Home

Alkany, alkeny, alkyny

Alkany, alkeny, alkyny jsou společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se jak ke zpestření samotné výuky chemie při procvičování, tak k zabavení dětí v suplovaných hodinách. Pokud chcete zvětšit obrázek, klikněte na něj. Dané balení je sadou pro celou třídu s 8 herními plány a veškerým příslušenstvím Alkeny jsou sloučeniny, které jsou reaktivnější než alkany; Typická je radikálová nebo elektrofilní adice; Adicí dochází ke zrušení dvojné vazby a vznikají alkany . Elektrofilní adice . Hydratace ethenu = adice vody CH 2 ═ CH 2 + H 2 O -> CH 3 - CH 2 OH; Adice bromovodíku na ethen CH 2 ═ CH 2 + HBr -> CH 3 - CH 2 Br. Ty alifatické se dále rozčleňují na alkany, alkeny, alkyny. Alkany. Alkany jsou uhlovodíky, obsahují ve své struktuře pouze σ vazby, nikdy netvoří násobné vazby. Dříve se triviálně nazývali parafíny (v překladu to znamená málo slučitelný, což je jejich charakteristickou chemickou vlastností)

ALKANY, ALKENY, ALKYNY - chemapo

 1. Alkeny a alkyny - prezentace . Alkeny = jsou uhlovodíky s alespoň Významné alkeny. Ethen CH 2 = CH 2 •= ethylen •bezbarvý, příjemně vonící plyn •způsobuje zrání ovoce, ale vadnutí řezaných květin •užití: výroba plastů (PE - polyethylen
 2. Společně s alkany a alkeny mají alkyny velmi podobné vlastnosti. Přítomnost vý-hradně nepolárních vazeb v molekulách alkynů a cykloalkynů opět způsobuje to, že jsou tyto sloučeniny velmi omezeně mísitelné s vodou (avšak lépe než alkany a alkeny), zato dobře rozpustné v nepolárních rozpouštědlech . Teploty tání
 3. Alkyny (acetyleny) Charakteristika: Alkyny jsou nenasycené uhlovodíky obsahující ve své molekule jednu trojnou vazbu -C≡C-. Podobně jako jiné uhlovodíky i alkyny tvoří homologickou řadu, kde se každý následující uhlovodík liší od předcházejícího o skupinu -CH 2 -. Názvosloví

Alkyny (dříve alkiny) jsou uhlovodíky s minimálně jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci. Triviálně se alkyny nazývají acetyleny podle nejjednoduššího zástupce acetylenu (ethynu). Názvy alkynů jsou zakončeny na -yn, jejich zbytky mají příponu - ynyl.Obecný vzorec pro alkyny je C n H 2n-2.Trojná vazba je tvořena jednou vazbou σ a dvěma vazbami π Alkany,Alkeny,Alkyny Chemie ø 72.5% / 1462 × vyzkoušeno; Ropa Chemie ø 68% / 1839 × vyzkoušeno; Alkany 2 Chemie ø 90.4% / 423 × vyzkoušeno; Chemie - organická - aromatické uhlovodíky Chemie ø 52.3% / 5132 × vyzkoušeno; Uhlovodíky Chemie ø 57.4% / 3662 × vyzkoušeno; Chemie Chemie ø 60.2% / 8951 × vyzkoušen Alkany - pracovní list. Anotace: Pracovní list slouží žákům k osvojení nového učiva. Pracovní list vypracovávají žáci samostatně. Prázdná místa vyplňují podle výkladu učitele (prezentace). Křížovky vyplní samostatně. Pokud někteří žáci nestihli doplnit text, na konci hodiny mají možnost se zeptat a doplnit (ALKANY) NENASYCENÉ (ALKENY, ALKYNY APOD.) NASYCENÉ (CYKLO-ALKANY) NENASYCENÉ (CYKLOALKENY APOD.) Kuli čkový model molekuly propanu a cyklopropanu: NÁZVOSLOVNÉ PRINCIPY Názvy prvních deseti člen ů homologické řady alkan ů a cykloalkany: ALKANY CYKLOALKAN Alkeny . jsou uhlovodíky, které obsahují ve své molekule jednu dvojnou vazbu. Názvy alkenů se odvozují od téhož základu jako alkany s využitím koncovky - en. Alkyny. jsou uhlovodíky,které obsahují ve své molekule jednu trojnou vazbu.Názvy alkynů se odvozují od téhož základu jako alkany s využitím koncovky - yn

Alkeny, alkadieny, alkyny - Maturita Formalit

 1. ALKYNY Author: Katuška Last modified by: učitel Created Date: 1/19/2011 11:36:44 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Other titles: Century Schoolbook Arial Wingdings Wingdings 2 Calibri Arkýř 1_Arkýř 2_Arkýř 3_Arkýř 4_Arkýř 5_Arkýř 6_Arkýř ALKYNY Názvosloví alkynů s nerozvětveným řetězcem.
 2. Acyklické uhlovodíky: alkany, alkeny, alkadieny, alkyny Alkany (parafiny) (Parrum affinis = nereaktivní, málo slučivý) Obecný vzorec: CnH2n+2 Názvoslovná koncovka: -an Pouze jednoduché vazby S rostoucím počtem C roste: ρ, M, tt, tv neplatí pro rozvětvené řetězce Homologická řada: každý následující člen má přírůstek -CH2- (methylen) Skupenství: C1-C4 plyny C5.
 3. Alkany jsou nepolární látky, s málo polarizovanými vazbami C—H, takže nemohou na rozdíl od vody tvořit vodíkové můstky. Vzhledem k tomu se prakticky nerozpouštějí ve vodě, velmi špatně v polárních rozpouštědlech (např. v ethanolu). Dobře se rozpouštějí v jiných nepolárních látkách
 4. Ano, vaše tělo je dokáže rozlišovat, a až budeme dnes hotoví, budete toho schopni i vy sami. Organická chemie - Alkeny a alkyny. Alkany, jak si jistě vzpomínáte, jsou nasycenými uhlovodíky. Uhlíky v nasycených uhlovodících jsou navázané na nejvyšší možné množství atomů, které zvládne uhlík navázat, což jsou 4
 5. Test je zaměřen na zopakování kapitol - alkany, alkeny,alkiny,areny. Test je bodově ohodnocen a podle počtu bodů oznámkován. Po zpětném odevzdání opraveného testu se žáci uvědomí své chyby a konzultují je s vyučujícím. Určen pro žáky 9. ročníku Jazyk Čeština Autor Bc. Daniela Prosmanová Očekávaný výstup
 6. Alkany, alkeny, alkyny, alkadieny. CH - Chemie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. ALKANY = PARAFÍNY = mají pouze jednoduché vazby (sigma) - mají koncovku -an - obecný vzorec CnH2n+2 NÁZVOSLOVÍ První čtyři historická pojmenování, další odvozeny od číslovek + koncovka, tvoří.

Vážený pane kolego, již několik let máme alkyny - tedy s koncovkou -yn pro skupinu i jednotlivé uhlovodíky. Zase 1× zopakuji své oblíbené tvrzení:Autor dělat chyby nemá, ale recenzent nesmí. Vy jste cosi vymýšlel a sestavoval a recenzenti si to pak mají jenom přečíst Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a testy z MATEMATIKY, FYZIKY a CHEMIE najdete na:https://isibalo.com/Pokud budete chtít, můžete nám dát. Alkeny a alkyny můžeme reakcemi přetvářet do spousty jiných sloučenin. Probereme si jejich názvosloví spolu s reaktivitou, díky které se často používají jako výchozí látky v průmyslových výrobách. Naším posláním je poskytovat bezplatné a prvotřídní vzdělávání komukoli a kdekoli Alkeny. - jedna dvojná vazba, otevřený řetězec. - díky dvojné vazbě jsou alkeny reaktivnější než alkany. - jedna vazba pí, jedna vazba sigma. - koncovka alkenů -en ,uhlovodíkových zbytků z alkenů -enyl

Organická Chemie:Nearomatické uhlovodíky - MojeChemi

Alkany. Pracovní list o alkanech je zaměřen na aktivní učení. Jeho základem je výkladový text, z něhož vycházejí cvičení a úkoly pro žáky, např.: barevná pyramida, křížovka aj. Ke shrnutí učiva slouží prezentace. rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití další materiály k. Kategorie: Chemie Typ práce: Zápisky z hodin Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Krátká práce heslovitě seznamuje s uhlovodíky alkany, alkeny, alkadieny a alkyny.Oddíly věnované jednotlivým skupinám sloučenin jsou obdobně členěny. Přibližují nejprve prostorové uspořádání molekul a povahu vazeb v nich a následně se věnují chemickým vlastnostem ALKENY Datum (období) tvorby: 13. 8. 2012 Ro čník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda / Chemie / Organické slou čeniny 1 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik

Alkeny,alkyny prezentace VY_52_Inovace_232 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Odpověztena otázky Co to jsou alkany Alkyny jsou uhlovodíky s otevřeným řetězcem Mají jednu trojnou vazbu Charakteristická koncovka je -yn Jsou to nenasycené uhlovodíky (mají násobnou vazbu) Jsou reaktivnější než alkeny a alkany Obecný vzorec CnH2n- Alkyny neboli acetyleny jsou nenasycené uhlovodíky, které obsahují ve své molekule trojnou vazbu mezi atomy uhlíku. Tvoří základní homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n-2. Jejich molekuly jsou nepolární. Jsou reaktivnější než alkany a alkeny, vyšší reaktivitu způsobuje trojná vazba v řetězci.. Alkany. Jsou nasycené uhlovodíky, obsahující pouze jednoduché vazby.. Obecný vzorec: C n H 2n+2. Koncovku mají -an.. Jejich molekuly jsou nepolární a hořlavé, hořením vzniká oxid uhličitý a voda

Úvod » chemie - zápisy » 9. ročník » UHLOVODÍKY » ALKANY - zástupci. ALKANY - zástupci. 26. 1. 2016 PROPAN A BUTAN. často využito jako směs . vlastnosti: bezbarvé plyny . bez zápachu. těžší než vzduch. Tato reakce produkuje oxid uhličitý, vodu a teplo. Alkyny mohou navíc podléhat halogenačním reakcím. Tam, molekuly jako Cl 2 reagují s alkany, když je zajištěna dostatečná energie. Tato reakce produkuje alkylhalogenidy. Co jsou Alkenes. Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky s chemickým vzorcem C n H 2n. Tito jsou voláni uhlovodíky. Alkyny (acetyleny) Charakteristika: Alkyny jsou nenasycené uhlovodíky obsahující v uhlíkatém řetězci jednu trojnou vazbu -C≡C-. Podobně jako alkany nebo alkeny tvoří homologickou řadu, kde se každý následující uhlovodík liší od předcházejícího o skupinu -CH. 2 -. Názvosloví Alkany, alkeny, alkyny pro třídu. Společenská hra pro 4 hráče je zhotovena na kartonu opatřeném laminací (výška kartonu cca 4mm), součástí balení jsou 4 figurky, 1 velká kostka (4cm x 4cm x 4cm) polepená názvy- alkan, alken, alkyn a pravidla společenské hry. Rozměr herního plánu může být buď 20cm x 20cm nebo 30cm x 30 cm

Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Alkeny. Jsou nenasycené uhlovodíky, obsahující alespoň jednu dvojnou vazbu. Obecný vzorec: C n H 2n. Koncovka: -en. Molekuly jsou nepolární. Hoří čadivým plamenem. Jsou reaktivnější než alkany, mohou se účastnit adičních reakcí. Jsou surovinou na výrobu plastů a nemrznoucích směsí Alkany, alkeny a alkyny jsou všechny uhlovodíky s různou strukturou, a tedy s odlišnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Uhlovodíky Ve studii organické chemie se organické sloučeniny, které se skládají z uhlíku a vodíku, nazývají uhlovodíky. Mohou to být plyny jako propan, mohou to být kapaliny, například benzen. Acyklické uhlovodíky: alkany, alkeny, alkadieny, alkyny Alkany (parafiny) (Parrum affinis = nereaktivní, málo slučivý) Obecný vzorec Tréning: Otestujte sa ako poznáte základné uhľovodíky, medzi ktoré patria alkány, alkény a alkíny

Alkyny - Tiscali.c

 1. 6.Acetylen patří mezi a/ alkany b/ alkeny c/alkyny 7. Hořlavý plyn propylen se používá k výrobě a/ polystyrenu b/ polyethylenu c/ polypropylenu 8. Benzen je a/ bezbarvý plyn C 10 H8 b/ hořlavá jedovatá látka C 6H6 c/ karcinogenní látka C 6H12 9. Vzorec naftalenu je a/ C 10 H6 b/ C 10 H12 c/ C 10 H8 10
 2. 12. ALKENY A ALKYNY. a) ALKENY. uhlovodíky s nejméně dvěma atomy uhlíku v hybridním stavu sp2; tzn. mají přítomny nejméně jednu dvojnou vazbu. obecný vzorec je CnH2n. izomerie: mohou tvořit tyto izomery: řetězcové (podobně jako alkany); polohové (but-1-en, but-2-en); geometrické (cis a trans) příprava: v přírodě se.
 3. Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí
 4. Uhlovodíky. Třídění uhlovodíků ; Alkany ; Cykloalkany ; Alkeny; Alkadieny; Alkyny; Areny; Třídění uhlovodíků Uhlovodíky jsou dvouprvkové organické sloučeniny uhlíku a vodíku. nahoru Alkany Alkany byly dříve nazývány parafíny (podle latinského parum affinis = málo slučivý), protože byly považovány za málo reaktivní

a) alkany, cykloalkany b) alkeny, alkyny, cykloalkany c) aromatické uhlovodíky d) halogenderiváty, nitroderiváty e) alkoholy, fenoly, aminy f) ethery, sulfonové kyseliny g) aldehydy, ketony h) karboxylové kyseliny a substitu ční deriváty karboxylových kyselin i) funk ční deriváty karboxylových kyseli nasycené - alkany všechny vazby mezi atomy C jsou jednoduché nenasycené - alkeny a alkyny alespoň jedna dvojná nebo trojná vazba mezi atomy C aromatické - areny (odvozené od benzenu) b) deriváty uhlovodíků obsahují i jiné atomy, např. O, N, S... C název 1 methan 2 ethan 3 propan 4 butan 5 pentan 6 hexan 7 heptan 8 okta Alkany tvoří homologickou řadu jejíž členové se liší o skupinu - CH 2 - . Fyzikální vlastnosti: Se stoupajícím počtem uhlíků stoupá teplota tání a varu (viz následující tabulka). Na počtu uhlíků jsou závislé skupenství alkánů. Alkány, které obsahují 1 až 4 uhlíky jsou látky plynné, alkany které.

Alkany,Alkeny,Alkyny Chemie ø 72.5% / 1462 × vyzkoušeno; organická chemie Chemie ø 48.5% / 5360 × vyzkoušeno; Chemie - organická - aldehydy a ketony Chemie ø 63.2% / 7330 × vyzkoušeno; nové testy. NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSTA SVĚTA 3. Alkany. Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci). Alkany také patří mezi alifatické sloučeniny, tj. neobsahují aromatické cykly. Dříve se alkany nazývaly též parafiny

hmotností. Jelikož alkeny o stejném počtu atomů uhlíku mají nižší molární hmotnosti než jim odpovída-jící alkany, mají rovněž nižší hustoty. 4 Eliminace vody z alkoholů se provádí obvykle působením kyseliny sírové H 2SO 4. Ethan C 2H6 Ethylen C 2H4 Propan C 3H8 Propylen C 3H6 Teplota tání [°C] -183 -169 -188 -18 EU-chemie-1. ročník Ing. LudmilaHorká 3/5 Alkeny, alkyny Alkeny(olefiny),alkenyly ∙acyklické uhlovodíky s 1 dvojnou ( ) vazbou, ostatní jednoduché; charakteristická koncovka -en, C s dvojno Alkany (parafiny) Charakteristika: Alkany jsou nasycené uhlovodíky. Mají otevřené, přímé nebo rozvětvené řetězce a mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby. Alkany s přímým řetězcem tvoří homologickou řadu (z řec.homologie, tj. shoda), v níž každý následující uhlovodík se liší od předchozího o skupinu -CH 2 - (homologický přírůstek)

Alkyny - Wikipedi

Alkany prezentace VY_52_Inovace_231 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnos Na rozdíl od alkanů jsou alkeny a alkyny méně stabilní a jsou reaktivnější. Jsou poměrně kyselé, hodnota pKa se pohybuje mezi amoniakem (35) a ethanolem (16). Kyselost je způsobena schopností stabilizovat záporný náboj konjugací s násobnou vazbou. Terminální alkyny reagují se silnými bázemi, např Alkeny s krátkými et zci jsou plyny, vyšší jsou kapaliny. Alkeny s velmi dlouhými et zci jsou pevné látky. Alkeny se v p írod voln nevyskytují, protože jsou pom rn reaktivní. Dvojná vazba je nestálá. Rozpadá se. Uvoln né elektrony pak vytvá ejí vazby s dalšími atomy Alkany, nazvoslovi - bez odpovědi. Matematika trojúhelník - 1 odpověď. Fyzika-příklad z elektřiny - 1 odpověď. Určování typu stopy - 1 odpověď

- při této reakci vznikají jak alkany, tak alkeny . Nejznámější alkany Methan. Molekulový vzorec; Racionální vzorec; Strukturní vzorec - bezbarvý plyn bez zápachu - lehčí než vzduch - vysoce hořlavý - se vzduchem tvoří výbušnou směs (5-15 % methanu ve směsi vzduchu Názvy alkanů s rozvětveným řetězcem tvoříme pomocí uhlovodíkových zbytků. Uhlovodíkový zbytek vznikne odtržením vodíku z uhlovodíkového řetězce Alkany. Alkany představují základní skupinu uhlovodíků obsahujících pouze jednoduché vazby v molekule, proto jsou řazeny do skupiny nasycených uhlovodíků.. První část kapitoly je věnována problematice názvosloví, fyzikálním vlastnostem a problematice izomerie alkanů Alkany a Alkeny · Vidět víc Alkyny. Alkyny Alkyny (dříve alkiny) jsou uhlovodíky s minimálně jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci. Nový!!: Alkany a Alkyny · Vidět víc. Charakteristika. Alkany jsou nasycené acyklické uhlovodíky, které představují základní skupinu organických sloučenin.Alkany samotné jsou až na výjimky nejméně reaktivní skupinou organických sloučenin. Tento stav je důsledkem velmi stabilních jednoduchých kovalentních vazeb, v nichž všechny uhlíkové atomy jsou v hybridním stavu sp 3

Alkany - Chemie — testi

ALKANY - pracovní lis

Alkany, Alkény a Alkyny Alkany, alkény a alkyny jsou všechny uhlovodíky s různými strukturami a tím i odlišnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Uhlovodíky Ve studiích organické chemie jsou organické sloučeniny složené z uhlíku a vodíku nazývány uhlovodíky. Mohou to být plyny Alkeny, alkiny i alkany - Test. 1) Alkany- wzór a) CNH2N+2 b) CNH2N-2 c) CNH2N d) CNHN+2 2) Addycja jest to a) rozłączenie się jednej cząsteczki od drugiej b) przyłączenie się jednej cząsteczki do drugiej 3) Alkany są to a) węglowodory nasycone, które posiadają wiązania pojedyncze w łańcuchu węglowym b) węglowodory nienasycone. Vznikají alkeny → alkyny . Dehydrogenace propanu: CH 3-CH 2-CH 3 → H 2 + CH 3-CH=CH 2 . Dehydrogenace butanu: H 3 C-CH 2-CH 2-CH 3 → H 2 + H 2 C=CH-CH 2-CH 3 → H 2 + H 2 C=CH-CH=CH 2 . Methan CH 4. Nachází se v zemním plynu, v ropě; Součástí střevních plynů přežvýkavců, sopečných plynů; Vzniká mikrobiálním rozkladem. Alkyny (acetyleny) Charakteristika: Alkyny jsou nenasycené uhlovodíky obsahující v uhlíkatém řetězci jednu trojnou vazbu -C≡C-. Podobně jako alkany nebo alkeny tvoří homologickou řadu, kde se každý následující uhlovodík liší od předcházejícího o skupinu -CH 2-. Názvosloví

Dusíkaté organické sloučeniny - v tabulce najdete veškerá

20. Substituční systematické názvosloví-alkeny,alkyny

Alkany, alkeny, alkiny. 3 minutes ago by . Grażyna Miśkowiec. 0% average accuracy. 0 plays. 8th grade . Physics. 0. Save. Share. Copy and Edit. Edit. Super resource. With Super, get unlimited access to this resource and over 100,000 other Super resources. Thank you for being Super. Get unlimited access to this and over 100,000 Super resource Pracovní listy Alkany a alkeny. Alkany tady: PL_alkany_cykloalkany_SV.doc (46 kB) Z části vyplněný pracovní list na alkeny zde: PL_alkeny_UV.docx (47,7 kB This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. Preview (12 questions) Show answers Question Se řaďte alkany, alkeny a alkyny podle reaktivity a vysv ětlete. Alkany: 1) Alkeny: 1) 2) 2) 3) 3) Alkyny: 1) 2) 3) Title: vy_32_inovace_Chemie_11 Author: Konvičková Created Date: 11/5/2013 6:19:08 AM Keywords (). Nejjednodušší organické sloučeniny zahrnují nasycené a nenasycené uhlovodíky. Patří mezi ně látky třídy alkany, alkyny, alkenů. Vzorec, které obsahují vodíkové a uhlíkové atomy v určitém pořadí a množství. Často se vyskytují v přírodě. Stanovení alkenů . Ostatní jejich jméno - nebo uhlovodíky olefinů ethylen

Alkyny Snadná škola

Alkany Alkeny Alkyny Monosubstituované benzeny Funkční skupiny Karboxylové kyseliny Test 1 Test 2 Literature. Názvosloví organických sloučenin. Názvosloví organických sloučenin, pomineme-li triviální názvy, je v anglickém i českém jazyce velmi podobné. go up. Alkany | Alkany a cykloalkany | | Strana 3 | https://biologie-chemie.cz/alkany-a-cykloalkany/ Chemické reakce Radikálová substituce Homolitické štěpení vazby C-C nebo C- pracovní list - opakování alkany, alkeny, alkyny, aromatické uhl., karboxylové kys.doc

názvosloví - alkany, alkeny, alkyny. názvosloví - alkany, alkeny, alkyny. za 3 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících. Za získané banány pak stáhneš další materiály nebo je vyměníš za dárky. Více informací. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 9. ročník ZŠ / Chemie / Organické sloučeniny / Uhlovodíky - alkany, alkeny, alkyny, areny. Uhlovodíky - alkany, alkeny, alkyny, areny 900150 Chemie. Kvíz - Chemie pro 9. ročník. Stránky jsou zaměřeny na výuku chemie na ZŠ. Především jde o umožnění lepší orientace žáků ve výuce chemie Učivo: Alkeny. Cíl: uvede vlastnosti alkenů, rozliší alkany a alkeny. Zadání práce: - zopakujeme si názvosloví alkanů a cykloalkanů - podíváme se na další skupinu - alkeny - zapíšete krátké výpisky - zde 4.2. Ve čtvrtek budete mít samostatnou práci. Budete procvičovat tvorbu vzorců a názvů alkanů a cykloalkanů

Klíčové pojmy: Uhlovodíky, nasycené uhlovodíky, nenasycené uhlovodíky, kovalentní vazby, alkany, alkeny, alkyny, aromatické uhlovodíky. Co jsou nasycené uhlovodíky. Uhlovodíky, ve kterých jsou všechny atomy uhlíku vázány k jiným atomům jednoduchými kovalentními vazbami, se nazývají nasycené uhlovodíky Alkany jsou uhlovodíky, které v otevřeném uhlíkatém řetězci mají mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby . 1. UHLOVODÍKY 1.1. ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY ALKANY (parafiny z parum afinis = málo slučivé) C n H 2n+2. Učivo: Alkeny. Cíl: uvede vlastnosti alkenů, rozliší alkany a alkeny. Zadání práce: - opište do sešitu krýtký zápis k zástupcům alkenů - ZDE- vypracujte PL na procvičování názvosloví uhlovodíků - ZDE. Hotový PL mi pošlete na email (safrankova@zsbreznice.cz) ke kontrole do čtvrtečního odpoledne (25.2.) 19.2 Alkany, alkeny, alkiny - jednym słowem: węglowodory. Uczymy się w szkole całego szeregu homologicznego alkanów: metan, etan, propan, butan i tak do dziesięciu. Wydaje nam się, że jak już opanujemy nazwy i wzory, to umiemy węglowodory. Tymczasem prawda okazuje się brutalna: umiemy bardzo niewiele. W chemii organicznej. o - alkany, alkeny, alkyny 16 plastových do; Toto jsou pouze archivní stránky. Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.zde ; Webové stránky práce Názvosloví organických sloučenin jsou přístupné pro všechny návštěvníky, kteří jsou připojeni k internetu

Alkyny (dříve alkiny)

Mají nízkou polaritu, hustotu a minimální rozpustnost ve vodě. Alkyny mají o něco vyšší teploty varu než alkany nebo alkeny se stejným počtem uhlíků v řetězci Organické názvosloví představuje jazyk, pomocí kterého chemici komunikují, tím tedy musíme začít Plastové domino - alkany, alkeny, alkyny 16 plastových dominových karet velikosti 6 cm x 3 cm x 3 mm Na jedné části dominové karty je název alkanu, alkenu či alkynu. Na druhé části dominové karty je vzorec a) ametyst b) fulereny c) rubin 17) Najbardziej aktywne chemicznie są: a) alkiny b) alkeny c) alkany 18) Acetylen to inna nazwa: a) etenu b) etynu c) etanu 19) Wskaż alken: a) C3H6 b) C3H8 c) C3H4 d) C3H12 20) Wskaż alkan: a) C8H16 b) C8H18 c) C8H14 d) C8H10 21) Wskaż alkin: a) C3H8 b) C3H6 c) C3H4 d) C3H2 22) Jakie wiązania występują.

Alkany - Wikipedi

Title: Uhlovodíky Author: František Matějka Last modified by: František Matějka Created Date: 11/23/2014 10:20:34 AM Document presentation forma Autorem testu je Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem. Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky

Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů Alkany, alkeny, alkyny, alkadieny obecného vzorce, které se liší v počtu atomů vodíku jsou uhlovodíky. Vezměme vlastnosti každé třídy, typ hybridizace, charakteristických vlastností. parafíny . Nasycené uhlovodíky mají obecný vzorec C nH 2n + 2. Tyto všechny vazby mezi atomy vodíku a uhlíku jeden Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C=C. Patří mezi alifatické sloučeniny. Názvy alkenů jsou zakončeny na -en, obecný vzorec pro alkeny je CnH2n. Dříve se nazývaly také olefíny

Organická chemie - alkeny, alkyny - Khanova škol

Alkany (parafíny), alkeny (olefiny), ethery a alkyny (acetyleny) tvoří tímto způsobem řady, ve kterých se jednotlivé sloučeniny liší o 14 atomových hmotnostních jednotek (viz Atomová hmotnostní konstanta) 474 Pokud se jedná o dopisy společnosti Interbrew z 14. a 19. ledna 2000, o dopisy zaslané ve dnech 2., 8. a 28. února 2000 v odpověď na neformální žádost o informace ze dne 21. ledna 2000, o prohlášení ze dne 29. února 2000 a konečně o oba poslední dokumenty předložené dne 21. prosince 2000, je třeba uvést, že tyto dopisy a jejich přílohy poskytují podrobné. Tzn że alkany, alkeny i alkiny zawierają w sobie tylko cząsteczki węgla C i wodoru H. Niżej podam te pierwsze 10 takich najważniejszych ale jest ich wiele więcej ;) Ale myślę że o tej reszcze zapoznasz sięjuż w szkole średniej :p.Nazewnictwo węglow

PPT - ORGANICKÁ CHEMIE – zasahuje prakticky do všechPPT - Předmět: Chemie Ročník: 9Alifatická sloučenina – Wikipedie