Home

Zápis matematických vzorců

Nápověda:Matematické vzorce - Wikipedi

OpenOffice.org Math. Převeďte tento zápis vzorce (obyčejný text) na objekt aplikace OpenOffice.org Math. Text zápisu vzorce: a sup 2 + b sup 2 = (a - b)(a + b) 4. Provedené změny v dokumentu uložte a zavřete dokument. # F1 = B 2 F3 1 5 C B :T ; = = 0 + Í @= J cos J è T. + > J sin J è T. A » J = 1 Řešen 5 Grafické objekty Příklad 7 Word 2010 OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Kateřina Slaninová TÉMA: Vkládání rovnic a matematických zápisů V praxi se často setkáváme s nutností zápisu matematických vzorců a rovnic dle konvenčního zápisu.Studenti se s nimi setkají při psaní seminárních, později diplomových prací Pro spoustu údajů je potřeba napsat nějaký ten vzoreček nebo vztah. Někdy stačí napsat vztah normálním textem, ale jakmile je trochu složitější, je třeba to udělat trochu jinak. Vzorec se zapisuje ve formátu programu TeX mezi značky <math> a </math>, např. <math>x = y^2</math> vytvoří zápis x = y 2 {\displaystyle x=y^{2}}. U každého vzorce musí být popis toho, co jednotlivé proměnné, případně další netriviální, nebo nějak zvláštně užité symboly.

E-learning TUL: Možnost zápisu matematických vzorc

Editoru vzorců aktivujeme pomocí Vložit Objekt Vzorec. Opět zapíšeme vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice a b b ac x 2 2 4 1,2 . Pomocí editoru rovnic tvoříme vždy celý vzorec, nejen část, kterou neumíme jinak. O psaní mezer se nemusíme starat, ty si editor rovnic upravuje sám Možnost zápisu matematických vzorců. autor Igor Kopetschke - Pondělí, 22. duben 2013, 11.34. Počet odpovědí: 0. Zprovoznili jsme v editoru možnost zápisů matematických vzorců. V ikoně editoru přibyla ikonka Editor rovnic (v posledním řádku uprostřed) Matematické vzorce (LaTeX) Pro spoustu údajů je potřeba napsat nějaký ten vzoreček nebo vztah. Někdy stačí napsat vztah normálním textem, ale jakmile je trochu složitější, je třeba to udělat trochu jinak. Vzorec se zapisuje ve formátu programu TeX mezi značky <math> a </math>, např. <math>x = y^2</math> vytvoří zápis. Jazyk HTML obsahuje řadu prvků pro zápis vzorců (matematických, chemických, ). Podpora ze strany prohlížecích programů je prozatím velmi malá a standardizace prvků není definitivní. vymezen Potřebovala jsem funkci, která mi vrátí číslo v matematickém formátu vhodném například pro zápis do matematických vzorců ve formátu HTML. Vytvořila jsem si pro tento účel funkci, která přidá oddělovače tisíců, desetinnou tečku čísla float nahradí desetinnou čárkou a dále ponechá příslušná desetinná místa aniž by stanovila či měnila jejich počet

Matematické vzorce (LaTeX) - Wikisofi

 1. Staženo. Profesionální editor různých matematických vzorců a rovnic. Všechny zapsané vzorce lze uložit do grafických formátů EPS, GIF a WMF nebo je vkládat přímo do textových editorů. Program se i pomocí doplňků integruje přímo do editoru MS Word
 2. Nefungující zápis matematických vzorců. autor René Camfrla - Úterý, 1. říjen 2013, 01.40. Počet odpovědí: 1. Nezobrazují se mi matematické vzorce. Používáme Moodle 2.2. Tex zápis je aktivován v moodlu, kurzu i konkrétním testu. Soubory ve složce tex mají mod 775. Ve složce moodledata je složka tex v modu 777
 3. Psaní matematických vzorců v LibreOffice. Tento návod je už hodně zastaralý, aktuální najdete na webu LibreOffice. LibreOffice je kancelářský balík založený na OpenOffice, jde o free alternativu MS Office. V tomto článku bych se chtěl věnovat psaní matematických vzorců v tomto balíku. Slouží k tomu modul LibreOffice.
 4. árních, později diplomových prací. Zadán
 5. Panel vzorců - Calc jako kalkulačka. Pro zápis vzorců slouží v Calcu Panel vzorců, který je umístěn v horní části obrazovky nad listem. Pokud Panel vzorců na monitoru nemáte, zobrazíte si ho z hlavního menu volbou Zobrazit-Panely nástrojů-Panel vzorců. Na panelu vzorců vidíte celkem pět položek
 6. Objevily se návrhy na rozšíření HTML (tehdy HTML 3.0) o nové elementy, umožňující formátování vzorců. Později se ujasnilo, že by měl vzniknout obecný mechanismus (XML) a zápis vzorců by měl být jednou z jeho podmnožin. Nakonec vznikl MathML - Mathematical Markup Language - matematický značkovací jazyk, podmnožina XML. Jde o značkovací jazyk podobný svou strukturou HTML

HTML - Vzorce - Sweb

Možnost zápisu matematických vzorců. Napisane przez: Igor Kopetschke ( poniedziałek, 22 kwiecień 2013, 11:34 ) Liczba odpowiedzi: 0. Zprovoznili jsme v editoru možnost zápisů matematických vzorců. V ikoně editoru přibyla ikonka Editor rovnic (v posledním řádku uprostřed). Kliknutím na něj se zobrazí požadavek na spuštění. reportuje výsledky, ale jejich hlubší rozbor a diskuze se spíše omezuje na obecné závěry. Zápis matematických vzorců není přesné. Reportování výsledků ve formě odkazu na graf není dostatečné, chybí rozsáhlejší komentář v textu. Věcná diskuz Jak na Excel (Word, PowerPoint, Access,) Znak = vepsat z klávesnice, pro zápis matice použít tlačítko Závorky/Hranaté závorky, místo prvků matice jsou opět uvedeny symboly pro vepsání obsahu. Tyto symboly přepsat pomocí tlačítek Formátování/Maticový zásobník , do vzorce se vepíše příkaz matrix{}, uvnitř složených závorek se opět nacházejí symboly pro vepsání obsahu

JsMath nabízí kromě samotného vykreslení matematických vzorců také možnost zobrazit původní TeXový zápis. Po dvojitém kliknutí na libovolný výraz se zobrazí okno s TeXovým zápisem daného výrazu a je možné celý výraz nebo jeho část zkopírovat do schránky pro další použití Základní dovedností potřebnou pro práci s tabulkovým procesorem je zvládnutí zápisu matematických vzorců a funkcí. Dnes si přiblížíme práci se vzorci. Nejprve se naučíte, jak zapsat a provést jednoduché výpočty, takže Calc vám nahradí kalkulačku. Potom se naučíte pracovat s proměnnými a dokážete tak vytvořit a zapsat obecný vzorec XML aplikace pro publikaci matematických vzorců na Webu. Tato diplomová práce se zabývá úkolem návrhu a implementace WYSIWYG editoru pro tento matema-tický značkovací jazyk. Editor bude jak samostatnou aplikací, tak i apletem, který bude možné vystavit na web a komunikovat s ním. K vytvoření aplikace byl použi Logická stavba práce je solidní. Co se textu týče, studentovi bych vytkl sazbu a zápis matematických vzorců. Některé parametry vzorců nejsou popsané, což ztěžuje srozumitelnost textu. Pokud vzorce obsahují diakritiku je zapsána odlišným fontem, což kazí jinak dobrý estetický dojem z práce. V příloz Clipboard.cz je jednoduchý nástroj pro online ukládání textů. Podporuje zápis syntaxí Texy!, umožňuje ukládat zdrojové kódy v různých jazycích a dovoluje i zápis matematických vzorců v syntaxi známé z TeX-u, které převede na jejich odpovídající grafický zápis

Mathematical Markup Language (MathML, česky matematický značkovací jazyk) je součástí dokumentů konsorcia W3C (World Wide Web Consortium) jako podmnožina jazyka XML pro zápis matematických a příbuzných vzorců.. Specifikace verze 1.01 byla uveřejněna v červenci 1999 a v únoru 2001 se objevila verze 2.0. V listopadu 2003 bylo zveřejněno druhé vydání MathML verze 2.0 a. Řada různých populárních webů (mj. wikisoftware MediaWiki, na které je postavena Wikipedie), podporuje přinejmenším zápis matematických vzorců v LaTeXu, takže pokud vás k LaTeXu přivedla možnost pěkné matematické sazby, můžete začít odtud složitějších matematických vzorců. 1. Uvedení matematického vzorce jako vypočítaná hodnota objektu - přímý zápis kódu metody V naší nabídce na str. 68 v kapitole 2.2.1.2 - Správa objektů je uvedena možnost doplnění tzv. Vypočítané vlastnosti do objektu. K vypočítané vlastnosti se navazuje odpovídající metoda. software, u kterého je propracovaná podpora sazby matematických vzorců v souladu s Českou národní normou pro braillský zápis v šestibodu. Velkou výhodou BUF je možnost tisknout tzv. soutiskem. Na papíru se tak objeví nejen bodové písmo, ale i jeho vizuální latinková reprezentace čitelná lidem bez znalosti Braillova písma (4) Budeš-li vzorce potřebovat a tato notace je pro tebe nová, není třeba se učit vše kolem jazyka LaTeX, stačí ti jednoduchá pravidla pro zápis matematických vzorců. Pomůže ti např. tato nápověda z české wikipedie. Další užitečné funkce. Notebook má celou řadu vymožeností, které nám ulehčí práci s ním. Nápověd

PHP - matematický formát čísla itček

Maturitní okruh 16: TABULKOVÝ PROCESOR tabulkový procesor je program, umožňující zpracovávání číselných údajů zápis číselných údajů, výpočty a grafické znázorňování tabulkové procesory umožňují provádět výpočty na základě námi zadaných matematických vzorců nebo předdefinovaných funkcí nástroj pro vytváření statistik a analýz zpracovávání. Pro řadu studentů a jiných uživatelů je tvorba matematických, statistických, geometrických a jiných vzorečků na počítači stále velkou neznámou. Je to přitom škoda. Počítač vám s tím mile rád pomůže. Buď v některé desktopové aplikaci (Word, Writer), nebo přímo na webu - v Google Docs

MathType - ihned zdarma ke stažení - Slunečnice

Word 2013: Tvorba matematických vzorců pomocí editoru rovnic 19.9.2014, Ing. Marek Laurenčík, Zdroj: Verlag Dashöfer. Editor rovnic je součástí celého kompletu Microsoft Office. Můžete jej pro tvorbu vzorců využít kromě Wordu 2013 také v Excelu nebo PowerPointu AxMath je přehledný a interaktivní WYSIWYG editor pro zápis i výpočet matematických výrazů. Součástí programu několik nejpoužívanějších matematických funkcí, podpora LaTeX kódování a automatického výpočtu vzorců. Program nabízí velké množství matematických symbolů a podporována je integrace s Microsoft Word Tady je vaše nejžádaně požadovaná syntaxe matematických rovnic LaTeX. K dispozici pro předplatitele ve verzi 1707 (build 8326.2058) a novější. Vložení předdefinované rovnice Zápis nové rovnice Úprava rovnic Rukopisné rovnic

V horním řádku panelu nástrojů Rovnice je možné zvolit více než 150 matematických symbolů. Z dolního řádku panelu můžete vybrat různé šablony nebo rámy, které obsahují symboly jako zlomky, integrály nebo sumy. Potřebujete-li nápovědu, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz Témata nápovědy pro Editor rovnic. Při matematických výpočtech často narazíme na odmocniny čísel. Pro úpravy matematických výrazů, které obsahují odmocniny je zapotřebí znalost vzorců pro úpravy odmocnin.Vzorce jsou zobrazeny v následujícím přehledu

K provádění základních matematických operací, jako je sčítání, odčítání, násobení nebo dělení, kombinování čísel a vytváření číselných výsledků slouží následující aritmetické operátory. jakým zlepšují srozumitelnost zápisu a usnadňují pochopení vzorců Přehled vzorců pro obsahy, obvody, objemy a povrchy : Zajímavé úlohy : Matematické hlavolamy : Zadání minulých ročníků matematických olympiád s řešením : Zadání minulých ročníků Matematického klokana s řešením a rozbory : Pikomat (matematická korespondenční soutěž) - archív příkladů a řešen 4) Sazba matematických vzorců v prostředí OpenOffice.org Math (1 h) Jako rozšiřující téma ukázat studentům možnost zápisu matematických vzorců v symbolickém značkovacím jazyce na příkladu editoru vzorců OpenOffice.org Math (jde v podstatě o předstupeň sazby matematických vzorců v typografickém systému LaTeX) Potřebovala jsem funkci, která mi vrátí číslo v matematickém formátu vhodném například pro zápis do matematických vzorců ve formátu HTML.. Vytvořila jsem si pro tento účel funkci, která přidá oddělovače tisíců, desetinnou tečku čísla float nahradí desetinnou čárkou a dále ponechá příslušná desetinná místa aniž by stanovila či měnila jejich počet

Google Chrome 24..1312.52. Podpora MathML tedy nově umožní zápis, v konečné verzi hezky vypadajících, vzorců přímo v textovém editoru pomocí speciálních značek.Jako drobná překážka pro větší rozšíření této metody zápisu se však může jevit fakt, že MathML stále nepodporuje Internet Explorer, a to ani ve verzi 10 Příklady chemických vzorců I když je hlavním účelem aplikace LibreOffice Math vytváření matematických vzorců, lze ji také využít k zápisu chemických vzorců. V nich jsou však chemické symboly běžně zapisovány velkými písmeny a běžným písmem, nikoliv kurzívou Historie. Psaní matematických vzorců na klávesnici nikdy nebylo jednoduché. Do vzniku Unicode většinou chyběly základní symboly jako × nabo √ a na jakékoli zápisy, které vyžadovaly zmenšování písma nebo vertikální umisťování textu, jako například zlomky či exponenty, byly zapotřebí různé podivné triky OpenOffice.math je součástí balíku OpenOffice a slouží k zápisu matematických vzorců, rovnic, množinových relací Jeho výhodou oproti balíku Equation v Microsoft Office je jeho jednoduchost a rychlost zápisu matematických formulí. Uživatel programu je při psan

Závorky matematické, znaky (, ) (okrouhlé závorky), [, ] (lomené závorky), {, } (složené závorky), , > (úhlové závorky) používané v zápisu matematických vzorců.Udávají pořadí matematických operací nebo slouží k zápisu intervalu, souřadnic bodu a podobně V zápise vzorců můžeme používat pouze ASCII znaky - všechny jiné znaky (např. diakritiku) musíme zapisovat jako entity TeXu. Podporovaná je pouze omezená část ze všech možností TeXu (protože předtím ten náš zdroj ještě zpracuje externí validátor a konvertor mw:Texvc 1. Klikněte na li­bovolný snímek vaší pre­zen­tace, kam chcete vložit matematic­kou for­muli. 2. Karta Vložení > Rov­nice > Rukopisná rov­nice. 3. Power­Point otevře editor pro zápis matematic­kého vzor­ce rukou. Můžete využít myš, stylus nebo dotykovou ob­razov­ku. 4 Podporuje zápis syntaxí Texy!, umožňuje ukládat zdrojové kódy v různých jazycích a dovoluje i zápis matematických vzorců v syntaxi známé z TeX-u, které převede na jejich odpovídající grafický zápis. K jeho používání se nemusíte nikam registrovat ani nemusíte nic platit.. Služba Clipboard.cz je jednoduchý nástroj pro online ukládání textů. Podporuje zápis syntaxí Texy, umožňuje ukládat zdrojové kódy v různých jazycích a dovoluje i zápis matematických vzorců známé z prostředí TeX, které převede na jejich odpovídající grafický zápis

Moodle česky: Nefungující zápis matematických vzorc

Pro zápis matematických vzorců jsem použil program MathType 6.9. Všechny níže uvedené výpočty, hodnoty a grafy jsem vytvořil za pomoci programů: Paleontological statistics software (PAST) 2.15, Microsoft Excel 2010 a Statistica 7.0. Tabulky jsou vytvořeny pouze v programu Mircosoft Exce Při definici matematických vzorců v Autodesk Inventoru je nutné správně definovat celý vzorec. První, velmi důležité hledisko je možnost zápisu pouze do jediného řádku. Tento řádek není možné použít pro definici vzorců pod sebou a je tedy nutné dbát zvlášť na správné rozložení závorek v definovaném vzorci popisuje způsob zápisu matematických vzorců a pravidla pro jejich relevantní zápis do buněk v Excelu. Součástí DUMu jsou úkoly k procvičování. Řešení úkolů je v souboru Rovnice.xls. Materiál lze inovativně využít i pro e-learning. metodika: viz metodický list VY_32_INOVACE_07205ml.pdf datum tvorby: 16.2.201 Další článek, ve kterém budeme pokračovat ve výkladu specifikace MathML 3.0, která, jak už bylo řečeno v minulých dílech, slouží pro zobrazování matematických vzorců ve webovém dokumentu. Minule jsme si vysvětlili pár základních tagů, pro zápis jednodušších rovnic. Dnes. Základem této webové aplikace je publikace RNDr. Wandy GONZÚROVÉ Příručka pro přepis černotisku do bodového písma (1. vydání. Praha: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, 1997). Obsahuje českou kodifikaci brailleského zápisu především matematických, fyzikálních a chemických textů

Smyslové vnímání matematických vzorců. Zatímco matematický zápis je grafický a dvoudimenzionální, Braille a všechny nástroje zajišťující přístup nevidomého k dokumentům předkládají prostý lineární text Opera 9.5 také přichází s podporou MathML, což je matematický značkovací jazyk, umožňující zápis matematických vzorců. MathML je zanesen v dokumentech mezinárodního konsorcia W3C. Další novinkou je podpora pro XSLT funkci document(). XSLT je XML jazyk umožňující převádění XML dokumentů do jiných datových formátů využití řádku vzorců - úvodní znak =. odkazy na hodnoty buněk se zadávají výběrem buněk. funkce se vybírají ze seznamu funkcí. zadání se ukončuje potvrzením <ENTER> Nejužitečnější slovník češtiny na světě: skloňování, časování, významy, synonyma, ukázkové věty

XML - příklady aplikací. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 5, s. 3-6. V předchozím čísle Zpravodaje jsme nastínili základní charakteristiku jazyka XML. Dnes se zaměříme na možnosti praktického využití této technologie v různých oblastech lidské činnosti. V současnosti už existují stovky aplikací a. AAmath je program, který čte na vstupu zápis matematických vzorců a ve výsledku dává tyto vzorce vykreslené pomocí ASCII-art. Takto vyrenderované vzorce se dají dobře použít k posílnání napříč IM proramem, IRC, nebo umístěním na web, protože moc prohlížečů zatím MathML nepodporuje Režim Document Mode poskytuje přehlednější zápis příkazů a matematických vzorců bez přebytečných symbolů. Při otevření nového souboru z NÁSTROJOVÉ LIŠTY je automaticky spuštěn právě tento režim, jinak je možné jej též otevřít z hlavního menu v položce File > New nebo současným stisknutím kláves Ctrl a N Nejen textem živ je člověk, někdy je potřeba víc než jen napsat prostý odstavec. Specifikace na zápis a vykreslování matematických rovnic a výpočtů MathML 3.0 je již nějakou dobu na světě, do širšího povědomí se začíná dostávat až v současné době, kdy pomalu začíná zesilovat jeho podpora v prohlížečích Mezi tím si samozřejmě své místo našla např. i technická dokumentace nebo značky pro zápis matematických vzorců. Velkou výhodou XML je to, že v jednom dokumentu můžeme používat najednou nezávisle na sobě několik druhů značkovaní díky tzv

Psaní matematických vzorců v LibreOffice - Web o chemii

Vkládání matematických vzorců [editovat zdroj] Do stránky je možné vkládat matematické vzorce pomocí značky math: <math> </math> Dovnitř značek vložíte kód, který je následně převeden na matematický vzorec. Běžné znaky jako písmena a čísla se zapisují dovnitř značky normálně Zákonitosti vzorců v Excelu. Vzorce se zadávají do buňky stejně jako číslo nebo text. Vzorec se zobrazuje v poli vzorců, kde se dá také jednoduše opravovat. Vzorec musí začínat vždy znakem rovnítka. Vzorec se tvoří na základě matematických zákonitostí. Excel zobrazuje v buňce jenom výsledek a v poli vzorců vzorec

Práce s MS Word 2010 - Multimediální příručka Vkládání

Počítáme v programu Calc - základy práce - Linux E X P R E

 1. matematické vzorce 1.2 download - matematické rovnice je k dispozici v obchodě bezplatná aplikace, která se skládá z esenciálního matematických vzorc
 2. Zápis jednoduchých vzorců (pomocí matematických operátorů) Kopírování matematických vzorců (pojem relativní adresování) Funkce AutoSum (sčítání bloku buněk ve sloupci nebo řádce) Výpočty v tabulce, použití některých předdefinovaných funkcí
 3. Zápis matematických výrazů v Braillově písmu8. 4. Přehled nástrojů pro čtení a zápis matematiky8. 4.1. Pichtův psací stroj8. 4.2. BlinMoose9. 4.3. Lambda10. 4.4. TeX a LaTeX13 příručka je primárně určena středoškolským a vysokoškolským studentům matematických, přírodovědných a technických oborů..
 4. ologii a syntaxi pro zápis matematických vzorců. Je to dáno historickým vývojem a tyto programy používají odlišnou normu, vhodnou pro zápis vzorců v textové podobě (jde o sázecí programy typu TEX, algebraické systémy typu Derive, grafické kalkulačky, programovací jazyky jako Pascal apod.
 5. matematických vzorců Jakmile zadáme vzorec pomocí značkovacího jazyka v editoru vzorců, objeví se náhled vzorce v okně náhledu. Náhled se zobrazuje i během psaní vzorce. V levé části programu se zobrazí postranní lišta prvků. Zapnout nebo vypnout lištu můžeme v hlavní nabídce v položce Prvky
 6. Při vytváření vzorců můžete také použít kterékoli z předdefinovaných matematických funkcí z Numbers. K dispozici je přes 250 funkcí pro různé účely včetně statistických, inženýrských nebo finančních, přičemž některé z nich načítají údaje na dálku přes internet
Psaní matematických vzorců v LibreOffice – Web o chemiiDatový kurz PyLadies: Základy práce s Jupyter Notebookem

Výrazy s proměnnou, zápis slovního textu pomocí výrazů Mnohočleny a početní operace s nimi (sčítání, odčítání a násobení) Kružnice Kruh Leden 16 Žák provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti Definice a praxe • tabulkový procesor je program, který zpracovává číselné údaje • nástroj pro vytváření statistik a analýz • zápis číselných údajů, výpočty a grafické znázorňování • tp umožňují provádět výpočty námi zadaných matematických vzorců nebo předdefinovaných funkcí • zpracovávání ekonomických informacípředdefinované.

Objem válce příklady, válec - objem, povrch, slovní úlohyPříručka pro přepis černotisku do bodového písma

Příručka zahrnuje nejdůležitější definice,věty a metody ze základních oborů užité matematiky, přičemž zvláštní pozornost je věnována výběru matematických vzorců a ilustrativním řešením příkladů. Fyzický popis: 832 s V řádku vzorců je ve všech buňkách oblasti, kam byly uloženy výsledky vzorce, vidět stejný zápis. Na rozdíl od běžných vzorců je zápis uzavřen do složených závorek, což signalizuje maticový vzorec, např. ={B4:B7+D4:D7

Matematika v prezentaciRovnice vzorce — kvadratické rovnice

832 stran, 473 obrázků. Nejdůležitější definice, věty a metody ze zákl. oborů užité matematiky. zvláštní pozornost je věnována výběru matematických vzorců a il -vedeme žáky k osvojování si nezbytných matematických vzorců a algoritmů -učíme žáky užívat matematické pojmy, pracovat s matematickými symboly, třídit fakta -směřujeme žáky k aktivní práci s texem učebnice, k vyhledávání potřebných informac Znáš programy pro zápis matematických vzorců? 21. Můžeme ve wordu psát matematické vzorce? Pokud ano, co si musím spustit? 22. Jaký on-line kanceklářský systém na webu znáš? 23. Vyjmenuj výhody webového kancelářského systému.. zápis jednoduchých vzorců (pomocí matematických operátorů), kopírování matematických vzorců (pojem relativní adresování), funkce AutoSum (sčítání bloku buněk ve sloupci nebo řádce). Výpočty v tabulce, použití některých předdefinovaných funkcí: opakování výpočtů v tabulce pomocí matematických operátorů Méně to již platí o zápisu matematických vzorců, jejich velikost se často mění. Po odborné stránce by bylo dobré rozlišovat mezi pojmy funkce a graf funkce (např. nadpis 1. 2. na str. 12 nahoře). Někdy vadí trochu naivní jazyk, který by patřil d