Home

MENDELU

Mendel University in Brn

Univerzitní informační systémy - MENDEL

Potřebuji vyřídit. Žádost o přerušení studia. Žádost o uznání předmětu (ů) Žádost o změnu formy studia. Žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku na bakalářské studium. Nenašel jsem co hledám Institut celoživotního vzdělávání. Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (ICV MENDELU) zajišťuje výuku akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a věnuje se vědecko-výzkumné činnosti. V rámci celoživotního vzdělávání organizuje řadu.

Uzavření menzy v Lednici. 22. 6. 2021. S lítostí Vám oznamujeme, že ke dni 25.6.2021 zavíráme po letech z důvodu ztrátovosti menzu v Lednici. V současné době probíhá jednání s firmou, která by měla pro Vás zajišťovat stravování. Bližší informace Vám budou zaslány po ukončení těchto jednání Agronomická fakulta MENDELU již sto let připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních programů. Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími.

Vítejte na stránkách LDF MENDELU. Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství v České republice FB Studenti MENDELU. Sleduj FB stránku Studenti MENDELU, kde najdeš všechny informace od studentů pro studenty. Zároveň je skupina komunikačním kanálem mezi studenty a Studentskou komorou Akademického senátu MENDELU, tedy volenými zástupci studentů na univerzitě. Zaškolová Online shopping is the process consumers go through to purchase products or services over the Internet. You can edit this in the admin site. If you have questions, see the Documentation, or post in the Forums at nopCommerce.co

21. 2. 2020 - jako lze zadavat i formát @mendelu.cz nebo @pef.mendelu.cz 21. 2. 2020 - nová funkce: 24 hodinová pracovní doba jde zapnout vedoucím 19. 2. 2020 - nová funkce: vícesměnný provoz spravovaný vedoucím 15. 2. 2020 - sestavy pro rektorát - přidán sloupec SPP a zdroj dohody Verze 2020.02.15 - finální verze 1.61. 15. 2 Jsme mladou progresivní fakultou. Studentům nabízíme komplexní vzdělání napříč společensko-vědních oborů (teorii propojenou s praxí), zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje v národním i mezinárodním kontextu.. Nabízíme bakalářské i navazující magisterské studijní programy v českém a anglickém jazyce.. Zaškolovák MENDELU se uskuteční v nádherném prostředí kempu Vranovská pláž, který byl oceněn jako Kemp roku 2016. Na místě Tě přivítají spolužáci z vyšších ročníků, kteří se postarají o to, aby ses dozvěděl/a všechny informace o tom, jak to na MENDELU i mimo ni chodí info@mendelu.cz T: 545 131 111 F: 545 211 128 IČ: 62156489 DIČ: CZ62156489 Botanical Garden and Arboretum. Zahradnická fakulta. Vítejte na stránkách Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, která vychovala již několik generací specialistů v celé šíři zahradnického oboru. Uskutečňujeme strukturované bakalářské, magisterské a doktorské studium v denní i kombinované formě

Oddělení veřejných zakázek MENDELU: Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2021, rozděleno na části 1 a 2 - Část 1 - Autobusová doprava vypravovaná z Brn Zlepšování pracovních podmínek je jedním z úkolů HRS4R, tj. strategie, která vyplývá z HR Award. J sme si vědomi toho, že současná doba je pro většinu z nás obtížná. Proto se společně s Vámi chceme zamyslet nad tím, co by nám, zaměstnancům univerzity, pomohlo, abychom mohli kvalitně vykonávat svou práci a byli na MENDELU spokojeni Nařízení děkana č. 4/2019 - Druhé kolo přijímacího řízení na PEF MENDELU pro zímní semestr 2019/2020 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro letní semestr akad. roku 2019/202 Poštovní server mail.mendelu.cz. Tento server je určen pouze zaměstnancům a studentům MENDELU. Vstup do poštovního rozhraní. Pokud jste zaměstnancem nebo studentem univerzity, máte možnost přistupovat ke své poště na serveru Mail pomocí následujících rozhraní

Antivirové řešení ESET pro zaměstnance Od ledna 2019 přechází univerzita na nové antivirové řešení ESET Endpoint security jako náhradu za antivirový systém Kaspersky. Způsob instalace. Ujistěte se, že máte počítač připojen do univerzitní sítě (drátová síť), nebo jste připojeni přes VPN Mezigenerační univerzita MENDELU vznikla jako přirozené rozšíření aktivit Oddělení vzdělávání seniorů. Doposud byla činnost oddělení zaměřena na seniory a jejich individuální rozvoj prostřednictvím různorodých vzdělávacích a volnočasových aktivit v rámci Univerzity třetího věku. Dlouhodobě lze ale sledovat. Mendelova univerzita v Brně (zkratka MENDELU) je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Univerzita je pojmenována po významném vědci na poli genetiky - Johannu Gregoru Mendelovi.. Původně byla zřízena v Brně v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994 Helpdesk MENDELU Sběr požadavků a dotazů k počítačové síti, bezdrátové síti, informačním systémům, webovým stránkám, serverům a infrastruktuře je realizován přes portál helpdesk.mendelu.c Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika. Telefon: +420 545 131 111 Fax: +420 545 211 128 E-mail: info@mendelu.c

Ubytování. Ubytovací zařízení. Přehled všech ubytovacích zařízení univerzity včetně jednotlivých kontaktů. Pro studenty. Informace potřebné k bezproblémovému pobytu na všech kolejích SKM po dobu Vašeho studia na MENDELU v Brně. Pro zaměstnance a hosty univerzity. Mendelova univerzita v Brně nemá ubytovací kapacitu. Studijní oddělení Agronomické fakulty MENDELU Zemědělská 1665/1 613 00 Brno, Česká republika. Obálku označte slovem PŘIHLÁŠKA Vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami můžete také vhodit do schránky Agronomické fakulty MENDELU, která je umístěna u hlavní vrátnice univerzity z ulice Zemědělská Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Proč si vybrat SP Lesnictví, specializace Lesnictví: budeš studovat SP, který vychází z komplexního pojetí lesnictví, tzn. znalostí základních složek lesních ekosystémů: lesnická geologie, pedologie, dendrologie, botanika, zoologie, entomologie, které jsou pak využity v syntetických lesnických disciplínách: ekologie lesa, lesnická typologie a na ně navazujících.

MENDELU facebook . zavřít. Výstava je výstupem projektu Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina - identifikace a soudobá interpretace kulturních hodnot. Projekt DG18P02OVV018, financován MK ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II).. Please select the degree of study for which you want to appl • In case of questions, contact us on katalog@mendelu.cz • During the free movement restrictions, the loan periods have been shifted to 15 December 2020. • The fees of delay will not be charged during the restrictions Rekreace na MENDELU. rekreační rodinné pobyty, rodinné oslavy, ozdravné pobyty, školní výlety ve Vašich oblíbených rekreačních střediscíc

Úvod - Informační portál MENDEL

 1. csa.mendelu.cz. Mapa webu; Správce webu; Naše adresa. Centrum sportovních aktivit Jana Babáka 5 616 00 Brno Tel: +420 541 212 69
 2. Penzion a chata MENDELU Výukové a rekreační středisko Mendelovy univerzity v Brně Vám nabízí možnost ubytování v malebném údolí nejvyššího moravského pohoří - Jeseníky. Nachází se v největším rekreačním, turistickém a lyžařském středisku na Moravě v Karlově pod Pradědem, který je součástí obce Malá.
 3. Studenti MENDELU Marcela Vlčnovská a Zdeněk Kratochvíl se umístili mezi pětadvacítkou nejlepších brněnských doktorandů v soutěži Brno PhD Talent 2020. Každý z nich tak získal stipendium 300 tisíc korun pro svůj vědecký výzkum, který se u obou vítězů shodně zaměřuje na nanočástice
 4. Koronavirus - aktuální situace na Mendelu Botanická zahrada a arboretum je výukové a účelové zařízení Mendelovy Univerzity v Brně, které bylo založeno Prof. ing. A. Bayerem v roce 1938 na ploše 2 ha. K rozšíření plochy areálu došlo v roce 1967 na stávajících 11 hektarů
 5. Kariérní den MENDELU vznikl z potřeby více propojit studium a praxi. Cílem je zprostředkovat studentům a absolventům kontakt se zaměstnavateli a nabídnout jim pracovní příležitosti, možností stáží a praxí a další možnosti spolupráce s aplikační sférou

PEF MENDELU - Provozně ekonomická fakult

PRVÁKOVINY MENDELU. 2021. Chceš získat nezapomenutelné zážitky a poznat nejen své nové spolužáky, ale i kolegy z jiných fakult? Pokud ano, tak jsou Prvákoviny MENDELU právě pro Tebe! Jedná se o studentskou akci pro všechny prváky na MENDELU a letos jsou historicky poprvé organizovány napříč všemi fakultami, takže se. Centrum pro společenskou odpovědnost a udržitelnost MENDELU (CSR MENDELU). Sdružuje všechny akademické i neakademické pracovníky a studenty zabývající se společenskou odpovědností, regionálním rozvojem a udržitelností, a současně další zájmové skupiny (stakeholdery), které jsou v této oblasti angažované a dobrovolně se chtějí do této aktivity zapojit (místní. Helpdesk MENDELU Sběr požadavků a dotazů k počítačové síti, bezdrátové síti, informačním systémům, webovým stránkám, serverům a infrastruktuře je realizován přes portál helpdesk.mendelu.c Předseda AS MENDELU dne 5. 11. 2019 vyhlásil volby do senátu na funkční období od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2023. Vyhlášení voleb. Organizace a průběh voleb se řídí Volebním řádem Akademického senátu MENDELU

MENDELU vydává studentům prezenční formy studia průkaz ISIC, který je zároveň průkazem studenta na MENDELU a zároveň platí jako mezinárodní studentský průkaz. Studentům kombinovaného studia, kteří nemají nárok na získání karty ISIC, je vystavována Karta studenta MENDELU. Využití kare Otevřený repozitář MENDELU - nová služba knihovny. 2. 8. 2021. Online registrace do knihovny MENDELU. bude možná od 1. července 2021. 1. 7. 202

Institut celoživotního vzdělávání - MENDEL

 1. Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika. Telefon: +420 737 513 376 Fax: +420 545 211 128 E-mail: hrasekms@mendelu.c
 2. International Relations Office. Express your satisfaction with our services - Students Express your satisfaction with our services - Employees
 3. Agricultura Tropica et Subtropica. is an international peer-reviewed scientific journal published under the authorization of Mendel University in Brno (MENDELU) and managed by the Faculty of Regional Development and International Studies, - an independent, educational, research and scientific academic body of MENDELU
 4. webhost.mendelu.cz. Tento server slouží pro zvěřejnění projektových a dalších stránek na Mendelově univerzitě v Brně. Projektový webový server - webhost.mendelu.cz. Tento server umožňuje uživatelům Mendelovy univerzity v Brně zveřejňovat projektové webové stránky
 5. Informace pro studenty a zaměstnance MENDELU. Hlavičkové papíry - elektronické šablony. Elektronické šablony byly zpracovány profesionálním grafikem a typografem dle zásad nového JVS univerzity
 6. Úvod. Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně bylo založeno na podzim roku 1965 jako Ediční středisko Vysoké školy zemědělské v Brně a v počátcích své existence zajišťovalo zejména předtiskovou přípravu a výrobu skript a dalších učebních materiálů pro vlastní potřebu školy. V roce 2014 pak proběhla.
 7. Mendelova univerzita v Brně. Zobrazit panel Skrýt pane

Aktuality - MENDEL

 1. Na PEF MENDELU je studentům k dispozici celá řada moderních počítačových učeben. Zde naleznete popis jejich technického vybavení, otvírací doby, provozní řád a FAQ. Studium. Výzkum. Specializované laboratoře
 2. Kurzy Centra sportovních aktivit. Sportovní kurzy pro studenty a zaměstnance MENDELU i širokou veřejnost. Registrujte si vybraný sportovní kurz na celý semestr vyplněním přihlášky u zvoleného sportu.
 3. Rybniční zámeček dal postavit v letech 1814 -- 1816 kníže Jan I. Josef z Liechtensteinu, který proslul mimořádnou stavitelskou aktivitou. Zámeček je dílem známého vídeňského architekta Josefa Kornhäusela (*1782, †1860) a tvoří součást souboru reprezentativních tzv. Nádherných staveb (Prunkbauten) lednicko-valtického.
 4. Hana Bauchová Pracoviště Žabčice Telefon: +420 602 540 591 E-mail: hana.bauchova@mendelu.cz Eva Dušková Pracoviště Lednice Telefon: +420 724 040 437 E-mail: eva.duskova@mendelu.c
 5. Přihlášení pomocí účtu organizace. Uživatelský účet. Hesl
 6. V případě použití obecné adresy studijni.frrms@mendelu.cz uveďte v předmětu e-mailu zkratku svého studijního programu (B-RER, B-RERA, B-METS, B-METSA, N-RER, N-RERA, N-METS, N-METSA). Proděkan pro studijní záležitost
 7. Zpráva o realizaci projektu IP MENDELU; Zpráva o výsledku úkolu účelové činnosti; Návrhový list úkolu účelové činnosti . Oddělení kvality a rizik. Hodnocení spokojenosti zaměstnanců se službami pracovišť . Oddělení pro vzdělávací činnost (REK) Oznámení o možnosti převzetí písemnost

Agronomická fakulta - MENDEL

 1. Letopisy MENDELU. K oslavám 95. výročí založení Vysoké školy zemědělské v Brně, předchůdkyně Mendelovy univerzity v Brně, bezesporu patří ohlédnutí za její historií. Při této příležitosti uveřejňujeme letopisy, jejichž knižní podobu pod názvem Historie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v.
 2. Minipivovar je svým vybavením a 100 l objemem vyrážené mladiny určen k demonstrativním ukázkám výroby piva různými způsoby při praktických cvičeních studentů, a jako experimentální systém pro výrobu piva a ladění receptur při spolupráci s komerčním sektorem
 3. 225 - Ústav molekulární biologie a radiobiologie. Omezení na pracovišti spojená s usnesením krizového štábu MENDELU Aktualizováno 02-03-202

Gregor Johann Mendel. Insignie. Služby. Studium v archivu. Vyhotovení dokladů. Rešerše. Archivní knihovna. Spisovny a jejich pravidla. Skartační řízení a výběr archiválií Mendel University in Brno (MENDELU) is a public institution with a long tradition of excellence in teaching and research that has driven new ways of thinking since 1919 and proudly bears the name of J. G. Mendel, the founder of modern genetics. There are over 8,300 students at the university

TrvalkyProstor u skleníků

Lesnická a dřevařská fakulta - MENDEL

XLVII. Konference o jakosti potravin. a potravinových surovin. Termín konference: 3. března 2021. Místo konání: online/aula MENDELU (2. patro), Zemědělská 1, Brno. Kontakt na pořadatele: ingrovy.dny@mendelu.cz. Hlavním zaměřením odborné konference s mezinárodní účastí konané tradičně první březnovou středu na půdě. doména je webhostapp.com <- není to mendelu.cz! V emailu vás někdo žádá, abyste vyplnil svoje údaje, zatímco Vás přesměruje na tento falešně vypadající web, snažící se napodobit, že se jedná o mendelácký web, ačkoliv nahoře v URL adrese není mendelu.cz E-mail: jan.baar [at] mendelu.cz; Ing. Martin Brabec, Ph.D. akademický pracovník - odborný asistent Kancelář: B6.07 Telefon: +420 545 134 545 E-mail: martin.brabec [at] mendelu.cz; Vojtěch Cimerman technik pro výzkum E-mail: vojtech.cimerman [at] mendelu.cz; Ing. Valentino Cristini technický pracovník pro výzkum Kancelář: B6.04. Stanoviska AS MENDELU k věcným záměrům zákonů o VŠ a o FPS 28.2.2012 28.2.2012 11:41:44 Stanoviska RVŠ k věcným záměrům zákonů o VŠ a o FPS 28.2.2012 28.2.2012 11:41:14 Věcné záměry zákonů o VŠ a o FPS 28.2.2012 28.2.2012 11:40:40.

Vítej na MENDELU! - Průvodce prvák

 1. Ústav nauky o dřevě vznikl v roce 1995, kdy se vyčlenil z tehdejšího Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie. Vznik ústavu je spojován především v souvislosti s rozvíjejícím se studijním programem Dřevařské inženýrství, který byl na univerzitě otevřen na začátku 90. let. Ústav nauky o dřevě byl původně.
 2. Ústav ekologie lesa byl založen jako vědecké pracoviště na přelomu let 1968 a 1969. Jeho zřízení vyplynulo z potřeby studia struktury a produkce přírodních systémů na Zemi v rámci Mezinárodního biologického programu UNESCO - IBP (International Biological Programme). Pracoviště vzniklo pod názvem Katedra pro mezinárodní.
 3. Ústav hospodářské úpravy lesů a geoinformačních technologií vychází z dlouhé tradice zakládajících ústavů tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1919. Konkrétně se jednalo o ústav hospodářské úpravy lesa, který vznikl v roce 1920 a samostatně existoval od roku 1951 a dále o Geodetický ústav.
 4. 2018, ZF MENDELU, Lednice). Stejnojmenný sborník na 284 stranách přináší 26 článků od 24 autorů, kteří se věnují historii zahradně-architektonické tvorby 20. století. Hlavní důraz je kladen na období totality (1948-1989), a to v kontextu širších oborových souvislostí (výzkumnictví, školkařství a produkce.
 5. Třetí semestr StartUp MENDELU je u konce. Přinášíme Vám report o jeho průběhu ;) 8. 7. 2021. Aktuality. Mendelova univerzita v Brně podala do 5. veřejné soutěže Technologické agentury ČR Prostředí pro život 39 projektů
 6. The objective of this study was to find out if useful insects - in this case, harlequin ladybirds (Harmonia axyridis) - are affected by plant protection products (PPP) to the same extent as pests and if this species shows any levels of resistance to chosen active substances in insecticides

Mendel

Zveme Vás na IV. ročník Běhu rektorky, který se uskuteční v sobotu 9. 10. 2021 v Botanické zahradě a arboretu MENDELU. Proč se přihlásit? Využijte příležitosti zaběhat si v nádherné botanické zahradě společně s rodinnými příslušníky, spolužáky či kolegy, užít si doprovodný program a udělat něco pro svou. Úmo pef mendelu, 2016 - 201

Připraveno v rámci řešení projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0020: Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studi ↑2021 Mendelova univerzita v Brně - všechna práva vyhrazena Powered by Emersion CM Oddělení veřejných zakázek MENDELU. Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek pro MENDELU - rozděleno na části - část 2 - Homogenizační zkumavky mal V tomto okně zadejte svůj do univerzitní pošty ve tvaru @mendelu.cz V následujícím okně zadejte heslo ke svému poštovnímu účtu. Po přihlášení Vás přivítá nový Office. V dalším okně si můžete zvolit, jestli chcete posílat informace o používání Office společnosti Microsoft

Atlas byl realizován pracovníky Ústavu ochrany lesa a myslivosti LDF MENDELU v Brně s podporou grantu FRVŠ 846/2011. Jeho aktualiace a doplňování v letech 2013-2014 byly podpořeny projektem Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin CZ.1.07/2.4.00/17.0023 \documentclass{article} \usepackage{xltxtra,polyglossia} \setdefaultlanguage{czech} \begin{document} \end{document

Aromaterapie - Institut celoživotního vzdělávání

Docházka Mendelovy univerzity v Brn

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Přeskočit na obsah] Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařstv Department of Forest Management and Applied Geoinformatics. The department has long tradition as one of the founding departments of the University of Agriculture in Brno (1919). Its predecessors are the Department of Forest Management (1920, separately since 1951) and the Geodetic Department (1921). In the present, the department is focused on. The registration has been closed. We are pleased to invite you to the conference with its new name Economic Competitiveness and Sustainability renamed from the Enterprise and Competitive Environement. The conference is held on March 25 - 26, 2021. It crosses traditional discipline boundaries and involves a wide variety of interactions ranging.

V případě jakýchkoliv problémů, dotazů nebo požadavků kontaktujte podporu na helpdesk.mendelu.cz, helpdesk@mendelu.cz či +420 545 135 555. Podpora +420 545 13 55 5 Conference fee differs for onsite and online participation. The registration fee is free of charge for the students of FBE MENDELU. More information is available in the section Registration & Payment. Registration opening: 1. 9. 2021; Deadline for registration and extended abstract submission: 11. 10. 2021; Deadline for payment: 13. 10. 202

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních - MENDEL

Tým AiStorm. Skupinu tvoří zaměstnanci a studenti ústavu informatiky PEF MENDELU. Zabýváme se stacionární i mobilní robotikou, zpracováním obrazu a počítačovým viděním, průmyslovou automatizací, programováním embeded systémů, počítačovou simulací Nároky pšenice na výživu Ozimou pšenici řadíme mezi plodiny se střední potřebou živin. Na 1 tunu zrna a odpovídající množství slámy a kořenů odčerpá v průměru 25 kg dusíku (N), 5 kg fosforu (P), 20 kg draslíku (K), 2,4 kg hořčíku (Mg), 4 kg síry (S) Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno http://pef.mendelu.cz, jaroslav.pakosta@mendelu.cz, tel.: 545 13 27 02, fax. Nově je pro přístup k web2.mendelu.cz i user.mendelu.cz možné použít SSL spojení s využitím ověřeného certifikátu. V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů kontaktujte podporu na helpdesk.mendelu.cz, helpdesk@mendelu.cz či +420 545 135 555 Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Zemědělská 1, 613 00 Brno email: agro@mendelu.cz tel.: +420 545 133 001 fax: +420 545 212 04

Prezentace AF MENDELU na FLOŘE OLOMOUC - Agronomická fakultaPrint page

Zaškolovák MENDEL

Proxy.mendelu.cz. Proxy server představuje způsob, kterým může oprávněný uživatel využít služby elektronických informačních zdrojů i mimo síť univerzity. Připojením webového prohlížeče prostřednictvím univerzitního proxy serveru se Vám zpřístupní všechny služby sítě Internet, které jsou dostupné přes. na MENDELU? Vše, co potřebujete vědět. přehled všech studijních programů.

Halloween 1973 — directed by john carpenter

arboretum.mendelu.cz - Botanická zahrada a arboretum v Brn

Lifelong Learning. Journal of Lifelong Learning: is an independent reviewed scientific journal presenting original scientific works of Czech and foreign authors, study overviews, discussion papers, analytical reviews and reports concerning the issues of lifelong learning and education (predominantly professional and further vocational education and senior education) Úřední hodiny. ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí 9-11. Středa 9-11 a 13-15. POZOR! Do 15.8.2021 je studijní oddělení uzavřeno! Tereza Bártková (studijní programy v češtině): tereza.bartkova@mendelu.cz . Anja Poláková Fabjan (studijní programy v češtině a angličtině): anja.fabjan@mendelu.cz. Obracejte se prosím vždy na svou studijní referentku, v případě použití obecné. MENDELU má licencován pro všechny studenty a zaměstnance následující software. Altap Salamander EDU: Smlouva umožňuje studentům a zaměstnancům využívat aktuální verzi programu Altap Salamander pro potřeby studijní nebo pracovní. Instalaci je možné provést i na osobní počítače doma nebo na kolejích. EPIS: Smlouva. The event is supported by the Mayor of Brno.. Welcome to the website of the. 10 th International Conference on Management Zero Waste Management and Circular Economy. ONLINE. to be held at the. Mendel University in Brno. 10 th June 2021. organized by. Mendel University in Brno, Czech Republic, Faculty of Business and Economic

J

Vítejte na webmail.mendelu.cz, jenž umožňuje přístup k poštovním řešením Mendelovy univerzity v Brně Webové rozhraní webmail.mendelu.cz Je realizováno pomocí webového e-mailového klienta Roundcube Chci uvést zmocněnce pro věcná jednání. Kontaktní informace - zmocněnec pro věcná jednán Od roku 2015 do roku 2019 vedl ústav doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc., který se zabývá dendrologií s ekologií dřevin a introdukovanými druhy stromů a keřů. Podílel se na založení oboru Arboristika a tvorbě akreditačních materiálů studijního programu Arboristika na LDF MENDELU, jehož je garantem Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky je svým odborným zaměřením, výukou i tvůrčí činností směřován do oblasti techniky v sektoru zemědělství, potravinářství a životního prostředí, u nichž je vždy akcentována charakteristická a neopominutelná vazba mezi technickými a biologickými. Časopis posluchačů LDF MENDELU v Brně. Author: Miroslav Šlachetka Published Date: 28.3.2019 Leave a Comment on Srovnají se penze žen a mužů? Ženy dělají doma víc neplacené práce, tvrdí Nerudová (videorozhovor DVTV