Home

Fenologické fáze kukuřice

BBCH, fenologické fáze, fenofáze, stupnice vývojových a

Fenologické Fáz

 1. Fenologická fáze Určitý, zevně dobře rozpoznatelný, zpravidla každoročně se opakující projev vývinu nadzemních orgánů (zejména pupenu, listu, květenství) sledovaných druhů rostlin. FENOLOGICKÉ PUBLIKACE Fenologický atlas V této knižní publikaci jsou vyobrazeny všechny fenologické fáze, které jsou aneb
 2. Analyzované fenologické fáze, operace Krakovec 400 Bříza bělokorá 1993-2011 poátek kvetení 10 %, 50 % a 100 % (PK 10, PK 50, PK 100); konec kvetení (KK) Pusté Jakartice 275 Kukuřice setá 1991-2012 setí (ST), sklizeň (SK) Chrastava 310 Lilek brambor 1991-2012 setí (ST), sklizeň (SK) Ivanovice na Han
 3. - ­ fenologické fáze (fenofáze) - ­ nástup repr. fáze velmi závislý na vnějších signálech krátkodennost značí import (kukuřice, sója ) neutrální - většinou více generací (efeméry) Created Date: 5/5/2008 1:05:11 PM.

sum nutných pro jednotlivé fenologické fáze včetně fyziologické zralosti, by měl vytvořit dostatečné teplotní zajištění pro pěstování teplomilných kultur (např. polorané odrů-dy kukuřice na zrno, rané odrůdy vinné révy) i v dosud chladnějších oblastech. S tím souvisí možnost pěstování teplomilnějšíc Fenologické fáze cukrové řepy nebyly do Atlasu zařazeny. Nejnovějším zdrojem fenologických informací je Atlas fenologických pomě-rů Česka (8) z roku 2012, ve kterém kukuřice setá, brukev řepka, řepa krmná, lilek brambor, mák setý a chmel otáčivý, které jsou v Atlase fenologických poměr

Fenologie je nauka o časovém průběhu základních životních projevů, zvaných fenologické fáze, zdravých živých organismů v závislosti na změnách počasí, klimatu a dalších vnějších vlivů prostředí. Fenologická pozorování se provádějí na rostlinách (fytofenologie) nebo na živočiších (zoofenologie).Název nauky vychází z řeckého slova phaínō (φαίνω. Stažení royalty-free Kukuřice vývojové Diagram - fáze růstu stock vektor 75008551 z Depositphotos kolekce miliónů prémiových stock fotografií vysokého rozlišení, vektorových obrázků a ilustrac Staňte se lokálním odborníkem - pozorujte fenologické fáze rostlin s portálem fenofaze.cz. Nejen v programu GLOBE pozorujeme fenologii a sbíráme data o probouzení nebo usínání vegetace. Kdokoli se může zapojit i do sledování fenofází, které provádí Český hydrometeorologický ústav Fenologické fáze - BBCH kód popis Stadium 0: Klíčení 00 suché semeno 01 počátek bobtnání 03 konec bobtnání 05 kořínek vystoupil ze semene 07 koleoptile vystoupila ze semene 09 vzcházení: koleoptile proráží povrch půdy, na špičce koleoptile je již viditelný list Stadium 1: Vývoj list

fenologické fáze. Na živé organismy mají během roku velký vliv podmínky vnějšího prostředí, zejména podnebí a počasí. V měnícím se klimatu můžeme pozorovat změny v chování některých druhů organismů. V ČHMÚ disponujeme unikátním archivem fenologických záznamů od roku 1923 Suma efektivních teplot je od jedné fenologické fáze po druhou za přiměřených půdních a vláhových poměrů charakteristická a přibližně konstantní. Například od setí ozimého žita po vzcházení je zapotřebí 52 °C sumy efektivních teplot, od metání po kvetení 150,0 °C, od kvetení po mléčnou zralost 225 °C, od. BBCH-scale se používá k určení fenologické fáze vývoje rostlin. Škály BBCH byly vyvinuty pro řadu druhů plodin, kde podobné růstové fáze každé rostliny mají stejný kód.. Fenologické vývojové fáze rostlin se používají v řadě vědeckých oborů ( fyziologie plodin, fytopatologie, entomologie a šlechtění rostlin) a v zemědělství ( hodnocení rizik pesticidů. Návod SHMÚ pro fenologické pozorování les-ních rostlin sleduje 12 druh dřevin (oproti ů ČHMÚ navíc jedli bělokorou), šest keřů a osm druhů bylin. Hlášení fenologické stanice za-znamenává u bylin nástup 10, 50 a 100 % fáze kvetení, u ostatních nástupy až 20 fází, většinou též v 10, 50 a 100 % jejich rozvoje plodinou je kukuřice. Nedostatek srážek v době fenologické fáze důležité pro tvorbu zrna bude zna-menat nižší výnosy. Porosty byly dobře založeny a i přes zpoždění vegetace způsobené chladným průběhem května, jsme očekávali lepší výsledky. V době vzniku tohoto příspěvku jsou už patrn

Fenologické fáze podle BBCH: 01 - Obecná stupnice - všechny rostliny (BBCH) 00. suché semeno (v této fázi jsou semena mořena) 01. počátek bobtnání semen. 03. konec bobtnání semen. 05. kořínek (radicula) vystoupil ze semene. 06. prodlužování kořínků, tvorba kořenových vlásků. 11. první pravý list, pár listů nebo. Fenologická fáze je určitý na pohled dobře rozeznatelný a zpravidla každoročně se opakující projev vývoje orgánů sledovaných plodin. Výjimečně se za fenofázi považuje technická fáze např. setí a sklizeň (Havlíček et al. 1986). V práci jsem použil charakteristiky nejbližších dostupných fenologických stani • fenologické fáze - detailní pozorování nástupu (vzcházení, odnožování, sloupkování, metání, kvetení, žlutá zralost, zralost) • pokračování polních experimentů + nová plodina kukuřice • data z růstových komor s řízenou koncentrací CO

S pomocí fenologie lze také vytvořit kalendář přírody, který rozděluje kalendářní rok na fenologické fáze. Fenologická fáze, nebo také fenofáze, je určité časové období. Kdy nastupuje která fáze nelze jednoznačně určit podle data. Záleží na klimatických a jiných podmínkách vnějšího prostředí JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agroekologie Specializace: Ekologické z Dříve jsme měli síť polních stanic a z nástupu určité fenologické fáze jsme předpovídali například výskyt škůdců nebo i jaký bude výnos (konkrétně u kukuřice). Také v souvislosti s tím, jak se posouvají vegetační pásma, jsou naše výsledky důležité proto, aby lesníci a i zemědělci věděli, co kde pěstovat V současné době jsou naopak některé fenologické fáze, jako např. dozrávání révy vinné, mírně opožděny. Březen 2020 Na začátku března začaly kvést první jarní byliny, jako např. jaterník podléška a podběl obecný zhruba o 7 až 10 dní dříve než je obvyklé

(PDF) Fenologické fáze zemědělských plodin ve vztahu k

 1. Divoká prasata v zásevu kukuřice (21.5.2019) Fotografie zřetelně dokumentuje úžasnou schopnost divočáků ve smyslu jejich čichu a dovednosti získat potravu i tam, kde by to běžný smrtelník pokládal za nemožné. Standardní průměrný výsevek je u silážní kukuřice 90 tisíc zrn na 1 hektar
 2. 4 Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona þ. 111/1998 Sb. v platném znní souhlasím se zveřejnním své diplomové práce, a to v nezkrácené podo
 3. Fenofáze kukuřice, kukuřice je rostlina teplomilná, má

Fenologie - Wikipedi

Fenologické Fáze

Rostliny to poznají GLOB

Ing. Socha Lstiboř - Pš.Oz.Reform - problematický porost

 1. Míchárna močoviny - Peter Petranský, farma Juraj Petranský Ĺubovec
 2. Výživa, vztah fyziologie a ekonomiky, práce s auxiny - nové strategie, Jaroslav Mach
 3. Bratkovice s majitelem Ing. Pavlem Rešem - hustý porost řepky

22.5. 2017 RD Dolné Dubové - Ing.Andrej Adamovič setkání agronomů

Kukuřice setá | Fenologické Fáze

František Tomáš v Terbišově - Východní Slovensko - extrémní sucho - 20 mm srážek od počátku roku

 1. Farma Chmel Vojtěch Švarc - odrůdy pšenic
 2. Zpracování půdy jako základ biologických principů pěstování plodin. Doc.Brant, Doc. Kroulík.
 3. DOPORUČENÍ DO CUKROVÉ ŘEPY - ZD Unčovice Tomáš Raška a Jarda Mach
 4. Aktualita k odrůdám pšenic 16.7.2020

Řepka ozimá s meziřádkovými plodinami - Statek Bureš - Jindřich Šmöger - 21

 1. Webinář společnosti Labris - moderuje Ing. Jiří Čtvrtečka DOLE NALEZNETE ČASY PRO VYHLEDÁVÁNÍ.
 2. Pozvánka na polní dny na Farmě KRÁL a na Lukavci
 3. Přednáška Agrio Křemže Ing. Ivan Olšan, Ing. Luboš Marek
 4. Polní den ENERGEN 4.7. 2017 - Osinaté a tvrdé pšenice
 5. Fyziologie v praxi 2017
Fotografie fenofází | Fenologické Fáze