Home

Obchodní rejstřík sbírka listin

Sbírka listin z obchodního rejstříku - obchodní rejstřík

Sbírka listin. Sbírka listin v Obchodním rejstříku u jednotlivých fyzických i právnických osob obsahuje zákonem stanovené doklady a písemnosti a je veřejně přístupná na stránkách portálu justice.cz. Doklady a písemnosti uložené ve Sbírce listin

Povinné ukládání dokumentů do sbírky listin - Portál POHOD

Sbírku listin každé právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku, lze v elektronické podobě nalézt na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz). Dokumenty zakládané do sbírky listin. Od listin uložených ve sbírce listin je nutné odlišovat listiny, které jsou uloženy v tzv. rejstříkovém spisu Sbírka listin - je součástí obchodního rejstříku, do sbírky listin se především zakládají: zakladatelské dokumenty a jejich změny rozhodnutí o volbě nebo jmenování, obvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou statutárním orgáne Sbírka listin je každému přístupná na příslušném oddělení obchodního rejstříku u krajských soudů, resp. Městského soudu v Praze, v závislosti na místě sídla zapsaného subjektu. V současnosti je již sbírka listin postupně zpřístupněna i na internetu na stránkách Ministerstva spravedlnosti (http://www.justice.cz). Zpřístupněním obchodního rejstříku, včetně sbírky listin, veřejnosti je sledováno především zajištění dostatečné jistoty. Data dohledatelná v rejstříku mají pouze informativní povahu a slouží výhradně k nekomerčnímu využití návštěvníkům stránek. V případě požadavku na oficiální výpis o existenci ekonomického subjektu se prosím obraťte na jednotlivé veřejné rejstříky např. zde

Do rejstříku je tedy možné nahlížet a pořizovat si z něj kopie nebo výpisy. Na žádost vydá rejstříkový soud také částečný nebo úplný opis zápisu (listinný úředně ověřený nebo elektronický). Může za to požadovat úhradu nákladů. Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin sbÍrka listin K návrhu na zápis do veřejného rejstříku je třeba doložit listiny o skutečnostech, které mají být zapsány. Jedná se tedy o listiny, které prokazují skutečnosti, které navrhovatel navrhuje v návrhu na zápis do veřejného rejstříku zapsat Aktuální informace k provozu ověřovny listin 08.02.2021 Informujeme tímto žadatele o ověření listin do zahraničí, že od 22. 2. 2021 dochází k následující úpravě chodu ověřovny Ministerstva spravedlnosti: Úřední hodiny pro.. Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 89598 Datum zápisu: 9. října 2002 Spisová značka: C 89598 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 9. října 2002 Obchodní firma: Centrum výzkumu Řež s.r.o. zapsáno 9. října 2002 Sídlo: Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68 zapsáno 9. října 200

Jsou to právě členové statutárního orgánu právnické osoby, kdo jsou za plnění zákonných povinností, vztahujících se ke sbírce listin, odpovědní. Sbírka listin je součástí veřejného rejstříku, který byl ve své současné podobě zřízen zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění (dále jen ZVR) s účinností od 1. 1 Jaroslav Lohniský, dat. nar. 28. února 1959 Malečov 70, PSČ 403 27 Vklad: 206 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100% Základní kapitál: 206 000,- K

Sbírka listin je veřejně přístupná na příslušném oddělení rejstříkového soudu, jimiž jsou v České republice soudy krajské. Díky pozvolna postupující elektronizaci je obsah sbírky listin průběžně zpřístupňován na webu: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik provozovaném Ministerstvem spravedlnosti. Okruh povinně zakládaných listin je přitom mnohem širší, než většina tuzemských podnikatelů tuší a cílem tohoto článku je proto upozornit. Re: obchodní rejstřík a sbírka listin. já bych se neděsil, ono jim to občas trvá déle, než zdigitalizují dokumenty nebo případně zveřejní zaslané ve sb.listin. Zobrazit celé vlákno. Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor. 25 Součástí obchodního rejstříku je též sbírka listin, která je stejně jako obchodní rejstříku přístupná veřejnosti. Rejstříkový soud je povinen pro každého podnikatele, organizační složku podniku nebo podnik zahraniční osoby ve sbírce listin vést zvláštní složku Editovat. (přesměrováno z Sbírka listin) Možná hledáte: Seznam obchodních rejstříků. Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je např. firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj výpisy Sbírka listin obsahuje: c) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, návrh rozdělení zisku a jeho konečná podoba nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné účetní závěrky, zpráva auditora o.

Sbírka listin obchodního rejstříku - co se zveřejňuje

Zápis do Obchodního rejstříku Sbírka listin

Pobočný spolek. Příspěvková organizace. Spolek. Společenství vlastníků jednotek. Společnost s ručením omezeným. Veřejná obchodní společnost. Zahraniční fyzická osoba. Zájmové sdružení právnických osob. Ústav Obchodní rejstřík je registr, Ve znění pozdějších předpisů, §66, který přesně určuje co sbírka listin obsahuje). Obchodní společnosti musí ze zákona každý rok dokládat dokumenty do rejstříku, konkrétně do tzv. sbírky listin. Tyto dokumenty jsou veřejně dostupné i online a to u konkrétního výpisu k dané firmě Obchodní rejstřík Brno - kontakty. Obchodní společnosti se sídlem firmy Jihomoravský kraj jsou evidovány v obchodním rejstříku (nově veřejném rejstříku) vedeném Krajským soudem v Brně. Patří sem například společnosti založené ve městech: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo Sbírka listin Doklady a písemnosti uložené ve Sbírce listin Ve Sbírce listin v Obchodním rejstříku najdeme u konkrétního subjektu doklady týkající se založení tohoto subjektu (stanovy, statut, notářský zápis atd.) a doklady o zrušení, sloučení nebo přeměně tohoto subjektu

JUSTICE.CZ - Obchodní rejstřík - Vyhledávání v obchodním ..

Obchodní rejstřík a sbírka listin spadají pod správu Ministerstva spravedlnosti České republiky. Vedením seznamů jsou však pověřeny nezávislé rejstříkové soudy, tedy krajské soudy místně příslušné k sídlu společnosti či jiného zapisovaného subjektu Povinné ukládání dokumentů do sbírky listin. 14. 5. 2015. Nová právní úprava veřejných rejstříků, účinná od 1. ledna 2014, se dotkla okruhu dokumentů, které je nutno zakládat do sbírky listin. V tomto článku se zaměříme na ty listiny, jejichž uložení by si měly obchodní korporace samy ohlídat. Sbírka listin je.

Jaké dokumenty patří do sbírky listin obchodního rejstříku

13.08.2021 Ministerstvo spravedlnosti představilo Výroční statistickou zprávu za rok 2020 Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila novou statistickou zprávu o stavu české justice za rok 2020. I oblast soudnictví byla v loňském roce ovlivněna epidemiologickou situací a zavedením vládních restrikcí v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 Re: obchodní rejstřík a sbírka listin Z praxe vím, že u více firem to není uvedeno, i když bylo zasláno, pokud chcete pro klid duše něco udělat, můžete se tam stavit, zavolat nebo napsat, sdělit o co Vám jde a dotázat se, zda to máte poslat znovu nebo zda to mají založeno Sbírka zákonů Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a další typy předpisů v aktuálním znění, se spoustou zajímavých možností a funkcí.; Monitor změn zákonů Všechny změny zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které naši legislativci teprve připravují - přehledně a na jednom místě.; Mezinárodní smlouvy Vztahy České republiky s ostatními zeměmi i.

Confice s

z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 13146 Datum zápisu: 20. prosince 2000 Spisová značka: C 13146 vedená u Krajského soudu v Plzni zapsáno 20. prosince 2000 Obchodní firma: Apollo servis s.r.o. zapsáno 20. prosince 2000 Sídlo: Plzeň, Hankova 8, PSČ 30133 zapsáno 20. prosince 2000 vymazáno. Obchodní rejstřík. registr ekonomických subjektů poskytující oficiální informace o obchodních firmách a jiných právnických nebo fyzických osobách, jejichž předmětem činnosti je podnikání. Jazyk. Sledovat. Editovat. (přesměrováno z Sbírka listin) Možná hledáte: Seznam obchodních rejstříků 25194798 (viz obchodní rejstřík) Adresa. Sídlo společnosti: K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany. Listina. Značka: C 105858/SL68/MSPH. Typ: účetní závěrka [2015] , výroční zpráva [2015] , zpráva o vztazích , zpráva auditora

Volejbal Vsetín, z

Obchodní rejstřík a sbírka listin Advokátní kancelář

MEDIUM SOFT a.s. (IČO: 25377132) byla česká softwarová společnost, která se zaměřovala na vývoj informačních systémů pro krizové řízení a plánování, bezpečnostní systémy, integrované záchranné systémy středisek IZS, vývoj a implementaci speciálních informačních systémů např. TCTV 112, dále na systémovou integraci a realizaci počítačových sítí Obchodní rejstřík, sbírka listin Sekce: Právní poradna | Téma: Pracovní právo. Otázka: 19.12.2007 09:05. Dobrý den, mám jeden dotaz, jsme malou společností s.r.o. (realitní činnost, inženýrská činnost, správa nemovitostí). Chtěla jsem se zeptat jestli musíme zasílat kopii zápisu z valné hromady, která rozhoduje o. Sbírka Listin - Odeslání výkazů na JUSTICI; Zdroje informací pro odesílání účetních výkazů (Rozvaha, Výsledovka a Příloha k závěrce) do Sbírky listin: Technická specifikace pro předávání digitalizovaných listin do Sbírky listin veřejného rejstříku

Sbírka listin z obchodního rejstříku - obchodní rejstřík, sbírka listin FEAL INTERNATIONAL, registrované u Obchodního soudu v Créteil, Francie, č. obchodního rejstříku RCS Créteil B 352 283 121 (90BO3097). - podnikání v Č Podrobnější úpravu veřejného rejstříku vedeného soudy obsahuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Součástí veřejného rejstříku je sbírka listin (kde jsou uloženy zákonem stanovené dokumenty, např. zakládající dokumenty, stanovy, účetní závěrky atp.) Sbírka listin z obchodního rejstříku - obchodní rejstřík Podání s listinami zaslané datovou schránkou nemusí být podepsané. To však platí pouze v případě, kdy jsou listiny zasílány z datové schránky osoby, která je ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osoba zapsána, a které se založení do Sbírky.

Povinné ukládání do sbírky listin obchodního rejstříku pro

 1. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 86082 Datum zápisu: 19. prosince 2001 Spisová značka: C 86082 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 19. prosince 2001 Obchodní firma: TechnoBank, s.r.o. zapsáno 19. prosince 2001 Sídlo: Praha 6, Evroá 650/106, PSČ 160 00 zapsáno 19. prosince 200
 2. Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky 15.06.15 9:05 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Společnost Caleum a.s. (původně CALEUM s.r.o.) změnila právní formu ze společnosti s.
 3. Podmínky provozuPodmínky provozu. Účelem www aplikace ARES Ministerstva financí je souhrnně zpřístupnit údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech. ARES přehledně zpřístupňuje údaje, přebírané ze zdrojových registrů do databáze ARES a současně umožňuje.
 4. VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN. A - E. F - K. L - N. O - T. U - Z. Název subjektu: AAA Průmyslový fond, a.s. Identifikační číslo: 27598519 Spisová značka: B 11099 vedená u Městského soudu v Praze Den zápisu:4. října 2006Sídlo: Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 11000. Výpis platných. Úplný výpis
 5. Inteligentní formulář na veřejném rejstříku - změna údajů. chci se dotázat na několik věcí, které mi nejsou zcela jasné při změně údajů v inteligentním formuláři na veřejném rejstříku. Nedávno se nám ve spolku obměnil prakticky celý výbor + členové kontrolní komise. Celý původní výbor + členové.
 6. Uvolněný obchodní podíl: Na základě dohody o ukončení účasti společníků ve společnosti zanikla ke dni 31.12.2016 účast společníka paní Mgr. Simony Bernátové, dat. nar. 17. prosince 1976, bydliště 675 05 Rudíkov č.p. 32, v

Obchodní rejstřík - nové formuláře, 4. 7. 2005. Na základě novely obchodního zákoníku měly být vydány 2 nové vyhlášky a 1 nařízení vlády. Ke dni 4. 7. 2005, kdy tato novela nabývá účinnosti, je vydána jen 1 vyhláška a jsou přístupné formuláře a návody k jejich vyplnění. Zákonem č. 216/2005 Sb. byla. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon. návrhy na zápis apod.) a sbírka listin (tato je veřejně přístupná, ale ne na internetu). Sbírka listin obsahuje zejména z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13541 Datum zápisu: 19. prosince 2007 Spisová značka: B 13541 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Property Klárov a.s. Sídlo: Evroá 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6 Identifikační číslo: 282 17 241 Právní forma: Akciová společnos

Obchodní rejstřík - Justice

 1. Obchodní rejstřík Ústí nad Labem - kontakty. Obchodní společnosti se sídlem firmy Ústecký kraj jsou evidovány v obchodním rejstříku (nově veřejném rejstříku) vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Patří sem například společnosti založené ve městech: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem
 2. Německý obchodní rejstřík obsahuje dvě části. První se zabývá partnerstvím, živnostníky a registrovanými sdruženími (Vereine) bez základního kapitálu. Druhá část zahrnuje všechny založené společnosti se základním kapitálem (GmbH, AG, KG, UG, OHG, Ltd.-ZNL). Žádosti (nové zápisy, změny a likvidace) musí být.
 3. Výpis platných z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 18156 Datum zápisu: 26. března 1998 Spisová značka: C 18156 vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: GS Artemis, s.r.o. Sídlo: Nový Jičín, Jugoslávská 1809/23, PSČ 741 01 Identifikační číslo: 253 95 564 Právní forma: Společnost s ručením omezený

Obchodní rejstřík ISSS 2006 RNDr. Jaroslav Martaus - Ministerstvo spravedlnosti ČR jmartaus@msp.justice.cz Historie projektu 1992 - výběr dodavatele 1993 - příprava první verze (foxbase) 1994 - příprava nové verze (Foxpro) 1995 - převod do Informixu 15.9.1997 - spuštění na Internetu 15.4.1999 vyhledávání dle osob 2002 - Sbírka listin 2005 - plné texty. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23084 Datum vzniku a zápisu: 7. prosince 2017 Spisová značka: B 23084 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: POWER, a.s. Sídlo: Olštýnská 607/1, Troja, 181 00 Praha 8 Identifikační číslo: 06664733 Právní forma

Účetní závěrka se zasílá do obchodního rejstříku

 1. Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4. IČ: 26212242. Daňové číslo: CZ26212242. Popis služeb aplikace Cribis naleznete na www.cribis.cz. Zákaznické centrum (hotline): +420 277 778 530. +420 737 152 074. Kontaktní formulář. Zpráva, nebo dotaz close
 2. Rejstřík honebních společenstev. Rejstřík honebních společenstev vedený Ministerstvem zemědělství České republiky podle ustanovení § 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, který je veřejným seznamem, do kterého se zapisují nebo vyznačují jmenovaným zákonem stanovené údaje týkající se honebních společenstev
 3. Sbírka listin Ordinace MediFem, s.r.o. Základní identifikační údaje Spisová značka: C 43179 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Obchodní jméno: Ordinace MediFem, s.r.o. Identifikační číslo: 078 92 322 Adresa Sídlo společnosti: Proboštovská 856/1, Trnovany, 415 01 Teplice Listina Značka: C 43179/SL1/KSUL Typ: notářský zápis [NZ 577/2018
 4. Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Stanovák Machines s.r.o. Údaje byly staženy 21. 8. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 11749482. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po.
 5. 3TC work s.r.o., IČO: 11725460 - Obchodní rejstřík. Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti 3TC work s.r.o. Údaje byly staženy 12. 8. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 11725460. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis.
TERARKO s

Zápis do rejstříku spolků a uložení ve sbírce listin

 1. Obchodní jméno Rubrika IČO Sídlo Publikováno; MAS Světovina o.p.s. Sbírka listin - Plzeň: 27960765: Na Potocích 221, 338 28 Radnice: 17. 08. 202
 2. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek nejvyššího soudu. Sbírkové číslo Vztah k předpisu (?) Věcný rejstřík Soud Datum rozhodnutí od Datum rozhodnutí do VYHLEDAT Zrušit filtr. zobrazit vydání Nejnovější rozhodnutí. 38/2021 Reorganizace, Účetnictví 37/2021 Výklad.
 3. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 250 Datum zápisu: 1. května 1992 Spisová značka: B 250 vedená u Krajského soudu v Plzni Obchodní firma: Vysoká, a. s. Sídlo: Dobřany, Vysoká čp. 1035, PSČ 334 41 Identifikační číslo: 453 59 288 Právní forma: Akciová společnos

Živnostenský úřad města Brna. vykonává v přenesené působnosti státní správu na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti všech druhů živnosti, tj. živností koncesovaných i. rejstříku, (dále jen vyhláška) se mění takto: 1. V § 2 se za větu prvou vkládá nová věta, která zní: V přehledu příloh č. 15 až19 této vyhlášky je obsažen seznam přikládaných listin (příloh), kterými se dokládá zápis přeměny obchodní společnosti nebo družstva a evroé družstevní společnosti.

Video: Aktuality - Portál justic

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 86885 Datum vzniku a zápisu: 20. února 2002 Spisová značka: C 86885 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: R.Č. - LUSY, s.r.o. Sídlo: Praha 4 - Chodov, Bohúňova 1342/12, PSČ 14900 Identifikační číslo: 265 13 102 Právní forma 15.09.2021 Dynamický nákupní systém - Aktuální otázky (online - živé vysílání) - 15.9.2021; 22.09.2021 Sale-and-leaseback v praxi z pohledu advokátů, finančních poradců a investora (online - živé vysílání) - 22.9.202 Navrhuji přejmenování tohoto článku na nový název Obchodní rejstřík (Česká republika) nebo Obchodní rejstřík České republiky stejně jako je Státní znak České republiky a jiné. OR byl přejmenován na [Veřejný rejstřík a Sbírka listin]. Prosím o změnu názvu tohoto článku

Mobile clinic expert MCE s

Povinnost zakládat účetní závěrku BusinessInfo

rejstříku nemají vklady, považuje se za tarifní hod-notu výše vlastního kapitálu veřejné obchodní spo-lečnosti uvedená v zahajovací rozvaze. Jestliže se podle zvláštního právního předpisu nevyža-Sbírka zákonůč. 167 Strana 2118 / 2009 Částka 5 Sbírka zákonůč. 90 Strana 1370 / 2012 Částka 34. uplatnit do 3 měsícůode dne, kdy se obchodní korpo- vyžaduje formu veřejné listiny. Společenská smlouva, kterou se zakládá družstvo podle ního rejstříku podán do 6 měsícůode dne jejího za-ložení, platí, že nastávají tytéžúčinky jako při odstou-.

Sapa Libuš sSpolečenství vlastníků pro dům čBZENEC SEKT aNadační fond Eduzměna , Praha IČO 07737459 - Obchodní