Home

Vlastnosti zesilovače

Vlastnosti operačního zesilovače Operační zesilovač (OZ) pracuje téměř výhradně se zpětnou vazbou, vedenou z výstupu zpět na vstup. Je to obvykle záporná zpětná vazba, která zmenšuje zesílení Operační zesilovače, vlastnosti, napájení, zákl. zapojení. Publikováno 3. 2. 2012. 2. Operační zesilovač (zkratka OZ) je univerzální stejnosměrný zesilovací analogový elektronický obvod, jenž je základním prvkem analogových elektronických systémů. Operační zesilovač je často v praxi a pro výpočty nahrazován. Toto měření průkazně odhalí dynamické vlastnosti zesilovače. (pozn.: Jestliže mluvíme o dynamických signálech, znamená to defakto schopnost přenést jemné hudební detaily.) Celkově zohledňuje, jak dobře byl konstruktérem zvolen kompromis mezi rychlostí a stabilitou

[1] Ladislav Piroha, Konstrukce a vlastnosti nízkofrekvenčního elektronkového zesilovače, bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky, Brno 2016 [2] Elektronkové zesilovače [online], [cit.2017-12-04], dostupné z www.smtplus.c dynamické vlastnosti. Pro zesilovač v zapojení se společným emitorem jsou v porovnání se zapojením se společnou bází charakteristické tyto vlastnosti: napěťové zasílení je stejně velké 100-1000, obrací fázi napětí o 180°. podstatně větší proudové zesílení v rozsahu 20-200. podstatně vyšší výkonové zeslení. Vlastnosti zesilovače rovněž vystihuje i závislost zisku (zesílení) na přenášeném kmitočtu, tzv.: šířka pásma (lineární zkreslení). Je to kmitočtový rozsah v němž nepoklesne zisk zesilovače o více než 3dB (asi 29%) proti zisku na referenčním kmitočtu (obr.2) Téma: Zesilovače - vlastnosti a parametry. autor: kazzatel. Zesilovače a pomalá impulzní odezva Zesilovače poskytují tím kvalitnější zvuk, čím širší kmitočtové pásmo dovedou přenést v neslyšitelné nadzvukové oblasti a čím účinněji potlačují obtížné nežádoucí rezonance a překmity připojených reproduktorů.

Vlastnosti operačního zesilovače - Web o chemii

Saunové reproduktory a audio systém- vhkosti a teplu

zesilovače ve třídě D typového označení ADAU1592 doplněný o výstupní filtry, napájecí a logické obvody nezbytné pro jeho funkci. Přípravek obsahuje dvě LED diody k indikaci vnitřního stavu. Dioda D12 slouží k indikaci překročení přípustné teploty čipu. Při jejím rozsvícen Vlastnosti • menší zkreslení signálu než ve třídě B • používaný v koncových stupních nf zesilovačů • vyšší účinnost ve srovnání s třídou A, menší ve srovnání s třídou B Poznámka: • pro malé malésignály shodné vlastnosti jako zesilovač ve třídě A • pro velké signály se blíží vlastnostmi. Vstup a výstup zesilovače je od dalších obvodů oddělen kondenzátory, které mají malou impedanci pro zesilované střídavé napětí, ale pro stejnosměrný proud je obvod kondenzátorem přerušen. Vstup a výstup je tak pomocí kondenzátorů oddělen od zdroje stejnosměrného napětí. Obr. 22 Typy zesilovačů slabého mobilního signálu, vlastnosti repeaterů. Všechny kategorie. Všechny kategorie Zvýhodněné sety repeaterů Repeatery, zesilovače Antény Rozbočovače, slučovače Měřící technika Kabely, pigtaily Konzole Konektory, redukce Montáže a další služby Přepěťové ochrany Napájecí adaptéry Výprodej a.

Všechny zesilovače se dělí do tříd, které charakterizují jejich pracovní vlastnosti nebo princip, na kterém zesilovač funguje při konkrétním nastavení pracovního bodu. V podstatě jde o to, do jaké míry bude tranzistor v klidovém stavu (bez buzení) otevřen, případně uzavřen Operační zesilovač funguje jako diferenční napěťový zesilovač s vysokým ziskem, se stejnosměrnou vnitřní vazbou (modulární stavbou), diferenčními vstupy (invertujícím označovaným - a neinvertujícím označovaným +) a obvykle jednoduchým výstupem.. Vývody frekvenční korekce se používají k potlačení zákmitů operačního zesilovače, není-li vybaven vnitřní. programu, který umožní automatizovaně měřit vlastnosti zesilovače. Navržený program implementujte v programovém prostředí LabVIEW, otestujte, proveďte diskuzi dosažených výsledků. DOPORUČENÁ LITERATURA: [1] ASHLEY, K. L. Analog Electronics with LabVIEW, New York: Pearson Education, Inc., 200

Operační zesilovače, vlastnosti, napájení, zákl

 1. Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Zesilovače. Vybírejte si Zesilovače podle parametrů a srovnávejte ceny z internetových obchodů na Heurece
 2. Výkonový zesilovač 2 x 200 W nebo monoblok 650 W (1 000 W @ 4 ohm) 106 611,57 Kč bez DPH. 129 000,00 Kč.
 3. Marine a motoMarine a moto. Marine a moto. KMR-M506DA
 4. Nabízíme hifi zesilovače za výhodné ceny! Podívejte se na podrobnsoti a recenze. Rádi Vám poskytneme rady a tipy. V kategorii hifi zesilovače si vybere každý
 5. Nabízíme zesilovače za výhodné ceny! Podívejte se na podrobnsoti a recenze. Rádi Vám poskytneme rady a tipy. V kategorii zesilovače si vybere každý
 6. Klíčové vlastnosti. 4kanálový digitální zesilovač třídy D: Maximální výkon 400 W: 4x45 W @ 4 Ω (CEA-2006) RCA / Přímý vstup signálu (Speaker Level Input) Zapnutí / vypnutí detekcí signálu: Variabilní low a highpass filtr: Kompaktní rozměry (145 x 45 x 99 mm
 7. ály. Hranatý design pro praktickou.

Zesilovače - vlastnosti a parametry (Stránka 1) - Teorie

 1. Zpětná vazba zesilovače znamená převedení části výstupního signálu zpět na vstup. Zapojení zpětné vazby má značný vliv na vlastnosti zesilovače. Zpětných vazeb v zesilovači je několik druhů, základní rozdělení: - Kladná ZV - signál vrácený zpět na vstup se sčítá se vstupním signálem. Zvyšuj
 2. Z elektrotechnického hlediska můžeme dělit zesilovače dle použitého zesilovacího prvku a to na tranzistorové, elektronkové a integrované. V tomto článku si ale spíše vysvětlíme jednotlivé třídy zesilovačů určených do vozidel a jejich nejdůležitější vlastnosti a nastavení
 3. Obr. 1: Zesilovač třídy A /převodní charakteristika/. Z obrázku je vidět, že anodový proud teče po celou dobu kmitu; právě to je pro zesilovač ve třídě A charakteristické. Mezi jeho další podstatné vlastnosti patří: -malá účinnost, teoreticky 50%, prakticky u pentod 40÷45%, u triod 25÷30% (ve třídě A1, viz dále.
 4. Zesilovač je tedy potřeba umístit do dobře větraného místa. Typický výkon pro integrované zesilovače ve třídě A je zhruba 20-30 W na kanál při 8 Ohmech. Větší výkony jsou samozřejmě možné, ale s ohledem na provozní vlastnosti to není v praxi příliš vidět
 5. Vlastnosti diferenciálního zesilovače, které zásadně ovlivňují kvalitu snímaného signálu [upravit | editovat zdroj] vstupní impedance; činitel potlačení soufázového signálu (CMRR - Common Mode Rejection Ratio) činitel potlačení změn napájecího napětí (SVRR - Supply Voltage Rejection Ratio) šumová charakteristik

Elektronkové zesilovače, jejich vlastnosti a konstrukc

Vlastnosti: viz tabulka níže. Zesilovač v zapojení SB: Zesilovač v zapojení SB má přibližně stejné napěťové zesílení jako zesilovač v zapojení se společným emitorem, ale proudové zesílení je cca 1 (viz princip tranzistoru). Výstupní napětí je fázi se vstupním napětím Zesilovač je stabilní, protíná-li charakteristika otevřené smyčky osu 0 dB při fázovém úhlu menším než 180 °. Vliv zpětných vazeb na přenosové vlastnosti zesilovače. 1) Vliv na napěťové zesílení: Napěťové zesílení je dáno vztahem . Pro N > 1 je <, při 0 < N < 1 je >. Záporná zpětná vazba tudíž napěťové. PA03 spojuje vynikající vlastnosti stereofonního integrovaného zesilovače National Semiconductor LM4780 v co možná nejjednodušší a nejuniversálnější konstrukci, která je však maximálně vyladěna a doplněna o mnoho velmi užitečných prvků, včetně důrazu na bezpečnost. Ke zprovoznění tohoto modulu stačí pouze.

Dynamické vlastnosti zesilovače malého signálu v zapojení S

3dílná HiFi sada, sestávající z digitálního zesilovače Fenton FPL500 třídy D a dvou 3pásmových PA reproduktorů Malone PW-1022, lze používat doma i v poloprofesionálním a profesionálním prostředí.. S výkonem 2x 250 W je digitální zesilovač Fenton FPL500 schopný poskytnout potřebný sluch každému možnému hudebnímu zdroji Zesilovače bývají doplněné korekčními obvody pro rozšíření frekvenční charakteristiky na nízkých a vysokých kmitočtech. Často je také u širokopásmových zesilovačů využívána kmitočtově závislá i nezávislá záporná zpětná vazba. Základní vlastnosti VF tranzistorů: Horní mezní kmitočet se udává. Jak jsme si v druhé části teorie reprodukce zvuku naznačili zásadní vlastnosti reprosoustav jsou citlivost, příkon a impedance. O citlivosti se dá říci, že čím je vyšší, tím lépe, hodnoty citlivosti nad 92dB/m/W jsou pro domácí zesilovač výborné, nad 88db/m/W dobré, pod 84dB problematické. Pravidlo 2 SPSD - Učebnice - Elektronika I - Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti. ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit

4kanálový zesilovač třídy D. X502-1. Řada X, mono zesilovač třídy D. KAC-M1814. Kompaktní 4kanálový digitální zesilovač. KCA-RC01A. Drátový ovladač k zesilovačům X802-4 a X502-2 - nakreslí zesilovač se zpětnou vazbou a vysvětlí pojem a druhy zpětných vazeb a jejich vliv na vlastnosti zesilovače; - odečítá a vyhodnocuje údaje z měřicích přístrojů, správně interpretuje naměřené výsledky. Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč

- 1 - stŘednÍ Škola elektrotechnickÁ, ostrava, na jÍzdÁrnĚ 30, p. o. elektronika ing. pavel vylegala 200 Vybírejte z kategorie Sluchátkové zesilovače u největšího prodejce hudebních nástrojů. Expedujeme ihned. Vše skladem v e-shopu a na prodejnách. Záruka 3 roky a nejlepší služby

vlastnosti. Navrhněte zapojení vysokofrekvenčního zesilovače pro pásmo 1296 MHz s výkonem okolo 100 W. Uvažujte aplikaci hybridního zesilovače s navazující paralelní sekcí dvou zesilovačů s tranzistorem BLV958. Návrh ověřte ve vhodném obvodovém simulátoru. Navrhněte desky plošných spojů a mechanické řešení zesilovače EMOS EM440. Širokopásmový domovní zesilovač signálu EM440 zajistí dostatečný signál pro rozvody k více přijímačům. Hodí se proto do větších domácností nebo menších provozů. Zařízení pracuje v pásmech 47 až 230 MHz a 470 až 698 MHz.Zásluhou oddělení nastavení zesílení pro VHF a UHF vstupy se může vyrovnávat úroveň signálů Zesilovač Odyssey: vlastnosti a recenze. Technologie. Různé druhy domácích spotřebičů vyráběných v České republiceZSSR, pokud jde o funkčnost a design, samozřejmě moderní modely byly horší. Nicméně, pokud jde o kvalitu shromáždění, sovětské přístroje, které jsou vyráběny dnes, jsou často dokonce nadřazené. Zesilovač má důležitou funkci Auto Sense, tzn., že se dokáže sám sepnout, jakmile pozná, že se zaplo originální autorádio. Klíčové vlastnosti zesilovače Gladen RC 600c1 G2. Energetická třída D. Vysokoúrovňový vstup s funkcí Auto Sense. Kompaktní rozměry. Naklopené dutinkové terminály. Hranatý design pro praktickou. Klíčové vlastnosti HiFi zesilovače AKAI AS005RA-750B. 5.1kanálový AV přijímač s celkovým výkonem RMS 375 W. Individuální ovládání každého kanálu. Přítomnost USB portu. Se 7 DSP režimy docílíte reprodukce jako ve skutečném kině nebo koncertním sále. 2 stereo audio vstupy, audio vstup DTS / AC-3 5.1. Přehledný VFD.

Autorádio pro VW, Škoda s 7&quot; LCD, GPS, multicolor, ČESKÉ

vlastnosti, třídy, poloha a nastavení pracovního bodu,). Ovšem hlavní část této práce tvoří popis a charakteristika mnou vyrobeného zesilovače. Jedná se o NF zesilovač pracující ve třídě A s výkonovým stupněm v jednočinném zapojení. V této části podrobně popíši a vysvětlím návr Lyngdorf TDAI-1120 je streamovací zesilovač, který poskytuje maximální možnou flexibilitu. Jeho kompaktní rozměr v moderním designu umožňuje snadné umístění kdekoli v domácnosti a rozsáhlá nabídka funkcí nabízí širokou škálu možností streamování a propojení Poznámky k příkladům k procvičení (bývalé malé prezentace) Viz Příklady k procvičení: Téma 1, Téma 2. na hlavní stránce předmětu PBBEO.. Poznámky k zadáním tématu 1 (obvody s OZ se zápornou zpětnou vazbou - zesilovače, D/A převodník, integrátor, operační usměrňovač, vlastnosti reálného OZ) - Pozn_Tema_1_BBEO.pdf (100 KB, 2.11.2012 Zesilovač. O technických parametrech našich zesilovačů bychom mohli vyprávět, jsou však pouhými fakty. Zajímají nás pocity. Proto jsou zesilovače Marantz neviditelné - k hudebnímu signálu nepřidávají nic, co nebylo zamýšleno hudebníkem a udržují reproduktory pod úplnou kontrolou, aby byl zvuk přesně takový, jaký jej zamýšlel jeho tvůrce Zesilovač HERTZ HCP 4 Kód: HCP 4. Neohodnoceno Značka: HERTZ. 4 990 Kč -40 % 4 990 Kč -40 Technické vlastnosti. Typ zesilovače

HIFIroom

Jestliže bude mít zesilovač dostatečně velké zesílení, budou jeho vlastnosti dány pouze zpětnými vazbami. Na základě této skutečnosti lze zjednodušit konstrukci zesilovačů, jelikož návrh zpětných vazeb a zpětnovazebních členů je poměrně jednoduchý V 70 SE je integrovaný zesilovač poskytující špičkový výstupní výkon 2 x 70 W. Patří do stejné konstrukční skupiny jako model V 40 SE, ale dodává vyšší výkon. Vlastnosti, kterými vyniká, jsou kontrola a dynamika. V 70 SE hraje rokenrol jako rokenrol.. Vícekanálový zesilovač: popis a vlastnosti. Technologie. Téměř všichni lidé poslouchají hudbu, je to fakt. Mnozí zvykli na používání pouze hráčů, hudebních center a vestavěných zvukových karet. Zároveň očekávají od nových přístrojů téměř dokonalý zvuk. Crystal sounding je víc než možné, ale musíte si. Accuphase E-280. AVcenter.cz nabízí velký výběr zesilovačů prémiových značek: Accuphase, McIntosh, Chord electronics, Naim a dalších. Poslechové studio v Praze. Eshop a kamenný obchod Vybírejte z kategorie Sluchátkové zesilovače pro elektrické kytary u největšího prodejce hudebních nástrojů. Expedujeme ihned. Vše skladem v e-shopu a na prodejnách. Záruka 3 roky a nejlepší služby

Reproduktory Focal K2 Power ES 100 K - CarMediaLuxusní zirkoniový vosk Absolute Wax Zirconium Hard Wax

Zesilovač - Wikipedi

Maximum 180275-5G Ready. K potlačení rušení signálu pro DVB-T a DVB-T2 vysílání je ideální anténní zesilovač Maximum 180275-5G Ready, který je vytvořen i pro venkovní použití pro připevnění na stožár. Zařízení Maximum lze napájet ze set-top boxu díky svému rozsahu 5 - 24 V a nechybí regulace zesílení od 5 do 20 dB Zesilovače; Operační zesilovače. Diferenční zesilovač; Invertující zesilovač; Neinvertující zesilovač; Operační zesilovač bez zpětné vazby; Sumační zesilovač; Vlastnosti operačního zesilovače; NE555 - časovač; Výpočetní technika. Paralelní port; UART - Universal Asynchronous Serial Port (asynchronní sériový.

Vlastnosti operačních zesilovačů - Webzdarm

Tyto vlastnosti systémů jsou patrnější s narůstající poslechovou vzdáleností. Z obrázku níže je patrné, že se systémem poskytující nižší zvukovou není možné dosáhnout srozumitelnosti na velké vzdálenosti. Tyto zesilovače jsou vybaveny spínaným napájecím zdrojem, který udržuje výstupní napětí nízké. Zesilovač Pioneer GM-A3702: 2-kanálový analogový zesilovač do auta. RMS výkon je často označován jako nominální či sinusový. Je to výkon, který je zesilovač schopen produkovat po celou dobu zapojení při dané odporové zátěži Elektrické měření Elaboráty . Měření na nf předzesilovači Zadání. 1) Na nf předzesilovači změřte ziskovou, útlumovou a fázovou charakteristiku. 2) Měření proveďte a) bez zpětných vazeb b) se zápornou proudovou zpětnou vazbou sériová c) se zápornou napěťovou zpětnou vazbou paraleln

Autorádio Iveco Daily VI Alpine X902D-ID - CarMedia

Jak vybrat zesilovač: co je dobré vědět Svět audi

McIntosh MC462 - stereo koncový zesilovač. Až dvojnásobná kapacita filtrační části napájecího zdroje oproti předchozímu modelu a 66% zvýšení dynamic headroom (z 1.8dB na 3.0dB). Díky technologii McIntosh Output Autoformer je výkon plně k dispozici všem typům reprosoustav, ať již mají impedanci 8, 4, nebo 2 ohmů Vlastnosti:- napájení 230 V AC / 50 Hz (3W)- nastavitelné zesílení signálu- ideální k distribuci signálu do dvou spotřebičů- anténní kabel není součástí balení- zesilovač signálu, 20 dB, zesiluje anténu 10x- zlepšuje kvalitu signálu v případě poruch v důsledku nepřiměřené délky spojů nebo DÍKY rušení jinými.

Rámeček autorádia 2-DIN Škoda Citigo/VW Up!/Seat Mii černáApex H900 (zesilovač 900W) - Rumunsko

ELU

Zesilovač Fonestar AS-3030 černý. zesilovač • výkon 2× 30 W • impedance 4 ohm • Bluetooth • USB • 3× AUX • 2× RCA • 1× 3,5mm jack • 2× 6,3mm jack • FM tuner • ekvalizér • LCD displej • dálkový ovladač. Více informací 10kanálový zesilovač s DSP procesorem Nakamichi NDST500A Nakamichi představuje svůj nejnovější DSP procesor do své řady NDST s Hi-Res Audio se zabudovaným zesilovačem. NDST500A byl navržen s 12 kanály, které umožňují perfektní integraci na tovární audio systémy včetně nástrojů pro korekci času a ekvalizéru pro. KLÍČOVÉ VLASTNOSTI Zesilovač třídy G pro dokonalý zvuk a maximální efektivitu; Vysoký výkon: 120 W na kanál při 8 Ω, 220 W při 4 Ω; 5 analogových vstupů včetně volitelného MM / MC PHONO vstupu; 4 digitální vstupy (2 x optický + 2 x koaxiální) 1 vstup HDMI (verze 2.1) s podporou eARC; GoogleCast, AirPlay 2, uPnP Streame SounDigital 3000.1 EVO 4.0 2 Ohm je 1-kanálový digitální zesilovač do auta s výkonem 1x 2208/3345 W na 4/2 Ohm Přihlášení / Registrace ( 0 ) Items (0) - 0,00 € 0 ) Items (0) - 0,00 € Hleda

Navigace pro obytné vozy Fiat Ducato / Peugeot Boxer

Měření vlastností zesilovače ve třídě

Zesilovače; 100V program; DJ Kontrolery. DJ Kontrolery se zvukovou kartou. DJ Kontrolery bez zvukové karty; Efektory; Studiové monitory. Integrované zesilovače Klidové polohy pracovního bodu . Průsečík na Voltampérové charakteristice. Podle polohy klidového pracovního bodu dělíme zesilovače zesilovače do tříd A,B,C. Nastavení klidového pracovního bodu ve třídě A: 1. Určit polaritu napájecího zdroje. 2 - zesilovače se dělí do tříd podle nastavení pracovního bodu P a klidového proudu - vlastnosti zesilovače jsou určeny třídou, ve které pracuje. Třída A - klidový pracovní bod P tranzistoru je nastaven tak, že leží uprostřed - tento pracovní bod je nastaven ss hodnotou proudu I

Zesilovač :: MEF - J

Jejich vlastnosti se téměř blíží k ideálním operačním zesilovačům, nicméně jejich kvalit se jim dosáhnout nikdy nepodaří. Tyto rychlé operační zesilovače fungují na stejném principu, nicméně jsou kvalitnější, než zastaralé OZ, které se používaly v analogových obvodech Střídavé zesilovače napětí slouží k zesilování střídavých kmitočtů v určitých rozsazích: • Nízkofrekvenční zesilovače - bývají nejčastěji určeny pro kmitočet od 15Hz do 20kHz • Vysokofrekvenční zesilovače - od 20kHz výše. Základní vlastnosti zesilovačů. Při této odporové vazbě mezi stupni zesilovače dojde i ke zmenšení zesilovaného signálu, což je nežádoucí. Potřebného stejnosměrného posuvu lze dosáhnout i pomocí prahového napětí diod u tzv. diodové vazby. Protože diody jsou otevřeny , je jejich pro střídavý signál malý a stejnosměrné napětí s přitom sníží. Operační zesilovače byly původně vyvinuty pro realizaci matematických operací (odtud jejich název) v éře analogových počítačů. Nicméně ukázalo se, že tyto obvody mají daleko širší uplatnění. První operační zesilovače byly konstruované z elektronek a později se přešlo na diskrétní polovodičové součástk Zesilovače ve třídě A nabízí velký výkon a minimální zkreslení. Pro extrémní výkon jsou ideální zesilovače ve třídě AB, zkreslení je u nich ale také největší. Specializovanou skupinou jsou zesilovače ve třídě D, jejichž předností je minimální odběr v neaktivním stavu

4NEJ Zesilovače wifi signálu. Dosah domácí nebo firemní wifi sítě se dá rozšířit za pomocí zesilovače wifi signálu. Bývá znám rovněž pod názvem wifi extender. Hodí se všude tam, kde existuje problém se slabým signálem wifi Luxman L-590AX MARK II: nová vlajková loď v áčku. Luxman uvedl novou vlajkovou loď mezi integrovanými zesilovači pracujícími v čisté třídě A. Na první pohled změny neodhalíte, avšak významné změny výrobce uskutečnil především uvnitř zesilovače. 24.7.2015, aktualita, Petr Štefek Volba zesilovače signálu pro televizní anténu závisí na technických kritériích samotného zařízení a na vnějších faktorech, jako je umístění a podmínky instalace. Zaprvé - vždy vlastnosti, které mají vliv na kvalitu signálu - to je to, co dodatečná zařízení obvykle získávají kvůli Snad jediný zásadní problém, který je třeba vyřešit je přizpůsobit zesilovač a reprobedny z hlediska zatížení zesilovače, resp. reprosoustav. Zde je třeba znovu zajít do světa fyziky a trošku zateoretizovat. Tři základní technické vlastnosti pasívních reprosoustav jsou citlivost, příkon a impedance Průběžné zesilovače jsou určeny k zesílení signálu TV pásma v rozvodu. Vyrábí se jednostupňové P11 (K1-69, zisk 11dB), dvoustupňové P21 (K1-69, zisk 21dB) nebo jen pro pásmo UHF (K21-69, jednostupňové.. Jaké jsou charakteristické vlastnosti a důležité parametry rezistorů. 3. Kondenzátory - Definujte co je kapacita kondenzátoru, nakreslete schematické značky pro různé druhy kondenzátorů a uveďte Zesilovače - Vysvětlete co je zesilovač a jaké druhy zesilovačů znáte. Popište důležité parametry zesilovačů