace plic se vzestupem P CO2 Vznik hyperkapnie je signálem k obnovení ventilace (organismus dává přednost alkalóze před hypoxii) Dobrý den. Mám 2 roky starou jizvu na krku po operaci Laryngokely. Jizva má byt mikro ale je docela hodně viditelná a zarudlá s takovými bublinkami. Chci se zeptat jestli je nějaká mast co by na to pomohla nebo musím k plastickému lékaři. Děkuji za odpově Spontánní ventilace je zcela suficientní, SpO2 96 % na vzduchu bez viditelné dyspnoe a tachypnoe, poslech symetrický, čistý, bez vedlejších fenoménů. Oběh je stabilní s TK 130/85 torrů a lehkou tachykardií 118/min, na monitoru sinusový rytmus, prokrvení periferie v normě s rychlým kapilárním návratem

Co je to za výkon? Intubace . je výkon k zajištění průchodnosti DC, Pomocí pomůcek k tomu určených. Způsoby provedení: orotracheální (OT) Nasotracheální (u dětí,při poranění DÚ,v čelistní chirurgii apod.) Proč se provádí ? Akutní zajištění DC: Poruchy CNS - bezvědomí, kraniotrauma, intoxikace, nádory CN

Video: Kraniotrauma v rámci polytraumatu proLékaře

Význam kvalitního ošetření kraniotraumatu v přednemocniční

devastující kraniotrauma, nestabilní hrudník a viditelně narůstá objem břicha, mydriáza bez reakce, na monitoru PEA cca 35/min. • Na místě je otec dítěte, přijel pro syna/dceru, že po škole spolu pojedou na plavání. •V profesionální roli - 82 % a 91 % by KPR zahájilo •Rozhodování za osob Pokud je intoxikace dostatečná, aby způsobila déletrvající poruchu vědomí (GCS < 15 více než dvě hodiny) nebo když je dokonce GCS 13 a nelze určit, zda je příčinou kraniotrauma či intoxikace, je splněna podmínka k CT vyšetření [10]. Déletrvající pokles GCS pod 15 je však podmínka rozporuplná Inspirujte se jejím cvičením, které je i pro těhotné Odpovědi na nejčastější otázky o ekzému od nutriční specialistky a dermatoložky Je téměř jisté, že počet domácích porodů vzroste, říká o zákazu otců u porodu ředitelka České asociace dul Hlavně se z nabytého volna nezbláznit, prosí

Kraniotomie Slovník cizích slov - infoz

Kniha je v naší odborné literatuře první publikací zabývající se intenzivní péčí o děti. Některé kapitoly jsou i ve světové intenzivistické literatuře ojedinělé (intenzivní péče při dědič. poruchách metabolismu, týrané dítě, syndrom náhlého úmrtí, nozokomiální infekce, péče o dárce orgánů, chronická intenzivní a resuscitační péče, intenzivní. Jsem sobecká a líná. Jo a ještě k tomu mrcha. Jako správná mrcha jsem si našla pana podnikatele o 20 let staršího. Finance řešíme jednoduše - co je tvoje, to je moje, co je moje, do toho ti nic není. No prostě sprostě ho využívám. Je mi takhle dobře a nehodlám na tom do budoucna nic měnit Bezvědomí v garáži, intoxikace CO + diabetické koma: D2: Překotný porod v terénu - konec pánevní. Couvání podle navigace spolujezdce: Záchrana tří obětí srážky motorových člunů. Couvání podle navigace spolujezdce: D3: Úraz tří osob v lomu - páteř + kraniotrauma dítět Ergoterapeut by měl pacientovi vysvětlit jak co nejefektněji dosáhnout požadovaného cíle (např. jakým způsobem si oblék-nout tričko) s ohledem na pacientovu poruchu, jeho schopnosti a možnosti. U některých pADL je možno navrhnout určité zjed-nodušení (např. místo knoflíků použít suchý zip či gumu, př

Jedná se obvykle o kraniotrauma, hypoxicko-anoxické postižení mozku (nejčastěji po úspěšné K enterální výživě přistupujeme co nejdříve, po-kud to zdravotní stav pacienta dovolí. Úkolem sestry je příprava pomůcek k podávání výživy, orientace v dietním systému, objednávání stravy, pomoc při. b) Podání trombolytika musí být provedeno v co nejkratším časovém intervalu od přijetí pacienta do nemocnice, optimálně do 45 minut. c) Terapeutické okno pro podání systémové trom-bolýzy je možné v individuálních případech prodloužit na základě posledních dostupných informací (EUSI update 2003)

Co je moc, to je moc, aneb jak (ne)rodit (T. Tatranská) Kraniotrauma u detského pacienta (V. Magosová, Ľ. Magos) Prednášky 2015. Nehody v cestnej doprave (G (J. Kušnirák, L. Kotrusz) Činnosť SKZZ - čo bolo, je a bude IV. (M. Hudák, M. Weinciller) Novodobá história, organizácia a vývoj systému ZZS, pred a po reforme (M. Co se týče chronické žilní insuficience, je důležité svým nohám dopřát dostatek pohybu i odpočinku, vyvarovat se dlouhého stání a hlavně sezení, hlídat si váhu a hladinu cholesterolu a cukru v krvi Léčba poranění Achillovy šlachy. kraniotrauma, trauma páteře (MILS), oční poranění, kontuze srdce, možnost. postupy a metody zajišťující co nejlepší funkční zdatnost klienta. Pokud se jedná o klienty se získaným poškozením CNS, tak dle Kulišťáka (2003) na proces úpravy jejich následků působí kromě velikosti léze i mnoho dalších proměnných, jako je věk, pohlaví, lateralita, inteligence a celková osobnost jedince

Kraniotrauma je při tom odborný výraz označující vážné poranění lebky. Senior se těžce zranil při nehodě, která se udála v sobotu 27. října kolem půl čtvrté odpolední. Podle výpovědi osádky auta, s níž se v ten den muž na kole srazil, jel po ulici Opavská v Dolním Benešově ve směru na Kravaře, a to v levém. Toto téma jsem si vybrala proto, že obor intenzivní pée je pro mě velice zajímavý, neboť je zde široké spektrum pacientů a jejich diagnóz. Tomuto oboru bych se po dokonení studia ráda věnovala, a proto bych chtěla touto prací nejen sobě, ale i veřejnosti přiblížit, co taková práce v intenzivní péi obnáší Pacient má copd, pro hypoxemické resp. Selhání po výkonu zůstavá ventilovaný. Pacient má kraniotrauma, tedy poruchu vědomí s poruchou průchodnosti dýchacích cest. Asi laicky chápu, že j95 se týká situace, kdy je na vině čistě operace a její komplikace (nebo anestezie) a j96 všech Číst vice

Umělá plicní ventilace - WikiSkript

V zadávací dokumentaci je uvedeno: Elektrická nemocniční lůžka jsou určena pro pacienty hospitalizované na standardních i specializovaných odděleních a dále pak, že se jedná zejména o pacienty po cévní mozkové příhodě (CMP), spinální pacienty (paraplegie, tetraplegie), polytrauma, kraniotrauma Jaký je efekt hyperbarické oxygenoterapie (HBO) při léčbě otravu CO. Dedikováno projektu IGA UP_FZV_2013. METODIKA c) Vyhledání literatury - rešerše: Příprava rešeršní strategie. kraniotrauma, intrakraniální tlak, úroveň vědomí, edém mozku balance). Existují různé definice a pohledy na to, co je to rovnováha. Důležitý je rytmus, harmonie, proměnlivost, pořadí a organizace (Krivošíková, 2011). Aktivit je potře-ba mít správné množství a správnou variaci dle schop-ností, zájmů, věku, pohlaví a role klienta. Za rovnováh K dnešnímu dni jich je přes 100. Ale kniha měla pobavit, ukázat cestu a i svým dílem přispět z výtěžku jiným. A tady je ještě velký prostor na zlepšení. Stále máme kolem 250 knih, co si mohou najít svého majitele. A už nám dochází síly, čas a nápady, jak čtenáře najít a oslovit padech je však rychlá adekvátní reakce a koordinova-né úsilí multidisciplinárního týmu pro optimalizaci šance na přežití jak matky, tak i plodu zcela zásadní. terem a závažností poranění (kraniotrauma, hrudní a abdominální trauma, fraktury pánve a končetin

Kraniotrauma definice, otřes mozku (commotio cerebri

U Lechovic na Znojemsku v pátek večer havarovalo auto s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem. Policejní mluvčí potvrdil, že ministr je mezi zraněnými. Mluvčí ministerstva později upřesnila, že Zaorálkovo zranění je lehké a po převozu do brněnské nemocnice byl propuštěn do domácího ošetření. Podle informací iDNES.cz utrpěl Zaorálek otřes mozku Meningokoková meningitida je jednou z forem invazivních meningokokových onemocnění (IMO), která patří mezi nejdramatičtěji probíhající infekční onemocnění. Byla odebrána hemokultura, podány cefotaxim (3 g co 6 h i.v.) a herpesin Kraniotrauma nebo neuroinfekt tak mohou perakutně vést k fatálnímu konci. Při.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně motodlah a jejich zapůjčení či prodeji nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech. Jiří Brátka - Tel: +420 602 112 602, E-mail: bratka@rehasport.cz. Jan Kalista - Tel: +420 775 096 009, E-mail: jan@rehasport.cz Biochemik Trnka: Nepotřebujeme neregistrované vakcíny. Hlavní problém je distribuce těch, co máme Podle údajů ministerstva zdravotnictví máme čtvrt milionu nevyočkovaných dávek, takže to nevypadá, že by byl problémem nedostatek, kritizuje logistiku Trnka

MEDICAL TRIBUNE CZ > Nová doporučení pro intravenózní

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě Likvorea - likvorea je výtok mozkomíšního mok, který je způsoben patologickou komunikací mezi nitrolebním (subarachnoideálním) prostorem a dutinou nosní. Může vzniknout buď samovolně, po předchozí operaci nebo úrazem. Léčba likvorey spočívá v nalezení této komunikace a dutině nosní a její uzavření (umělým Sama si bohužel stále nestoupne, pouze s dopomocí druhých. Neustále tedy jezdíme po rehabilitacích, lázních až 4x ročně se speciálním programem, kde musí Natálka cvičit hodinu a půl denně plus procedury. Vše je bohužel od nás velice daleko, jak Brněnská nemocnice, tak Sanatoria Klimkovice Ostrava

Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Rostlinky jsem raději přihnojil hnojivem rozpouštějícím se ve vodě, to taky nevím, zda je dobře. Děkuji za odpověď 0 03.07.2012 21:54 LMI [6] - Premena džungle na lúk nebo vás jenom zajímá, co je nového v ERGO Aktivu, tak je toto číslo HANDY& APa právě pro vás. Mám opravdovou radost, že váš počet neustále roste. Jsou mezi vámi odborníci nejen z neurorehabilitační praxe, rodinní příslušníci osob se získaným poškozením mozku, bývalí, stávající (a možná i budoucí) klienti našeh Co je nutné dodržet. Bez testu hrozí pokuta až deset tisíc. Srážka čtyř aut u Lipníku: na místě sedm zraněných, nejvážněji dítě Dítě utrpělo těžké kraniotrauma. Letecká záchranka se postarala o nezletilého pacienta, který utrpěl těžké kraniotrauma a musel být převeden na umělou plicní ventilaci

pacient, kraniotrauma -prevence dysekvilibračního sy - Uremie 36 ( uremické komplikace)-vyčerpání konzerv.terapie - Hyperkalemie 6.5mmol/l ev. ekg změny - Acidosa pH≤ 7.15 - Intoxikace eliminovatelnými toxiny - Hyperammonémie - Nekontrolovatelná hypertermie. Řízené ohřívání při hypotermii - Oligo. kraniotrauma, polytrauma. Normometabolismus - intoxikace jaterní cirhóza. Hypometabolismus - hypotermie ↓funkce štítné žlázy sedace anestézie intoxikace hladovění. Termický efekt stravy (TES): Samotná strava potřebuje energii na to, aby mohla být strávená. TES představuje energii, která je potřebná ke zpracování. Až 55% pacientů má zároveň diagnostikováno poranění orgánů dutiny břišní, u 40% pacientů je prokázáno poranění hrudníku, 20% nitrolebních traumat je sdruženo s poraněním končetin. Fraktury páteře doprovázejí trauma mozku ve 4-5% případů, etážově se koncentrují především do oblasti krční páteře (C 1-3) (1) kardiolipin je antigen v povrchové membráně treponemy . Neurolues - diagnostika kraniotrauma 2012( kontuze biF) terapie-zahájit co nejdříve - ATB již v sanit.

Mezinárodní klasifikace nemocí. Číselník diagnóz koresponduje s desátou revizí mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, která je garantovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky. platnost od 01. 01 je klidné, má lehce sušší sliznice, v dutině ústní je pokousán na bukální sliznici. Dýchání je čisté, kraniotrauma, tu-mor či jiná ložisková léze, intoxikace Laboratoř po přijetí: FW 2/7, hemoglobin 174, hematokrit 0,493, trombocyty 267 × 109/l Dobrý den. Mám 2 roky starou jizvu na krku po operaci Laryngokely. Jizva má byt mikro ale je docela hodně viditelná a zarudlá s takovými bublinkami. Chci se zeptat jestli je nějaká mast co by na to pomohla nebo musím k plastickému lékaři. Děkuji za odpově Trombolýza se využívá mj. k léčbě ischemické cévní mozkové příhody, tedy mozkového infarktu či chcete-li iktu. Je to intravenózní trombolytická léčba rekombinantním tkáňovým aktivátorem plasminogenu (rtPA 0,9 mg/kg tělesné hmotnosti), podávaným pacientům s akutním mozkovým infarktem do 3 hodin po začátku příhody (některé zdroje uvádí až 4,5 hodiny), je. visit, ale většina je z důvodu minimal či minor head trauma. K fatálnímu mozkovému poranění dochází přibližně v 10 % případů. Ti, co kraniotrauma přežijí (90 %), asi v 5-10 % případů trpí neurologickým deficitem různého stupně. Dělení traumatických změ kraniotrauma S06.X míšní léze G82.X polytraumata T00 - T09 popáleniny T20 -T32 malignity -TNM klasifikace CXX.X CMP I60-I64, I69, G81.1, G81.9 izolace Z29.0 CHOPN J44.X srdeční selhání I50.X trombofilie D68.X peripartálnístavy OXX.X, P92, B9