Home

Rozbor textu osnova

Rozbor textu - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Rozbor textu. Vydáno dne 10.02.2021 od Jana Skřivánková. Tento článek nabízí několik rad, jak postupovat při rozboru textu. Nabízí přehled základních prvků, na které bychom se při svém rozboru měli zaměřit. Upozorňuje na hlavní úskalí a pomáhá je řešit Rozbor neuměleckého textu 1. Výrazový plán ukázky (formální rozbor) 1.1. Stylová charakteristika - Funkční styl a jeho znaky v ukázce - Stylový postup - Objektivní slohotvorní činitelé 1.2. Žánrová charakteristika - Základní žánry - Specifický žánr a jeho znaky v ukázce - Případné vlivy jiných žánrů 1.3 Osnova k rozboru textu - převážně poezie. název básně, autor, sbírka, popř. tiráž knihy; obsah; žánr - lyrika, epika; idea; počet slok a verš ROZBOR NEUMĚLECKÉHO TEXTU Porovnání uměleckého a neuměleckého textu: odhalit souvislost/nesouvislost obou textů, tvrzení zdůvodnit (Souvislost bývá zcela zřetelná, např. dílo + jeho recenze, dílo + komentář z ČSFD, dílo + objednávka daného díla pro knihovnu, dílo + encyklopedické heslo o autorovi apod.

Osnova k rozboru textu - převážně poezie - Endora

ROZBOR UMĚLECKÉHO TEXTU 1. téma a motivy téma = ústřední myšlenka díla - je v podstatě neomezené (všechny jevy z přírody, společnosti, dojmů, ) např. ruský venkov, válka, láska, mezilidské vztahy motivy = nejdrobnější tematické prvky díla (souhrn motivů tvoří téma Pan Kaplan má třídu rád - rozbor textu a díla k maturitě ; Pán much - rozbor díla k maturitě ; Pán much - rozbor díla k maturitě (2) Pán much - rozbor díla k maturitě (3) Pán much - rozbor díla k maturitě (4) Pán prstenů: Společenstvo prstenu - rozbor díla ; Pán prstenů: Společenstvo prstenu - rozbor díla (2

Nejprve provedeme rozbor syntaktické stránky textu, dále lexikální a slovotvornou, slovně-druhovou a tvaroslovnou analýzu, posléze rozbor zvukové a grafické stránky textu. Komplexní analýza je zakončena rozborem stylistickým , který využívá předchozí dílčí rozbory k syntéze a zjištění vzájemných vztahů různých. Studijní materiál Charakteristika neuměleckého textu (funkční styly) už se na Tebe teší v rubrice Literatura, Neumělecký text, Ostatní, Rozbory textu. Nenech ho čekat dlouho :-) Ironie (řec. eironeia = zastírání, předstíraná nevědomost) je literární řečnická forma, která úzce souvisí s tradičními rétorickými figurami, zejména potom s hyperbolou a litotes. Co je to ironie? Prostřednictvím ironie vyjadřujeme záporný vztah vyslovením přesného opaku toho, co jsme měli původně na mysli

Rozbory děl k maturitě - Rozbor-dila

  1. Cteni textu, basni rikadel - plynulost; Opakovani a procvicovani ; Dokonceni Slabikare + Moje prvni citanka (5 - 30) Psani: Nacvik psani d, t, n, D, T, N; Dokoncit pisanku III; Opis, prepis delsich textu ( asi 5 vet) Diktat slov, vet; Jmeno, prijmeni; Literarni vychova: Pohadka - O slepicce ( vypravovani podle osnovy); O trech kuzlatkach; Basne.
  2. TEXTU I. část • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) II. část • funkční sty
  3. rozbor literárního textu Text dotazu. Dobrý den, nevím, jak mám udělat rozbor literárního textu a básně.Existuje nějaká osnova, podle které bych mohla postupovat? Děkuji. Odpověď. Dobry den, bohuzel se nam nepodarilo nalezt strucny navod pro zpracovani literarniho rozboru
  4. e. Je totiž součástí maturitní zkoušky z českého jazyka. Máme pro vás několik tipů, jak na rozbor jít a čeho si v textu všímat. Poté, co si vylosujete lísteček s číslem zadání a dostanete svůj pracovní list, strávíte příjemných dvacet

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Lakomec (rozbor) (4) ( Moliére) - • komedie o pěti dějstvích Hra francouzského dramatika zpodobuje hamižného lichváře, jenž pro lesk a zlato dovede obětovat děti, čest i pohodlí. BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE: Vydalo.. Dnes se dozvíte, jak na rozbor neuměleckého textu jít a čeho si všímat. Jako neumělecký text se v maturitě může objevit například výňatek z učebnice nebo zákona, pozvánka, úryvek z novinového článku či plakát. Prométheova játra - rozbor díla 4. 12. 2020; Moje blues - rozbor díla 3. 12

Rozbor neuměleckého textu - osnova. Klikněte na odkaz Rozbor neuměleckého textu - osnova.pdf pro zobrazení souboru.. Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta.Přihlásit s CJQ013 Rozbor literárního textu Filozofická fakulta umět formulovat vlastní myšlenky o estetice literárního textu. Osnova. Přesná osnova včetně interpretovaných textů bude studentům k dispozici po zjištění jejich dosavadních zkušeností s rozborem literárního textu. Náplň seminářů: - H. Bočková: 1 tedy znovu vytvářena osnova textu - formou poznámek z jeho strukturálních částí. Díky nim lze získat představu o obsahu celého dokumentu. Pro tvorbu klíčových slov neexistují jednotná pravidla, postupy se mohou v jednotlivých informačních institucích i systémech lišit texty vědecko-popularizační - pro široký okruh neodborníků (jednodušší výklad, názornější vysvětlení významu termínů) Vložené/upravené: 28.02.201

Komplexní jazykové rozbory ve vyučování českému jazyk

Sémantický rozbor textu, kompozice a stylu Sémantický rozbor textu, kompozice a stylu - pracovní list Sémantický rozbor textu, kompozice a stylu - testová úloha Anotace Anotace - pracovní list Anotace - testová úloha Reprodukce textu Reprodukce textu - pracovní list Reprodukce textu - testová úloha Konspek About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Filmové adaptace. Nomads of the North (1920, Kočovníci severu), americký němý film, režie David Hartford.; Nikki, Wild Dog of the North (1964, Nikki, severský pes) americký, film, režie Jack Couffer a Don Haldane; Česká vydání. Kočovníci severu, Josef R. Vilímek, Praha 1921, přeložil Josef Staněk, znovu Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, Praha 1926 a 1928. Osnova: Pojem Mezinárodní humanitární právo (MHP) Ženevské úmluvy - hlavní instrument MHP I. Obecné zásady pro aplikaci Ženevských úmluv II. Typy ozbrojených konfliktů III. Režim ochrany obětí ozbrojených konfliktů A. Mezinárodní ozbrojený konflikt 1. Základní záruky 2. Speciální ochran

Citátová osnova je vhodná pro reprodukci textu a posléze je možné ji použít k vlastní produkci. Jedná se o osnovu, která využívá citací z reprodukovaného textu. Výběr hesel z textu je však velmi náročný, neboť žáci mají vybrat nejdůležitější myšlenky tak, aby se z výsledné osnovy dalo poznat, o co v textu šlo Komplexní cvičení jsou pro důležitá, protože procvičují několik kapitol české gramatiky naráz, což dokáže skvěle připravit na školní test, přijímací řízení atp. Zvládnete se tedy poprat i s úkoly, které se nevěnují jen jedné zapeklitosti? Zkuste rozebrat text komplexně. (1) Maminka přišla z práce ve tři hodiny a vypadala unaveně Rozbory děl k maturitě. Nově připravujeme zpracovaná literální díla potřebná k maturitě, kde se zaměříme na přesný rozbor podle školních osnov k maturitě. Díla budeš moci stahovat v úhledném dokumentu do vlastního počítače, a nebo se učit online přímo z naší webové stránky. Reklama TEXTU I. část • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) II. část • funkční styl • slohový postup • slohový útva

Charakteristika neuměleckého textu - Rozbor-dila

osnova - zachycuje výstavbu celého textu heslovitě nebo větně (nekombinovat) 3 části - úvod, stať, závěr výtah = konspekt - zachycuje výstavbu textu s konkrétními údaji, vlastními slovy - pátek 5.2.2021 = on-line hodina = téma: samostatná práce - větný rozbor// příprava na přijímací zkoušky (porozumění textu) = DÚ - viz zadání v Google učebně - čtvrtek 4.2.2021 = on-line hodina = téma: souvětí - vedlejší věty, grafy souvětí, interpunkce (práce ve dvojicích v G-prezentaci) = DÚ - viz zadání v. Předmět Lexikální a morfologický rozbor textu (CJ2BP_JRTx) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CJ2BP_JRTx - Lexikální a morfologický rozbor textu, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU) Výchova k ob čanství a výchova ke zdraví - rozbor literárních text ů, slohové útvary (nap ř. vypravování) Cizí jazyky - díla zahrani čních autor ů, překlady d ěl Hudební výchova - ústní lidová slovesnost Výtvarná výchova - ilustrac

Osnova popis literární postavy Charakteristika literární postavy je jedno z častých slohových témat probíraných ve škole _ vypravování 1)úvod: vystižení prostředí, seznámení s postavami 2)stať: otevření děje (základní situace) rozvíjení (zápletka, stupňování, napětí) vyvrcholení (rozuzlení) 3) závěr. Obsah a rozbor textu. Ahoj, literatura a já nejsme kamarádi. Proto bych byla ráda za každou cenu , kdyby jste mi pomohli o čem tento článek je (obsah,děj) a jaký by jste pro něj navrhli Nadpis , snad mi rozumíte, diky moc : - získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného a administrativního), jejich třídění a hodnocení. Český jazyk a literatura1. 3. ročník - techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu. Český jazyk a literatura1. 3. roční rozbor uměleckého textu. osnova. nadpis. nÁzev dÍla. jmÉno autora. rok a mÍsto vydÁnÍ knihy. 1, zÁkladnÍ ŽivotopisnÉ Údaje o autorovi. jeho nejvÝznamnĚjŠÍ souČasnÍci. zdroj: slovnÍk spisovatelŮ, Údaje v knize, internet /wikipedie/ 2, rok vzniku nebo prvnÍho vydÁnÍ dÍla

Video: Rozbor uměleckých textů: Ironie - Pravopisně

Právě správný rozbor díla je klíčem k úspěchu u ústní zkoušky z českého jazyka. Já sama jsem si ze začátku rozbory stahovala z internetu, ale v každém byla pro a proti. Většinou byly pro mě informace nedostačující (svůj čtenářský deník s rozbory si chci nechat, takže potřebuji mít kvantum informací), nebo byly. Co tedy Rozbor filmu přináší? Pokud nestudujete Masarykovu univerzitu, kde Kokeš vyučuje, můžete být spokojeni, pokud se s autorovým pojetím rozboru filmu ztotožníte. Ale ani v opačném případě to není úplně zbytečná četba. Radomír D. Kokeš: Rozbor filmu Vydala Masarykova univerzita, Brno 2015. 266 stran Hodnocení: 70 Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, opatření z nich přímo do textu plánu péče, případně opatření uvedená v plánu péče upraví tak, Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany. Techniky a metodika psaní odborného textu. Jak psát odborný (právní) text? Osnova semináře: a)Čí V textu se objevují přechodníky, symbolika, archaické výrazy, francouzské výrazy. Autor používá er-formu. Hlavní postavy: Lucie - dívka z chudé rodiny, citlivá a něžná, živí se malováním obrazů. Petr - pochází z bohaté rodiny, vztah s Lucií je jeho životem a jedinou nadějí, nechápe smysl války. (Filip.

Osnov

Co se u ústní zkoušky z češtiny většinou zkouší? U ústní zkoušky si vylosujete jeden pracovní list, který obsahuje název a autora díla, o kterém bude Vaše ústní zkouška pojednávat.Takový pracovní list může dále obsahovat dvě části - v první části se může objevit úryvek uměleckého textu, např. část básně, eposu, sonetu, povídky nebo románu, druhou. Rozbor děl k maturitě Formální členění textu: předehra o 2 scénách 5 dějství dějová osnova: Děj se odehrává v Padově, kde žije bohatý kupec Baptista Minola, který má dvě krásné dcery, Biancu a Kateřinu. Bianca je hodná, cudná a chytrá, ale Kateřina je láteřivá semetrika, které se každý obává.

rozbor literárního textu — PSK - Ptejte se knihovn

Rozbor textu - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Rozbor textu. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac - osnova vyprávění . Literární výchova - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - umí sdělit obsah přečtené knihy a formulovat svůj názor na knihu - referát o knize - sociální rozvoj - volně reprodukuje text podle svých schopností,tvoří vlastní literární text na dané tém Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Doporučená osnova pro rozbor děl lyrických a lyricko-epických. úvod. literární druh + žánr a jejich charakteristika. pokud je třeba, vysvětlení názvu díla. námět, tematika díla; (doba, místo, prostředí) charakteristika lyrického mluvčího, popř. postav v epických částech a vztahy mezi nimi. jazyková složka díla. Rozprávky na študentskom portáli Zones.sk - Referáty, ťaháky, učebné poznámky, maturitné témy Osnova textu Zaručený návod jak napsat osnovu - StudentMa . Osnova je na vaší straně, při psaní by vám měla pomoci vytvořit text, který je jasně členěný, logický a směřuje k pointě. 7+5 tipů, jak psát úvahu

Matematická logika. Karel Klouda (gar.) Karel Klouda (gar.) Studenti se naučí logicky analyzovat text a rozumět mu, převést jednodušší texty do formálního zápisu. Budou umět rozhodnout o platnosti logických formulí a dokázat je. Porozumí rozdílu mezi syntaxí a sémantikou formální logiky, budou schopni pracovat s. Kniha: Evžen Oněgin Spisovatel(ka): Alexandr Sergejevič Puškin Přidal(a): luciez literární žánr: veršovaný román lit. druh: lyrickoepický rokvydání: 1825 lit. his. kontext: romantismus, protiklad klasicismu, první polovina 19. Století, umělecký směr aristokracie místo děje: Evroá část Ruska (Moskva a venkov) doba děje: počátek 19. století Téma: zobrazení. - pracovní sešit str. 45, 47 - rozbor textu-----Čtvrtek 8. 4. - online v 10:30 - dokončení kapitoly z uč. str. 109 - NESPISOVNÉ ÚTVARY ČESKÉHO JAZYKA - učebnice str. 150 - PROSTĚSDĚLOVACÍ STYL - společné vysvětlení, zápis a práce s text Osnova . Zkušební testy a jejich rozbor; Zkoušky nanečisto; vyhledávání podstatných informací v textu; vkládání chybějících částí do textu; hledání správné odpovědi na otázky o textu ; vyhledávání podrobností v textu; Poslech. vyhledání správné odpovědi na základě poslechu Pracovní list. Stylistika - výtah, osnova; gramatika - obohacování SZ přejímáním, skloňování přejatých slov. Text o Benátkách. CJ1/3 testování čtenářské gramotnosti (veršovaná pohádka) Pracovní list. Veršovaná pohádka. Porozumění veršovanému textu, pohádka, dovyprávění textu, význam slov. CJ1/

Recenze sloh osnova. Sekce Recenze obsahuje už celkem 85 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí Recenze se nejčastěji. Rámcová osnova Symbolické myšlení, prostorová představivost a konfigurační vztahy vylučování, přísloví, gramatické jevy, rozbor textů, doplňování vhodných výrazů do zadaného textu, procvičování mnoha typových příkladů z přijímacích zkoušek minulého roku z požadovaných VŠ

Rozbor uměleckého textu u maturity - StudentMa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE se sídlem: Rožmitalská 419, 262 72 Březnice (okres Příbram - Středočeský kraj) 49.5598625N, 13.9466619E Vize škol HAMLET (kralevic dánský) 1. Název díla, autor Autor: William Shakespeare 2. Bibliografické údaje Nakladatelství: Romeo, 2. přepracované vydání p. stran: 356 místo, rok vydání: 2007-07-01.. Rozsah textu. Minimální rozsah alespoň 1 celá A4 (1 normostrana = 1 800 znaků) U rozborů knih jsou to 2 strany, u slohovek 200 znaků (je však nutný uvést slohový útvar a známku ze školy) Obsahová a gramatická správnost. Materiály v nízké kvalitě si vyhrazujeme právo zamítnout dle našeho posouzen

Rozbor textu - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma

Moliére - Lakomec (rozbor) (4) Čtenářský deník Český

Životné pocity vyjadril Janko Kráľ v balade Zakliata panna vo Váhu a divný Janko. Oboznámte sa s rozborom tejto balady i s ostatnými baladami z jeho pera Učební osnova předmětu český jazyk a literatura pro střední odborné školy a pro čtyřleté studijní obory dovedností spojených s produkcí textu. 1.5.1 ovládá větněčlenský rozbor věty a rozbor souvětí Stopárov sprievodca galaxiou (orig.: The Hitchhiker's Guide to Galaxy, 1979) je prvý diel pentalógie (označovanej trilógia s piatimi dielmi) anglického spisovateľa Douglasa Adamsa. Stopárov sprievodca galaxiou je veľmi pozoruhodná kniha, jedna z najpozoruhodnejších, ale rozhodne najúspešnejšia kniha akú kedy vydalo Mamutie Nakladateľstvo v Malom Medveďovi

Režie je umění | NAMU

Osnova rozboru díla - osnova rozboru uměleckého textu

Zažite krásu digitálneho sveta!www.tatrabanka.sk/digitalna-banka Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Zelený čtvrtek / Stůl slova / rozbor biblických textů - Aleš Opatrný. Zelený čtvrtek Rozbor textu 1. čtení Ex 12,1-8.11-14 Vyvedení z Egypta, označené jako první měsíc v roce bylo pro Izrael nesmírně významným bodem dějin. Do něho se koncentrovala celá zvěst o zachraňujícím Bohu

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Praha - Více než dvacetikilometrová linie zaříznutá do sázavské krajiny, známá jako Čertova brázda, je jednou z největších záhad nejen České republiky, nýbrž celé střední Evropy. Mnozí archeologové spojují tuto brázdu s významnou dálkovou obchodní cestou, která vedla z jižních Čech přes sázavský brod. Je možné, že tuto tajemnou cestu vybudovali naši. Rozbor textu - pomůcka. Stručný přehled věcí, na které bychom neměli při rozboru textu zapomenout. Rozbor textu. Tento článek nabízí několik rad, jak postupovat při rozboru textu. Nabízí přehled základních prvků, na které bychom se při svém rozboru měli zaměřit. Upozorňuje na hlavní úskalí a pomáhá je řešit Jsou zde kladeny velké nároky na posluchače i přednášejícího, především na soustředěnost a spolupráci. Osnova se skládá z úvodu, stati a závěru (vysokoškolský výklad). KOMENTÁŘ: Tento slohový útvar slouží k osvětlení určitého textu, události

CJL-mluvnice a sloh-I1-14/15: Rozbor neuměleckého textu

3 Obecná osnova studentských prací. 4 Citování a citační údaje. 5 Hodnocení v odborném stylu. 1 Pojem stylu; základní styly; charakteristika odborného stylu. styl: z řecko-lat. stylus, pův. (a) násada rydla, pak (b) způsob výtvarníkovy práce, potom i (c) způsob práce slovesného umělce a autora textu vůbe Předložená diplomová práce o rozsahu 75 stran vlastního textu (a několika dalších stran seznamu literatury a ostatních náležitostí diplomové práce) představuje rozbor problematiky Osnova práce je logická, jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují V textu je vytvářen (vědomě či nevědomě) reálným autorem, své myšlenky sděluje prostřednictvím vypravěče a jeho výsledný obraz je rekonstruován a vyvozen z textu teprve samotným čtenářem. (z lat. expositio - výklad, rozbor) je úvodní část syžetového literárního díla. Expozice představuje nezbytný vstup.

FF:CJQ013 Rozbor liter

Co je Odborný styl? (jeho základní slohové útvary, slovní

Členění textu, obrázková osnova . Matematika . Geometrie . Opakování učiva 3. ročníku. Sčítání a odčítání do 1 000-pamětné, písemné. Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky. Násobení a dělení v oboru i mimo obor násobilek. Dělení se zbytkem. Bod, přímka, úsečka. Poloha přímek v rovině - rovnoběžky. obrázková osnova. odstavec. stavba příběhu. pramen. Promyšlená obrázková osnova může být nejenom pomůckou k prosté reprodukci děje, ale i k výkladu o stavbě příběhu a hledání dalších souvislostí. Práci předchází individuální domácí četba Starých řeckých bájí a pověstí. Vycházíme z přiměřeně. - prezentace prací, rozbor textů. 22.hodina, 3.3.2014 Projekt - pokračování - příští hodinu odevzdat hotovou práci, formát A4, text + obrázek (lze vytisknout ve škole) 21.hodina, 17.2.2014 Projekt. ZŠ Marjánka v Olympijském parku Soči-Letná 201

Osnova vypravování Přehled tvorby a ověřování podpůrných materiálů ČESKÝ JAZYK - 1. ročník Téma učebního materiálu Pravopisná doplňovačka s opravou - opakování jazykového učiva ZŠ Rozbor věty - opakování učiva ZŠ Literární druhy - práce s textem Starověká literatura - test Funkční styly - tabulka. středoškolský rozbor k maturitě ¨ autor: dalŠÍ jeho dÍla: obdobÍ autorovy tvorby literÁrnÍ zaČlenĚnÍ jazykovÉ prostŘedky hlavnÍ tÉma dÍla a pozadÍ vzniku postavy dĚj knihy kompozice dÍl

Rozbor neuměleckého textu u maturity - StudentMa

VÝSTAVA samostatně_reflexe - osnova. Slidy by ale neměly obsahovat pouze souvislý text (ten ale může být v powerpointu např. v poznámkách pod prezentací), není to textová opora prezentujícího. Text bude mít prezentující vytištěn, nebo uložen na jiném médiu z něhož ho může číst. • pokus o rozbor vybraného. Návod na rozbor uměleckého a neuměleckého textu Prodám návod na rozbor textů v elektronické podobě. V návodu naleznete: - vlastnosti textu - členění textu - funkční styly a jejich charakteristika - charakteristiky lit. druhů a žánrů - rozbor jazykových prostředků (př- ich-forma, poetismy,..) - řečnické figury - kompoziční rozbor - sloh. Disponují dovednostmi k aktivní tvorbě koherentního cizojazyčného textu v psané i mluvené podobě. Obecná způsobilost:Student se samostatně umí rozhodnout, které jazykové prostředky využije v dané komunikační situaci s cílem úspěšně předat požadované sdělení. Osnova. 1 Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky: 1.-2. Úvod, seznámení s požadavky ke zkoušce. Opakování gramatiky na odborném textu: skloňování podst. jmen, časování sloves a pod. Základní konverzační situace. 3.-4. Rozbor odborného textu. Slovní zásoba k tématům: Mé zaměstnání a studium na vysoké škole. 5.-6 Rozbor textu 1. čtení Ex 12, 1-8.11-14 Důraz tohoto textu není v prvé řadě na tom, jak probíhaly události v Egyptě, ale na tom, jak mají Židé vyvedení z Egypta slavit. Nařízení platí pro každého člověka, ale slavnost má především rodinný charakter. Proto se mají k jedení beránka sejít, spojit, je-li jich málo

Text obsahuje dlouhá souvětí , nekončící myšlenky Použití zdrobnělin,euferismů , elips Řeč je tvořena patetickým a nostalgicky laděným slohem , je prosycena řadou citoslovcí , přerývaných vět či zvolávacích konstrukcí , které zesilují její emocionální zabarvení Příloha 2 závazná osnova závěrečné zprávy analýzy rizik nost s odůvodněním uvedena místo textu příslušných kapitol. Tento přístup je zaveden k zamezení nechtěného opomenutí zpra-cování některých částí analýzy rizik, případně k ozřejmění důvodů, proč není potřebné tyto části zpracovávat..

Materiál Lexikální rozbor textu - Primát